• Rekrutacja

      • Rekrutacja

      • Szanowni Państwo,

       - rekrutacja uzupełniająca od 18.03.24 r. zostaje zamknięta w

       systemie. (Ustalone z 4parents ! Wydarzenie usunięte z harmonogramu

       rekrutacji elektronicznej),

       - rodzice mogą złożyć wniosek do szkół poza rejonem w formie

       papierowej, bezpośrednio w sekretariacie Szkoły,

       - informacja zwrotna do Rodziców zostanie przekazana przez Szkoły po

       15 sierpnia 2024 r.

       -wnioski do rekrutacji uzupełniającej udostępniamy w sekretariacie

       szkoły oraz na stronie szkoły w załączniku poniżej

       -wniosek należy wydrukować i złożyć w sekretariacie szkoły.

       - „Spóźnione dzieci" do rejonu również składają wnioski w formie

       papierowej.

       Wniosek_rekrutacyjny_do_I_klasy_dla_dzieci_spoza_rejonu_24.25.doc

       Zgloszenie_dziecka_do_I_klasy_szkoly_podstawowej__2024.doc

      • Elektroniczna rekrutacja 2024/2025

      • Poniżej zamieszczamy link do elektronicznej rekrutacji do klas pierwszych oraz oddziału przedszkolnego:

       https://pruszkow.rekrutacje.edu.pl/

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszków
    • 22 758 63 52
    • ul. Topolowa 10 05 - 800 Pruszków Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych