• Kalendarium

    • 5 XII 1867 - w Zułowie na Wileńszczyźnie urodził się Józef Klemens - czwarte dziecko Józefa Wincentego Piłsudskiego i Marii z Billewiczów

     1885 - matura i początek studiów medycznych w Charkowie

     1887 - pierwsze aresztowanie i zesłanie na pięć lat na Syberię

     1893 - początek działalności politycznej w PPS

     1900 - ponowne aresztowanie i ucieczka z więzienia

     1906 - utworzenie własnej partii PPS - Frakcja Rewolucyjna; objęcie kierownictwa nad organizacją bojową PPS

     1908 - utworzenie we Lwowie Związku Walki Czynnej

     6 VIII 1914 - Wymarsz 1. Kompanii Kadrowej z Krakowa

     1914 - 1916 - walki Legionów na froncie przeciwko Rosji

     VII 1917 - "Kryzys Przysięgowy"; aresztowanie i wezwanie do Magdeburga

     22 XI 1918 - objęcie stanowiska tymczasowego naczelnika państwa (11 listopada przejął władzę nad wojskiem)

     1919 - 1920 - dowodzenie działaniami w wojnie polsko-bolszewickiej jako Naczelny Wódz i Naczelnik Państwa

     19 III 1920 - nominacja na Pierwszego Marszałka Polski

     1923 - wycofanie się z życia politycznego

     V 1926 - kierowanie polityką państwa i wojskiem; pełnienie funkcji: ministra spraw wojskowych i od sierpnia - generalnego inspektora sił zbrojnych (październik 1926 - czerwiec 1928 i sierpień - grudzień 1930 - premier)

     12 V 1935 - śmierć Józefa Piłsudskiego w wyniku choroby nowotworowej.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszków
   • 22 758 63 52
   • ul. Topolowa 10 05 - 800 Pruszków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych