• Szkolny zestaw programów

    • Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok 2021/2022

    • Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok 2021/2022

     Lp.

     Przedmiot

     Nazwa programu

     Klasa/et.ed.

     Autorzy programu

     Nr w ewidencji szkolnej

      1

      

      

      

      

     2.

      

      

      

     3.

      

      

      

      

     4.

      

      

     5.

      

      

     6.

      

      

      

      

      

      

      

     7.

      

      

      

      

     8.

      

      

      

     9.

      

      

      

      

     10.

      

      

      

      

      

      

      

      

     11.

      

      

      

      

     12.

      

     13.

      

      

      

      

      

     14.

      

      

      

     15.

      

      

      

     16.

      

      

      

      

     17.

      

      

      

      

     18.

      

      

     19.

      

      

     20.

      

      

      

      

     21.

      

      

     22.

      

      

      

     23.

      

      

      

     24.

      

      

     25.

     Edukacja wczesnoszkolna

      

      

      

      Edukacja wczesnoszkolna

      

      

     Język angielski

      

      

      

      

     Język angielski

      

      

     Język angielski

      

      

     Religia

      

      

      

      

      

      

      

     Język polski

      

      

      

      

     Historia

      

      

      

     Historia

      

      

      

      

     Matematyka

      

      

      

      

      

      

      

      

     Przyroda

      

      

      

      

     Plastyka

      

     Informatyka

      

      

      

      

      

     Wychowanie  do życia w rodzinie

      

      

     Muzyka

      

      

      

     Technika

      

      

      

      

     Wychowanie fizyczne

      

      

      

     Biologia

      

      

     Chemia

      

      

     Geografia

      

      

      

      

     Fizyka

      

      

     Język niemiecki

      

      

      

     Wiedza o społeczeństwie

      

      

     Edukacja dla bezpieczeństwa

      

     Doradztwo zawodowe

      „Gra w kolory” program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

      

      

      

     Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas I-III szkoły podstawowej

      

      

     Program nauczania języka angielskiego Bugs Team

      

      

      

     Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III

      

     „Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII”

      

     Zaproszeni na ucztę z Jezusem

     W drodze do Wieczernika

     Poznaję Boga i w Niego wierzę

     Bóg kocha i zbawia człowieka

     Pójść za Jezusem Chrystusem

      

      

     „Między nami – program nauczania ogólnego  j. polskiego w kl. IV-VIII szkoły podstawowej”

      

      

     „Wczoraj i dziś” program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

      

      

      „Program nauczania. Historia -  szkoła podstawowa program nauczania. Klasy 4-8.”

      

      

      

      „Program nauczania matematyki w klasach IV-VIII szkoły podstawowej”

      

      

      

      

      

      

      

     „Program nauczania Przyroda 4 klasa szkoły podstawowej”

      

      

      

     „Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej”

     „Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej”

      

      

      

      

     „ Wędrując ku dorosłości” Program nauczania dla klas 4-8

      

      

     „Klucz do muzyki”

      

      

      

     Program nauczania „Technika na co dzień”
      klasy IV-VI

      

      

      

     Program nauczania wychowania fizycznego „Wartości i aktualizacje”

      

      

      

     „Program nauczania biologii dla II etapu edukacyjnego klasy 5-8 szkoły podstawowej”

      

     „Program nauczania chemii w szkole podstawowej skorelowany z podręcznikiem Świat chemii

     „Program nauczania Geografia klasy V-VIII”

      

      

      

      

     „Świat fizyki – program nauczania fizyki w klasach 7-8 szkoły podstawowej”

      

     „AHA! Neu 7 – program nauczania

     j. niemieckiego dla klas VII-VIII

      

      

     „Program nauczania wiedzy o społeczeństwie

     w szkole podstawowej”

      

      

     „Edukacja dla bezpieczeństwa dla klas VIII”

      

      

     „Przykładowy program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami

     I-II

      

      

      

      

     III

      

      

      

     I-II

      

      

      

      

     III

      

      

     IV-VIII

      

      

     I-II

     III

     IV

     V-VI

     VII-VIII

     IV-VIII

      

      

     IV-VIII

      

      

      

      

     IV-V

      

      

      

     VI-VIII

      

      

      

      

     IV-VIII

      

      

      

      

     IV-VII

      

      

      

     IV

      

     IV-VIII

      

      

      

     IV-VII

     IV-VIII

      

      

      

      

      

     IV-VIII

      

      

      

     IV-VII

      

      

      

     IV-VI

      

      

      

      

     IV-VIII

      

      

      

      

     V-VIII

      

      

     VII-VIII

      

      

     VII-VIII

      

      

      

      

     VII-VIII

      

      

     VII-VIII

      

      

      

     VIII

      

      

      

     VIII

      

      

     VII-VIII

      

      

      

      

      

      

      

      Ewa Stolarczyk

      

      

      

      

     J. Hanisz

      

      

      

     Carol Read, Ana Soberón , Magdalena Kondro, Elisenda Papiol, Maria Toth

      

     M. Bogucka

      

      

     Joanna Stefańska

      

      

      Komisja Wychowania Katolickiego KEP

      

      

      

      

      

      

     J. Piasta-Szechowicz,

     A.Łuczak, A.Murdzek,

     E. Prylińska

      

      

     Tomasz Maćkowski

      

      

     A. Plumińska-Mielah

      

      

      

      

     Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski

     Uzupełnienia do klas 7–8: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska, Marta Petrzak

      

      

     E. Gromek, E. Kłos,

     W. Kofta,

     E. Laskowska,

      A. Melson

      

      

     B. Mikulik

     W. Jochemczyk,

     I. Krajewska-Kranas,

     A. Samulska,

     M. Wyczółkowski,

     W. Kranas

      

      Teresa Król

      

      

      

     U. Smoczyńska,

     K. Jaskubczók-Drążek,

     W. Sołtysik

      

     E. Bubak, E. Królicka,

     M. Duda

      

      

      

     A. Romanowska

      

      

      

      

     E. Jastrzębska,

     E. Pyłka-Gutowska

      

      A. Warchoł

      

      

     A. Głowacz

     A. Lechowicz

     M. Lechowicz

     P. Stankiewicz

      

     B. Sagnowska

      

      

     A. Patopowicz,

     K. Tkaczyk

      

      

     P. Krzesiński

     P. Kur

      

      

     B. Breitkopf

     D. Czyżow

      

     A. Dziurkowska

     B. Fronczek

     S. Glaziński

     E. Kaczmarek

     A. Karmowska

     R. Maciejczyk

     M. Modelskla

     H. Pasternacka

     A. Sowińska

     E. Załoga

      1/2020/2021

      

      

      

      

      1/2017/2018

      

      

      

     2/2020/2021

      

      

      

      

     2/2017/2018

      

      

     3/2017/2018

      

      

     1/2021/2022

      

      

      

      

      

      

      

     5/2017/2018

      

      

      

      

     2/2020/2021

      

      

      

     8/2017/2018

      

      

      

      

     7/2017/2018

      

      

      

      

      

      

      

      

     4/2015/2016

      

      

      

      

      

     10/2017/2018

     11/2017/2018

      

      

      

      

      

      17/2009/2010

      

      

      

     12/2017/2018

      

      

      

     13/2017/2018

      

      

      

      

     14/2017/2018

      

      

      

      

     15/2017/2018

      

      

     16/2017/2018

      

      

     17/2017/2018

      

      

      

      

     18/2017/2018

      

      

     19/2017/2018

      

      

      

     1/2018/2019

      

      

      

      2/2018/2019

      

      

     1/2019/2020

      

      

      

      

      

      

      

     Dopuszczono do użytku szkolnego Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 26/20/21 z dnia 17 czerwca 2021 r.

      

      

     Podpis dyrektora

      

      

      

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszków
   • sp1@miasto.pruszkow.pl
   • 22 758 63 52
   • ul. Topolowa 10 05 - 800 Pruszków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych