• Szkolny zestaw programów

   • Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok 2023/2024

    Lp.

    Przedmiot

    Nazwa programu

    Klasa/et.ed.

    Autorzy programu

    Nr w ewidencji szkolnej

     1

     

     

     

     

    2.

     

     

     

     

     

    3.

     

     

     

     

     

    4.

     

     

     

     

     

     

    5.

     

     

     

    6.

     

     

    7.

     

     

     

     

     

     

     

     

    8.

     

     

     

     

    9.

     

     

    10.

     

     

     

     

     

    11.

     

     

    12.

     

     

     

    13.

     

     

     

     

    14.

     

     

    15.

     

     

    16.

     

     

     

    17.

     

     

     

     

    18.

     

     

    19.

     

     

    20.

     

     

     

    21.

     

     

    22.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edukacja wczesnoszkolna

     

     

     

     Język angielski

     

     

     

     

     

    Język angielski

     

     

     

     

     

    Religia

     

     

     

     

     

     

    Język polski

     

     

     

    Historia

     

     

    Matematyka

     

     

     

     

     

     

     

     

    Przyroda

     

     

     

     

    Plastyka

     

     

    Informatyka

     

     

     

     

     

    Wychowanie  do życia w rodzinie

     

    Muzyka

     

     

     

    Technika

     

     

     

     

    Wychowanie fizyczne

     

    Biologia

     

     

    Chemia

     

     

     

    Geografia

     

     

     

     

    Fizyka

     

     

    Język niemiecki

     

     

    Wiedza o społeczeństwie

     

     

    Edukacja dla bezpieczeństwa

     

    Doradztwo zawodowe

     „Gra w kolory” program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

     

     

     

     Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego. Szkoła Podstawowa, klasy I-III

     

     

     

    „Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII”

     

     

     

     

    Zaproszeni na ucztę z Jezusem

    W drodze do Wieczernika

    Poznaję Boga i w Niego wierzę

    Bóg kocha i zbawia człowieka

    Pójść za Jezusem Chrystusem

     

     

    „Między nami – program nauczania ogólnego  j. polskiego w kl. IV-VIII szkoły podstawowej”

     

     

    „Wczoraj i dziś” program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

     

    „Program nauczania matematyki w klasach IV-VIII szkoły podstawowej”

     

     

     

     

     

     

     

    „Program nauczania Przyroda 4 klasa szkoły podstawowej”

     

     

     

    „Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej”

     

    „Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej”

     

     

     

     

    „ Wędrując ku dorosłości” Program nauczania dla klas 4-8

     

    „Klucz do muzyki”

     

     

     

    Program nauczania „Technika na co dzień”
     klasy IV-VI

     

     

     

    Program nauczania wychowania fizycznego „Wartości i aktualizacje”

     

    „Program nauczania biologii dla II etapu edukacyjnego klasy 5-8 szkoły podstawowej”

     

    „Program nauczania chemii w szkole podstawowej skorelowany z podręcznikiem Świat chemii

     

    „Program nauczania Geografia klasy V-VIII”

     

     

     

     

    „Świat fizyki – program nauczania fizyki w klasach 7-8 szkoły podstawowej”

     

    „AHA! Neu 7 – program nauczania

    j. niemieckiego dla klas VII-VIII

     

    „Program nauczania wiedzy o społeczeństwie

    w szkole podstawowej”

     

     

    „Edukacja dla bezpieczeństwa dla klas VIII”

     

     

    „Przykładowy program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami

    I-III

     

     

     

     

     I-III

     

     

    I-II

     

     

    IV-VIII

     

     

     

     

     

     I-VIII

     

     

     

     

     

     

    IV-V

     

     

     

    VI-VIII

     

     

    IV-VIII

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    IV

     

     

     

     

    IV-VII

     

     

     

    IV-VII

    IV-VIII

     

     

    IV-VIII

     

     

    IV-VII

     

     

     

    IV-VI

     

     

     

     

    IV-VIII

     

     

    V-VIII

     

     

    VII-VIII

     

     

     

    VII-VIII

     

     

     

     

    VII-VIII

     

     

    VII-VIII

     

     

    VIII

     

     

     

    VIII

     

     

    VII-VIII

     

     

     

     

     

     

     

     Ewa Stolarczyk

     

     

     

     

    I. Studzińska,

    A. Mędela,

    M. Kondro,

    E. Piotrowska

    A. Sikorska

     

     J. Stefańska

     

     

     

     

     

     Komisja Wychowania Katolickiego KEP

     

     

     

     

     

    J. Piasta-Szechowicz,

    A.Łuczak, A.Murdzek,

    E. Prylińska

     

    Tomasz Maćkowski

     

     

     Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski

    Uzupełnienia do klas 7–8: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska, Marta Petrzak

     

     

    E. Gromek, E. Kłos,

    W. Kofta,

    E. Laskowska,

     A. Melson

     

     

    B. Mikulik

     

    W. Jochemczyk,

    I. Krajewska-Kranas,

    A. Samulska,

    M. Wyczółkowski,

    W. Kranas

     

     Teresa Król

     

     

    U. Smoczyńska,

    K. Jaskubczók-Drążek,

    W. Sołtysik

     

    E. Bubak, E. Królicka,

    M. Duda

     

     

     

    A. Romanowska

     

     

    E. Jastrzębska,

    E. Pyłka-Gutowska

     

     A. Warchoł

     

     

     

    A. Głowacz

    A. Lechowicz

    M. Lechowicz

    P. Stankiewicz

     

    B. Sagnowska

     

     

    A. Patopowicz,

    K. Tkaczyk

     

    P. Krzesicki

    P. Kur

     

     

    B. Breitkopf

    D. Czyżow

     

    A. Dziurkowska

    B. Fronczek

    S. Glaziński

    E. Kaczmarek

    A. Karmowska

    R. Maciejczyk

    M. Modelskla

    H. Pasternacka

    A. Sowińska

    E. Załoga

     1/2020/2021

     

     

     

     

     2/2020/2021

     

     

     

     

     

    3/2017/2018

     

     

     

     

     

     1/2021/2022

     

     

     

     

     

     

    5/2017/2018

     

     

     

      2/2020/2021

     

     

    7/2017/2018

     

     

     

     

     

     

     

     

    4/2015/2016

     

     

     

     

     

    10/2017/2018

     

     

    11/2017/2018

     

     

     

     

    17/2009/2010

     

     

    12/2017/2018

     

     

     

    13/2017/2018

     

     

     

     

    14/2017/2018

     

     

    15/2017/2018

     

     

    16/2017/2018

     

     

     

    17/2017/2018

     

     

     

     

    18/2017/2018

     

     

    19/2017/2018

     

     

    1/2018/2019

     

     

     

     2/2018/2019

     

     

    1/2019/2020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Dopuszczono do użytku szkolnego Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 13/22/23 z dnia 19 czerwca 2023 r.

     

     

    Podpis dyrektora

    mgr Ewa Nowicka

     

     

     

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszków
   • 22 758 63 52
   • ul. Topolowa 10 05 - 800 Pruszków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych