• Historia

    • Historia Szkoły Podstawowej Nr 2

     im. Stanisława Żółkiewskiego

     • w 1907 r z inicjatywy biskupa Kościoła ewangelicko - Augsburskiego dr Juliusza Burshe powstała szkoła zbiorcza jednoklasowa 4 oddziałowa z 1 nauczycielem - Juliuszem Sauterem;
     • W latach 1907 - 1913 znajdowała się przy ul. Pięknej w wynajętym od p.Teliszewskiego;
     • Pierwsze rozpoczęcie roku odbyło się 25.IX.1907r o godz. 1600 , zajęcia lekcyjne rozpoczęły się 30.IX.1907 r. Uczestniczyło w nich 59 uczniów (31 chłopców, 28 dziewcząt; 36 osób wyznania rzymsko katolickiego, 23 Ewangelicko - Augsburskiego);
     • 14.VII1913r przeniesiono ją do własnego budynku "zborowego" przy ul. Topolowej. Było już 224 uczniów - 135 chłopców, 89 dziewcząt.
     • 1 VIII.1920r upaństwowiono ją jako 7 klasową Publiczna Szkołę Powszechną w Pruszkowie na Topolówce.
     • Od 1VIII. 1920r do 1935r Zarząd Miejski dzierżawił budynek od Zboru. Kierownikiem szkoły był p. Juliusz Sauter;
     • 22.IV.1921 r szkoła otrzymała imię Stanisława Żółkiewskiego;
     • 1.VII.1941r - 17.I.1945r budynek przejęły władze niemieckie (okupanta). Szkoła w tych latach mieściła się na terenie szpitala Tworkowskiego.
     • IX,1945r dyrektorem zostaje p. Henryk Dajczer;
     • W I.1958r oddzielono 4 oddziały tworząc szkołę Nr 8;
     • W 1963r szkoła znajdująca się w czerwonym budynku zmieniła dyrektora. Zostaje nim p.Helena Bujalska (później Nowowiejska);
     • W 1965r połączono dwie sąsiadujące szkoły powszechne (SP1 i SP2) w jedną mieszczącą się nadal w dwóch budynkach, pozostawiając jej Nr1.

      

     Historia Szkoły Podstawowej Nr 1

     im. Józefa Piłsudskiego

     • W 1915r władze miejskie utworzyły 3 szkoły publiczne jednoklasowe. Jedną z nich na terenie szpitala Tworkowskiego. W 1916r przeniesiono ją na ul. Szkolną.
     • W 1919r upaństwowiono te szkołę przenosząc na ul.6 sierpnia 16 (aktualnie Bohaterów Warszawy 11) do budynku nabytego przez magistrat m. Pruszkowa na stały lokal dla szkoły przejmując i przemianowując na Publiczną Szkołę Powszechną. Powszechna kancelaria cywilna Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego wyraziła zgodę na nazwę "Publiczna Szkoła Powszechna im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie".
     • VI.1921r pierwsi absolwenci kończą szkołę,
     • 22.III.1931r uroczyście poświęcono nowy sztandar szkoły;
     • 4.I.1933r występ chóru szkolnego, zespół muzyczny pod batutą p. Wasiaka wystapił w Polskim Radio;
     • 1.IX.1939r (pierwszy dzień wojny) bomba niemiecka uszkodziła budynek;
     • X.1939r po naprawie budynku rozpoczęto rok szkolny;
     • 10.IV.1940r Niemcy zmuszają do opuszczenia budynku szkolnego. Szkoła 9 - krotnie zmienia lokalizację nie przestając funkcjonować (częściowo jako tajne nauczanie);
     • III.1946r powrót szkoły do własnego budynku (białego);
     • IX.1949r zachorował wieloletni dyrektor szkoły p. Gize. Obowiązki przejmuje p. Młodzińska;
     • Dołączenie Szkoły Powszechnej nr 3. Obowiązki kierownicze pełni p. Wąsewiczowa;
     • 5.XII.1950r kierownictwo przejmuje p. Królikowska;
     • 1950/51r Komitet Rodzicielski urządził świetlicę w wolnostojącym budynku od strony ul. Pięknej i zradiofonizował szkołę;
     • 1953r kierownikiem szkoły zostaje p. Władysław Rosiński;
     • 1954r Komitet Rodzicielski rozpoczyna starania o nowy budynek dla szkoły;
     • I.1958r przeniesiono część oddziałów do nowo utworzonej Szkoły Podstawowej Nr8;
     • IX.1958r kierownictwo szkoły obejmuje p. Helena Świątek;
     • 1.IX.1960r dołączono 4 oddziały szkoły Nr2;
     • 1.IX.1965r całkowicie połączono Szkoły Nr1 i Nr2, ale nadal funkcjonują w dwóch budynkach po przeciwnych stronach ulicy;
     • 1965r rozpoczyna się szkoła 8 klasowa;
     • 1.IX.1968r dyrektorem zostaje p. Andrzej Rybicki;
     • 1.IX.1969r nowym dyrektorem zostaje p. Tadeusz Mościński;
     • 1.IX.1968r dyrektorką p. Alicja Sułek;
     • 1.IX.1976r znów zmian na stanowisku dyrektora p. Janina Gralewska;
     • 1.IX.1985r dyrektor spoza szkoły p. Krzysztof Kalukiewicz;
     • 1986-1988r remont zabezpieczający białego budynku, wprowadzający centralne ogrzewanie zamiast pieców kaflowych, skanalizowane toalety w miejsce sławojek. W tym czasie zajęcia szkolne odbywają się w budynku czerwonym;
     • 1988r rozpoczęto remont i rozbudowę czerwonego budynku. Szkołę przeniesiono do białego budynku;
     • 1989r wstrzymano roboty ze względów finansowych;
     • 1990r odzywa się właściciel terenu przy ul. Topolowej Kościół Ewangelicko - Augsburski i rozpoczyna starania o zapłatę za swój teren;
     • 12.V.1990r.przywrócono imię szkole (zniknęło ono niepostrzeżenie z dokumentacji w latach 50 - tych);
     • 1992r wymiana okien w białym budynku;
     • 1.VII.1996r p. Kinga Kalukiewicz zostaje dyrektorem (1 - szy raz z konkursu);
     • III.1997r wykupił działkę od Zboru wojewoda warszawski i przekazał Miastu Pruszków;
     • 12.V.1999r odbyła się uroczystość 80 lecia szkoły i nadania imienia ( z około 40 letnią przerwą);
     • VIII.2001r ponownie rozpoczęto budowę budynku dla Szkoły Podstawowej Nr1;
     • 2.IX.2002r przekazano społeczności dzielnic Tworki, Malichy nowy i nowoczesny budynek szkolny;
     • 17.XII.2002r uroczystość utworzenia (po wieloletniej przerwie) drużyny harcerskiej, nadanie imienia "Drużyna koedukacyjna im. Józefa Piłsudskiego" i otwarcie harcówki.
     • 1.IX.2002r Zastępcą zostaje p. Anna Falandysz.
     • 1.IX.2003r zmiana na stanowisku wicedyrektora – p.Ewa Nowicka.
     • X.2003r oddanie do użytku nowych boisk szkolnych.
     • 11-12.V.2005r uroczystość 90-lecia istnienia Szkoły Powszechnej / Podstawowej Nr1 w Pruszkowie.
     • 1.IX.2006r nowym dyrektorem zostaje p. Ewa Nowicka; zastępcą p. Jadwiga Wójcik.

     Dyrektorzy

     1915 - 1919 – 1950

     Zygmunt Gize

     1968 – 1969

     Andrzej Rybicki

     1950 – 1956

     Czesława Królikowska

     1969 – 1975

     Tadeusz Mościński

     1956 – 1958

     Władysław Rosiński

     1975 – 1976

     Alicja Sułek

     1907 – 1940 

     Juliusz Sauter

     1976 – 1985

     Janina Gralewska

                                   1940 - 1943

                                Piotr Rzeszowski

     1985 – 1996

     Krzysztof Kalukiewicz

                                   1943- 1963

                                 Henryk Dajczer

     1996 – 2006

     Kinga Kalukiewicz

               1963 - 1965

                 Helena Bujalska - Nowowiejska

     2006 - 

     Ewa Nowicka

                              1958 - 1965 - 1968

                                 Helena Świątek

      

      


  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszków
   • 22 758 63 52
   • ul. Topolowa 10 05 - 800 Pruszków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych