• Osiągnięcia i konkursy

     • Konkurs na wykonanie lampionu adwentowego

     • Regulamin Szkolnego Konkursu „Rorate caeli desuper” czyli Radość adwentowa

      - wykonanie adwentowego lampionu.

      Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. J.Piłsudskiego w Pruszkowie.

      Tematyką konkursu jest wykonanie najpiękniejszego lampionu adwentowego w formie przestrzennej.

      Celem konkursu jest:

      - rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności;

      - pobudzenie twórczej wyobraźni;

      - rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;

      - przybliżenie uczniom kultury klasycznej, znaczenia i pochodzenia słów „roraty” z języka łacińskiego;

      - promowanie osiągnięć osób uzdolnionych plastycznie;

      - uwrażliwienie na duchowe aspekty życia;

      - dostrzeganie piękna otoczenia;

      W pracach mogą być zastosowane różnorodne materiały naturalne i sztuczne (papier, folia, drewno, metal, glina i itp.) Ważne, żeby lampion świecił sztucznym światłem (wyjątkowo można skorzystać z pomocy osoby dorosłej, nie stosujemy świeczek).

      Konkurs trwa od 9.11.2023 do 24.11.2023.

      W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas 0-VIII. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

      klasy 0-III

      szkoła podstawowa- klasy IV-VIII

      Prace, podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą, należy składać u nauczycieli katechetów: pani Doroty Walkowiak, pana Sebastiana Rychlińskiego lub u pani Mai Winter (technika) do dnia 24.11.2023 r.

      Na konkurs można zgłaszać tylko własnoręcznie wykonane przez uczestników lampiony adwentowe. Wielkość lampionu dowolna.

      Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 1 pracę wykonaną indywidualnie.

      Kryteria oceny:

      - zgodność prac z tematem;

      - jakość i estetyka wykonania;

      - indywidualne podejście do tematu;

      - pomysłowość, oryginalność pomysłu;

      - walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, estetyka wykonania;

      - samodzielność wykonania;

      - umiejętne zastosowanie wybranej techniki.

      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.11.2023 r. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na okolicznościowej wystawie w Kościele św. Edwarda.

      Organizator przewiduje dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników dyplomy oraz oceny z techniki i religii.

     • Konkurs Fotograficzny

     •  Regulamin konkursu fotograficznego dla dzieci i ich rodzin

      pt .”Zatrzymaj wiosnę w kadrze

       

      1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruszkowie

      Osoby odpowiedzialne: Monika Bartosik i Karina Marczak

      1. Celem konkursu jest ukazanie piękna przyrody oraz dostrzeganie w niej niezwykłych jej detali. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowanie oraz interpretacja.
      2. Temat konkursu brzmi „ Zatrzymaj wiosnę w kadrze ”.

            Wiosna jest okresem, kiedy przyroda budzi się do życia i można zaobserwować jej piękno. Uczestników konkursu pragniemy zachęcić do odnalezienia w naszym otoczeniu skarbów, jakie dała nam Natura. Fotografie powinny przedstawiać ciekawe, piękne miejsca, elementy krajobrazu w najbliższych miejscowościach lub detale przedstawiające bogactwo natury.

      4. W konkursie wezmą udział uczniowie szkoły podstawowej Sp1 (również z pomocą rodziców).

            Uczestnik konkursu ma przedstawić 1 fotografię  ukazującą piękno budzącej się wiosną przyrody.

            Część fotograficzna

      Fotografie powinny być wydrukowane lub wywołane na papierze fotograficznym w dowolnym formacie.

      Część opisowa

      W części opisowej na kartce A4 dołączonej do zdjęcia powinna znaleźć się krótka notatka: lokalizacja miejsca (miasto, ulica, charakterystyczny punkt), nazwa fotografowanego obiektu

      1. Fotografie umieszczone w przeźroczystej „koszulce” należy składać  u osób odpowiedzialnych za konkurs.
      2. Pracę konkursową wraz z krótkim opisem należy składać do 28 kwietnia 2023 roku u osób odpowiedzialnych za konkurs.
      3. Do oceny złożonych prac zostanie powołane jury. Ze względu na różnice wieku uczestników konkursu, ocena prac będzie odbywać się w dwóch kategoriach wiekowych:
      • uczniowie klas I-IV
      • uczniowie klas V-VIII

      W każdej z powyższych kategorii zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca.

       

      1. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach od 8 do 12 maja 2023 roku, a wyniki i rozdanie nagród na uroczystym apelu szkolnym. Po zakończeniu konkursu odbędzie się wystawa prac konkursowych.
      2. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.
      3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Jury
       i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.

       

       

     • Kangur Matematyczny 2022

     • W konkursie Kangur Matematyczny 2022 wzięło udział 24 uczniów z naszej szkoły z klas II - VIII.
      W tym roku szkolnym Laureatem konkursu w swojej kategorii został uczeń klasy 4 Igor Miazga, a wyróżnieni w konkursie zostali Michał Jurkowski z klasy 4 i Maksymilian Zawistowski z klasy 5.
      Serdecznie gratulujemy!
      Wszystkim dziękujemy za udział i zapraszamy do kolejnej edycji za rok.

     • V Powiatowy Konkurs Kulinarny

     •  

     • Wyniki konkursu na kartkę wielkanocną "Kartka dla Ukrainy"

     • Dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu "Kartka dla Ukrainy" za wykonanie pięknych kartek wielkanocnych w kolorach flagi Ukrainy. Wszystkie kartki, które dotarły do mnie w wyznaczonym terminie, przesłałam dalej do organizatora czyli Uniwersytet Dzieci.
      4 kwietnia pojawiły się wyniki na stronie Uniwersytet Dzieci. Tym razem nikomu nie udało się znaleźć na podium. Oto link do strony z wynikami:

      https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/aktualnosci/wyniki-wielkanocnego-konkursu-plastycznego-kartka-dla-ukrainy

      Postanowiłam jednak nagrodzić wszystkie osoby, które wzięły udział w tym konkursie w terminie, a ich prace były przesłane dalej. Nagrody za udział w konkursie zostaną rozdane przed świętami. Oto laureaci szkolni:

      Weronika Mazepa - klasa 2a
      Aleksandra Kachniarz - klasa 4b
      Agnieszka Pachnia - klasa 4c
      Szymon Brzeziński - klasa 4c
      Jan Kubacki - klasa 4c
      Cezary Juszczyk - klasa 5a
      Szymon Sadlak - klasa 5b

      Sporo prac dotarło już po wyznaczonym czasie. Za nie również dziękuję.
      Na drugim piętrze powstała z Waszych prac gazetka wielkanocna, "Kartka dla Ukrainy".
      Poniżej link do galerii prac:

      https://sp1pruszkow.edupage.org/photos/?eqa=Y21kPUdhbGxlcnlFZGl0b3ImYWxidW1pZD1hbGJ1bSZkaXJpZD0yMTk%3D#photos:album:219

       

       

     • Szkolny Konkurs Logopedyczny „LOGO – GRA POMAGA”

     • Marzec to miesiąc, w którym przypada Europejski Dzień Logopedy (6 marca).

      W związku z tym zachęcamy naszych uczniów do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie

      Logopedycznym „LOGO – GRA POMAGA”.

       

      Cele konkursu:

      1. Rozwijanie sprawności językowych i artykulacyjnych.

      2. Zachęcanie do wspólnej zabawy i nauki przy grze logopedycznej.

      3. Rozwijanie zdolności plastycznych i inwencji twórczej.

       

      Regulamin konkursu:

      • Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruszkowie.
      • Konkurs jest adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 1.
      • Konkurs rozpoczyna się 01.03.2022r. i będzie trwać do 22.03. 2022r.
      • Przedmiotem konkursu są gry logopedyczne wykonane samodzielnie przez uczniów.

       

      Warunki uczestnictwa w konkursie:

      1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu gry (np. planszowej, karcianej) z wybraną trudnością logopedyczną (np. szeregu szumiącego: sz, ż, cz, dż; szeregu syczącego: s, z, c, dz; szeregu ciszącego: ś, ź, ć, dź; głoski „r”; głosek dźwięcznych wymawianych czasami przez uczniów bezdźwięcznie). Grę można wykonać techniką dowolną, wykorzystując różne materiały (np. kredki, farby). Format prac jest również dowolny.

      2. Prace na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie.

      3. Każdy z uczniów wykonuje jedną grę i podpisaną (imię, nazwisko, klasa) przekazuje
      bezpośrednio
      organizatorom konkursu p. Monice Piech-Łabędź i p. Joannie Szczygielskiej
      lub swojemu wychowawcy.
      Dane osobowe będą służyć do kontaktu Organizatora
      z uczestnikami konkursu oraz do zamieszczenia wyników konkursu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruszkowie.

      4. Osoby biorące udział w  konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r.,Dz.. U. Nr 133 poz.. 833, z późn. zm.).

      5. Gry przechodzą na własność Organizatora i będą wykorzystywane w pracy z uczniami uczęszczającymi na zajęcia logopedyczne.

      6. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą zakwalifikowane do konkursu.

       

      Kryteria oceny prac:

      • zgodność z tematem (dobór materiału językowego);
      • estetyka i staranność pracy;
      • własny pomysł, kreatywność, oryginalność;

       

       

      Ogłoszenie wyników konkursu:

      1. Komisja rozstrzygnie konkurs, wyłaniając laureatów, 31 marca 2022 roku.
      2. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruszkowie.
      3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione o wynikach konkursu przez wychowawców klas.

       

      Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej pracy i sukcesów w konkursie J

       

                                                                                      Monika Piech-Łabędź i Joanna Szczygielska

       

       

       

       

     • REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO “Mój  Święty Mikołaj”

     •  

       

      Cele konkursu:

      - rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,

      - rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych,

      - pogłębianie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,

       

      Regulamin konkursu:

      - konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-III,

      - tematyka prac: praca plastyczna przedstawiająca portret Świętego Mikołaja,

      - technika wykonywania prac: dowolna,

      - format pracy: A4.

       

      Kryteria oceny:

      - poziom artystyczny i estetyka wykonywanych prac,

      - zgodność pracy z tematem przewodnim,

      - samodzielność wykonywania pracy przez dziecko.

       

      Każda praca musi zawierać czytelną metryczkę na odwrocie pracy: imię i nazwisko dziecka oraz pracę.

      Termin składania prac do 14.12.2021r.

      Termin rozstrzygnięcia konkursu 17.12.2021r.

       

       

       

       

      Zastrzeżenia organizatorów:

      - udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osób biorących udział w konkursie oraz na akceptację warunków regulaminu konkursu,

      - uczestniczy i ich opiekunowe wyrażają zgodę na opublikowanie nagrodzonych prac na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruszkowie.

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

      Organizatorzy konkursu

      Joanna Szczygielska

      Barbara Kowalska

       

       

     • Konkurs Kuratoryjny z języka polskiego

     • Z ogromną radością informujemy, że uczniowie klasy 8b Julia Burta oraz Mikołaj Zarzecki zakwalifikowali się do etapu rejonowego Kuratoryjnego Konkursu z języka polskiego.

      Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
       

     • Kangur Matematyczny 2021

     • W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2021 wzięło udział  21 uczniów z naszej szkoły. Otrzymaliśmy już wyniki i z przyjemnością informujemy, że wyróżnienia w tym roku zdobyli uczniowie:
      Igor Miazga
      Katarzyna Dudziec
      Szymon Sadlak

      Gratulujemy!

      Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za włożony wysiłek i zapraszamy za rok.

     • KONKURS GEOGRAFICZNY

     • Zapraszam wszystkich uczniów kl. V-VIII do udziału w KONKURSIE GEOGRAFICZNYM

      Organizator: Anna Piskorska

      Cele konkursu:

      - zachęcanie uczniów do poszerzania i pogłębienia swoich wiadomości dotyczących geografii fizycznej i społeczno -ekonomicznej,

      - doskonalenie umiejętności geograficznych, w tym korzystania z różnorodnych źródeł informacji geograficznej,

      - rozwijanie zainteresowania światem,

      - stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce.

      Zasady :

      Konkurs składa się z 6 rund.

      Co dwa tygodnie na stronie internetowej szkoły pojawiać się będzie nowa seria pytań.

      Zadaniem uczestników konkursu jest rozwiązanie w domu poszczególnych poleceń i oddanie nauczycielowi geografii w odpowiednim terminie (3 dni od momentu pojawienia się pytań).

      Nauczyciel sprawdza prawidłowość wykonanych zadań i uzyskaną ilość punktów wpisuje do imiennej tabeli.

      Po zdobyciu 50 punktów uczeń otrzymuje ocenę celującą i może dalej rozwiązywać kolejne rundy pytań, jednak pierwsze 50 punktów zostaje skreślone, a uczeń zbiera od początku punkty na kolejną ocenę celującą.

      Powodzenia

      Runda_1.docx

      Runda2.doc

      Runda_3.doc

      Runda_4.docx

      runda5.doc

      Runda_6.doc


     • Sleeveface, czyli ubierz się w książkę

     • Kangur matematyczny 2021

     • W naszej szkole konkurs Kangur odbędzie się w formie stacjonarnej z zachowaniem zasad sanitarnych.
      Uczniowie przychodzą do szkoły 22 kwietnia na godz. 8:45, będą wpuszczani na salę gimnastyczną z zachowaniem odległości, ławki też będą ustawione w odpowiednich odległościach, każdy uczeń przy osobnej ławce. Prosimy, żeby uczniowie przyszli w swoich maseczkach i nie gromadzili się przy wchodzeniu i wychodzeniu ze szkoły.
      Potrzebny będzie własny miękki ołówek i gumka.
      Konkurs rozpocznie się o godz. 9:00, uczniowie będą mieli 75 minut na pracę z testem, dodatkowo 15 minut na sprawy organizacyjne, kodowanie karty odpowiedzi. Zakończenie konkursu przewidziane jest na godz. 10:30.
      Uczestnicy konkursu będę tego dnia zwolnieni ze wszystkich zajęć lekcyjnych.
       

     • Wiosna w obiektywie

     • „Historie pisane lekcją: mój idealny nauczyciel. Krótka charakterystyka. / Stories written by lesson: My perfect teacher. A brief description.”

     • W ramach współpracy angielski – polski dla bratanki, międzyprzedmiotowy zespół Pogruszewska and Karolak😉 ogłasza konkurs!:)

      Zależy nam, żeby dowiedzieć się jakie jest Wasze zdanie, czego Wam brakuje w naszej codziennej pracy i jak możemy zbliżać się do ideału w tym, co robimy.

      To, co napiszecie jest dla nas ważne i ciekawe, więc zapraszamy do chwili skupienia, odłączenia od ekranu i pracy z kartką papieru i długopisem.

      Temat to:

      „Historie pisane lekcją: mój idealny nauczyciel. Krótka charakterystyka. / Stories written by lesson: My perfect teacher. A brief description.”

      Regulamin:

      1. Konkurs adresowany jest do klas 6-8 naszej szkoły.
      2. Prace powinny zostać napisane w języku polskim oraz angielskim. Istotne jest zachowanie sensu przekazu przy pisaniu w języku angielskim, tak, aby zachować najważniejsze treści. Apelujemy o rozsądne korzystanie z translatorów, chodzi o Wasze starania, Pana Google już dobrze znamy i jego dziwne tłumaczenia również😉
      3. Opis dotyczy Waszego indywidualnego, wymarzonego nauczyciela, którego chcielibyście poznać na drodze Waszej edukacyjnej przygody i powinien zawierać następujące punkty:

       

      1. Jaki jest ten nauczyciel? Jakie posiada cechy charakteru?/ What is he/she like? What personal characteristics has she/he got?
      2. Co lubisz i co Ci się podoba na jego lekcjach?/ What do you like about his/her lessons?
      3. W jaki sposób daje Ci znać, że widzi Twoją pracę i naukę? / In what way does he/she let you know that he/she can see your work and engagement?
      4. W jaki sposób wspiera Cię ten nauczyciel? / In what way does he/she support you?

      Pamiętajcie o tym, by pozwolić się ponieść wyobraźni! Niech Was zaprowadzi w nieznane, odległe miejsca – dalsze niż teren naszej szkoły. Ważne jest to, żeby opis dotyczył Waszego wymarzonego nauczyciela - nie tego, który z Wami pracuje na co dzień. 😉

       

      Kryteria oceniania.

      1. Oceniany jest pomysł, odniesienie się do wszystkich punktów oraz rozwinięcie ich na miarę Waszych potrzeb i pomysłów. Wyobraźcie sobie, że jesteście redaktorami w międzynarodowym tygodniku, do którego piszecie krótką charakterystykę, a następnie, potrzebujecie przygotować zbliżoną wersję w języku angielskim, tak, aby można było umieścić ją w wydaniu tego tygodnika w innym kraju😉 Do dzieła.
      2. Prace prosimy wysyłać do 23.04.2021r. na jeden z podanych adresów:

      jezykpolskisp1@wp.pl

      angielski.akarolak@gmail.com

       

      1. Bardzo zależy nam na tym, by wyboru najciekawszych prac dokonało najlepiej wyspecjalizowane jury, czyli… Wy sami!  W związku z tym, w dniach 204-30.04, wszystkie nadesłane prace zostaną zebrane i anonimowo udostępnione uczniom naszej szkoły. Na każdym poziomie zostaną wytypowane trzy prace, które otrzymają największą ilość głosów. Każdy uczeń będzie mógł oddać po jednym głosie na jedną pracę z każdego poziomu (klas 6,7,8).
      2. Link do głosowania zostanie przekazany po zebraniu i udostępnieniu przez organizatorów wszystkich prac konkursowych.
      3. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody! Wszyscy uczniowie biorący udział otrzymają bonus w postaci oceny z języka polskiego i angielskiego, w myśl zasady: Podejmij wyzwanie, daj nam szansę wstawić Ci ocenę za mega aktywność. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału, pióro w dłoń, niech wyobraźnia przejmie stery…😊

       

       Anka P. The Polish teacher and Anka K. The English teacher😉

       

       

     • KONKURS FOTOGRAFICZNY

     • LAMPION BOŻONARODZENIOWY

     • # szkoładohymnu dyplom i podziękowanie od Ministra Edukacji i Nauki

     • Archidiecezjalny Konkurs SANTO SUBITO o świętym Janie Pawle II X EDYCJA

     • PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĘLI ARCYBISKUP METROPOLITA WARSZAWSKI MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY
      Organizatorami Konkursu są:

      • Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej

      • Centrum Myśli Jana Pawła II

      Temat: Święty Jan Paweł II – przyjaciel świętych i błogosławionych.
      Uczeń wybiera jedno lub kilka wydarzeń z codziennego życia św. Jana Pawła II i wykonuje
      ilustrację.
      Kategorie wiekowe

      • Klasy 0 – 8

      Technika i format pracy:

      • technika – dowolna, forma płaska

      • format A3

      Prace indywidualne, podpisane, na odwrocie pracy

      • Każdy uczestnik składa jedną pracę

      • Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu.

      Kryteria oceniania prac konkursowych:

      • Zgodność z tematem

      • Estetyka wykonania

      • Pomysłowość i oryginalność

      • Walory artystyczne

      • Kompozycja

      • Samodzielność wykonania

      Uwaga!
      Prace stają się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnego
      wykorzystania jako materiał wystawowy oraz do ich publikowania.

      Terminy realizacji Konkursu:
      I etap – szkolny - termin składania prac do 3 listopada 2020 r.

      Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

      Dorota Walkowiak

      Ks. Tomasz Michałowski

      Sebastian Rychliński

     • "Ludziki, potworki i leśne stworki z darów jesieni" – konkurs szkolny na polskie „Dubanki”

     • Celem konkursu jest:

      • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów,

      • wyłonienie oryginalnych prac plastyczno-technicznych pod względem estetki wykonania oraz indywidualnego podejścia do tematu,

      • zachęcanie dzieci do działań twórczych,

      • kształtowanie postawy twórczej wobec siebie i świata,

      • wdrażanie do samodzielności.


      Regulamin konkursu:

      • Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruszkowie.

      • Konkurs rozpoczyna się 28 IX 2020 r. i będzie trwać do 30 X 2020 r.

      • Tematem prac konkursowych są ludziki wykonane z darów jesieni (kasztanów, żołędzi, jarzębiny, patyczków, szyszek itp.) – klasy I-III oraz samodzielnie wykonane ludziki i sfotografowane w scenerii przyrody, miasta itp…

      • Konkurs jest adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej: kl. 1-3 oraz 4-8.

        

      Warunki uczestnictwa w konkursie:

      1. Zadanie konkursowe dla klas 1-3 polega na wykonaniu ludzika z darów jesieni. Można dodatkowo wykonać np. domek z patyczków, itp.

      2. Zadanie konkursowe dla klas 4-8 polega na wykonaniu ludzików oraz sfotografowaniu ich na łonie przyrody, na ulicy miasta, bądź w zaciszu domowym. Inspiracją mogą być fotografie Petra Vaclava z Czech, który tworzy i fotografuje własne ludziki, tzw. Dubanki. Oto link do jego strony, na której można zaczerpnąć inspiracji: https://dubanci.cz/

      3. Można wykonać kilka zdjęć, aczkolwiek oddając je należy zaznaczyć, które ma być brane pod uwagę przy ocenie prac konkursowych. Tylko jedna praca każdego uczestnika będzie oceniana.

      4. Prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą, do której uczęszcza uczeń.

      5. Osoby oddające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz.833, z późn. zm)

      6. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nie publikowanymi nigdzie wcześniej i nie przedstawianymi w innych konkursach.

      7. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą zakwalifikowane do konkursu.

      8. Uczniowie z klas 1-3 przekazują ludziki swoim wychowawcom, natomiast uczniowie klas 4-8 mogą wysyłać zdjęcia na meila: mwinter@sp1.wpr.pl bądź przynosić wywołane lub wydrukowane już zdjęcia do p. Mai Winter (wystarczający format wywołanego zdjęcia to 10x15 …. maksymalny format wydruku to A4) .

        

      Ocena prac konkursowych:

      1. Z każdej kategorii wiekowej zostaną wybrane maksymalnie trzy prace. Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs wyłaniając laureatów.

      2. Kryteria oceny prac:
       • Zgodność merytoryczna z tematem
       • Estetyka i staranność pracy
       • Kreatywność, oryginalność i samodzielność w wykonaniu pracy
       • Stopień trudności wykonania

      3. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.

      4. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione przez wychowawców klas.

      5. Wszystkie prace, które zostaną zgłoszone do konkursu będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Pruszkowie.

      6. Uroczyste ogłoszenie wyników i wystawa pokonkursowa odbędą się w terminie ustalonym przez Organizatora.

      7. Nagrody główne i dodatkowe:
       • Organizator przyzna 3 główne nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.
       • Przyznane zostaną również wyróżnienia.
       • Dodatkowo, uczestnicy, których praca będzie spełniała kryteria formalne, otrzymają ocenę cząstkową 6 z przedmiotu technika/edukacja techniczna (klasy 1-6), ocenę cząstkową 6 z przedmiotu plastyka (klasy 7) oraz pozytywne punkty z zachowania ustalone regulaminowo przez Szkołę (klasy 1-8).

        

      Konkurs koordynują p. Iwona Hajduk, p. Katarzyna Kornacka i p. Maja Winter.

     • Szkolny Konkurs: "Godło Polski„ - z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości

     • Cele:
      1.Uczczenie Narodowego Święta Niepodległości.
      2.Rozbudzanie szacunku i przynależności do dziedzictwa narodowego i regionalnego.
      3.Upowszechnienie wiedzy o historii Polski oraz podkreślenie wartości polskich symboli narodowych .
      4.Rozwijanie zdolności plastycznych i inwencji twórczej.
      5. Promowanie uczniów zdolnych.

      Regulamin Konkursu:

      • Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruszkowie.

      • Konkurs rozpoczyna się od 1 X 2020 i będzie trwać do 3 XI 2020 r.

      • Tematem prac konkursowych jest: „Godło Polskie „- z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

      • Konkurs jest adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej: kl.1-3; 4-8.
        

      Warunki uczestnictwa w Konkursie:

      1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu Godła Polski- Orła białego w koronie .

      2. Praca konkursowa powinna być wykonana na papierze typu brystol (blok techniczny),
       w formacie A4/A3, techniką plastyczną płaską, np. tusz, ołówek, węgiel, pastele, gwasz, tem-pera, collage albo techniką papieroplastyki, np. wydzieranki, kolażu, wyklejanki papierowy-mi/bibułowymi kuleczkami, kirigami, quilling, origami i inne .

      3. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę,( eliminacje wewnątrzszkolne,
       dla poszczególnych kategorii wiekowych). Organizator zastrzega, że tylko jedna praca dla
       każdego uczestnika będzie oceniana.
       Praca plastyczna powinna być podpisana danymi osobowymi (imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły).
       Dane będą służyć do kontaktu Organizatora z uczestnikami Konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu.

      4. Osoby oddające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r.,Dz.. U. Nr 133 poz.. 833, z późn. zm.).

      5. Prace na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi…, nie przedstawianymi na innych konkursach.

      6. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą zakwalifikowane do Konkursu.


      Ostateczny termin składania prac do 3 listopada 2020 r. do pani Katarzyny Kornackiej oraz
      do pani Iwony Hajduk .

       

      Ocena Prac Konkursowych:

      Etap wewnątrzszkolny:

      Każdy uczeń może oddać na Konkurs 1 pracę. Z każdej kategorii wiekowej, zostaną wyłonięte w eliminacjach wewnątrz szkolnych, maksymalnie trzy prace.
      Komisja konkursowa rozstrzygnie Konkurs wyłaniając laureatów.

       

      Kryteria oceny prac:

      • ogólny wyraz artystyczny pracy;

      • zgodność merytoryczna, z tematem;

      • estetyka i staranność pracy;

      • własny pomysł, kreatywność, oryginalność;

      • stopień trudności wykonania.

       

      Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.


      Ogłoszenie wyników Konkursu:

      • Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły.

      • Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione przez wychowawców klas o wynikach Konkursu.

      • Prace laureatów, jak również pozostałe prace zgłoszone do Konkursu będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowe nr 1 w Pruszkowie.

      • Uroczyste ogłoszenie wyników i wystawa pokonkursowa odbędą się w terminie ustalo-nym przez Organizatora.


      Nagrody główne i dodatkowe:

      • Organizator przyzna 3 główne nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.

      • Obok nagród rzeczowych, Organizator przyzna także wyróżnienia.

      • Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe.

      • Dodatkowo, uczestnicy, których praca będzie spełniała kryteria formalne, otrzymają
       ocenę cząstkową 6 - z przedmiotu plastyka/edukacja artystyczna klasy 1-7; ocenę cząstkową 6- z przedmiotu historia - klasy 8 oraz pkt pozytywne ustalone regulaminowo przez Szkołę.

     • "Strofy dla mojej Ojczyzny" - konkurs recytatorski

     • Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.
      Temat przewodni: wiersz o tematyce patriotycznej (np. nawiązujący do odzyskania niepodległości w 1918r. lub sławiący piękno, siłę naszej ojczyzny, wyrażający miłość do Polski)
      Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
      Konkurs składa się z dwóch etapów:

      • klasowy – wszyscy chętni uczniowie przygotowują wybrany tekst poetycki o tematyce patriotycznej, który deklamują na forum klasy. Nauczyciel wybiera maksymalnie trzy najlepsze prezentacje utworu i kwalifikuje je do etapu szkolnego,
      • szkolny – uczniowie prezentują wybrany przez siebie utwór w finale konkursu, który odbędzie się w bibliotece szkolnej.

      Czas występu nie może przekroczyć 5 minut.

      Terminy

      • do 31 Października 2020r. – wyłonienie laureatów etapu klasowego i zgłoszenie uczestników do biblioteki
      • 4 listopada 2020r. – rozstrzygnięcie szkolnego etapu konkursu klas I - III
      • 5 listopada 2020r. – rozstrzygnięcie szkolnego etapu konkursu klas IV – VIII
     • ​​​​​​​Konkurs fotograficzny ,,Matematyka w obiektywie"

     • Celem projektu jest budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej. Konkurs jest bezpłatny i powszechny. Uczestnicy wysyłają zdjęcia którym przypisują nazwy związane z matematyką. Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o niej. Nadanie nazwy (tytułu) zmienia kategorię pracy z fotografii, która przemawia wyłącznie obrazem na parę (zdjęcie, tekst), która nadaje pracy sens poznawczy. Uczestnicy: 2 grupy wiekowe (do i powyżej 20 roku życia). Aby wziąć udział w konkursie trzeba się zgłosić na www.mwo.usz.edu.pl, podać swoje konto e-mailowe, poczekać na link aktywacyjny. Następnie wypełnić zgłoszenie. Zdjęcia (max 6 szt.) proszę wysyłać wraz z tytułami i opisami poprzez formularz elektroniczny).

      Nagrody: Autorzy najciekawszych prac i najaktywniejsi ambasadorowie otrzymują: nagrody, nominacje do wystaw, kalendarza, książek, oryginalne dyplomy. W roku 2018 Nagrody główne (w obu grupach wiekowych) to laptopy Apple Mac Book ufunfowane przez NASK. Pozostałe nagrody to tablety, czytniki e-booków, plecaki, książki, gadżety. Od roku 2015 przyznawana jest nagroda specjalna – Prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego – za zdjęcie z najciekawszym opisem matematycznym.

      Termin zgłoszenia do konkursu (rejestracji w systemie i przekazania plików upływa w dniu
      1 listopada bieżącego roku).

      Więcej informacji na stronie
      http://mwo.usz.edu.pl/

      Anna Korsak

     • Konkursy i olimpiady

     • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur 2020

      W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2020 wzięło udział  31 uczniów z naszej szkoły. Otrzymaliśmy już wyniki i z przyjemnością informujemy, że wyróżnienia w tym roku zdobyli uczniowie:
      1.Marta Mróz
      2.Katarzyna Dudziec
      3.Anna Rokicka
      4.Mikołaj Zarzecki
      5.Jan Twarowski
      6.Jakub Gorzeński
      7.Antoni Łukasik

      Gratulujemy!

      Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX

       

      II miejsce w kategorii klas 6 zajął Tymoteusz Turzyński z kl. 6b
      II miejsce w kategorii klas 5 zajęła Daria Pigan z kl. 5a
      III miejsce w kategorii klas 8 zajął Rafał Jelski z kl. 8a 
      III miejsce w kategorii klas 5 zajęła Karolina Dudało z kl. 5a


       

      Kuratoryjny Konkurs Języka Angielskiego

       

      Rafał Jelski przeszedł do etapu rejonowego tego konkursu w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020.

       

       

      WYNIKI LOGOPEDYCZNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

      pt. „ Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj”

      Witajcie!

      Zakończony został konkurs logopedyczno- fotograficzny.

      Przyznano:

      I miejsce-  Jacek Rudziński

      II miejsce- Paulina Wiśniewska, Seweryn Wultański, Dominik Strąk

       

      III miejsce – Lena Bednarek 

      Gratulujemy i bardzo dziękujemy za udział w konkursie!

      Uczniowie otrzymają dyplomy oraz niespodziankiJ

      Serdecznie pozdrawiamy,

      Organizatorki konkursu- Joanna Szczygielska i Monika Piech- Łabędź

       

       

      Konkurs: "Maska karnawałowa"

      W kategorii klas I-III

      1 miejsce Lena Siudek

      2 miejsce Barbara Sarba

      3 miejsce Kalina Dornerowicz i Paulina Wiśniewska

      W kategorii klas IV-VIII

      1 miejsce Agata Sarba

       

       

       

      1.

      W listopadzie 2019 roku 90 uczniów naszej szkoły wzięło udział w jesiennej sesja Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Olimpus” z języka angielskiego, języka polskiego i matematyki. Dla najlepszych olimpijczyków organizatorzy przygotowali następujące nagrody:

      Miejsce 1: Grawerowany dyplom, nagroda książkowa

      Miejsca 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe

      Miejsca 6-15: Dyplomy laureata

      Dodatkowo dla wszystkich uczestników zostały przygotowane dyplomy uznania za udział w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej.

      Prezentujemy wyniki naszych uczniów przekazane przez organizatorów konkursu:

       

      Miejsce 12 i Dyplom laureata z języka angielskiego zdobył Tymoteusz Turzyński kl. 6

      Miejsce 14 i Dyplom laureata z języka angielskiego zdobył Rafał Jelski kl 8

      Miejsce 10 i Dyplom laureata z języka polskiego zdobył Mikołaj Zarzecki kl. 6

       

      Gratulujemy!

       

      2.

      W roku szkolnym 2019/2020 chętni uczniowie z klas ósmych i siódmych brali udział w konkursach przedmiotowych pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

      Do drugiego etapu rejonowego w konkursie matematycznym zakwalifikował się Jakub Gorzeński.

      Do drugiego etapu rejonowego w konkursie z języka angielskiego zakwalifikował się Rafał Jelski.

       

       

      DYPLOM UZNANIA dla JAKUBA GORZEŃSKIEGO  za zajęcie w roku szkolnym 2019/2020   

      I miejsca w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „O Szablę Kościuszki”  

       Dyplomy za udział otrzymali:

      Olga Kurpiel

      Rafał Dembski

      Antoni Łukasik

       

       

      Szanowni Państwo,

      W załączniku przesyłamy wyniki Drugiego Ogólnopolskiego Konkursu „Sokrates”. Z ogromną satysfakcją informujemy, że w konkursie wzięło udział ponad 150 szkół z całej Polski, około 2000 uczniów ubiegało się o tytuł laureata i finalisty konkursów. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu – szczegóły będą rozsyłane drogą elektroniczną do szkół od września 2020r. Dyplomy dla nauczycieli i dla najlepszych uczestników konkursu, oraz nagrody książkowe dotrą do szkół do końca maja 2020r.

      Z poważaniem,

      dr Beata Jaszczak - Figiel

      B. J. Creative Training

       

      chemPruszkow.xlsx

       

      biolPruszkow.xlsx

       

       

      Witajcie
      zakończył się konkurs świetlicy związany z Dniem Ziemi, pt.

      ”E-pokaz mody ekologicznej”.


      Prace oceniło jury w składzie:  Maja Winter, Anna Piskorska, Jagoda Kaczmarczyk i Andrzej Krzemiński.

       

      Przyznano :

      I  miejsce Ścięgliński Gracjan

      II miejsce Leszczyk Hanna

      III miejsce Frączak Michalina


      Wyróżnienia: Rydelek Tomasz i Leszczyk Natalia
       

      Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.

      Zapraszamy do następnych.

       

      Uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe oraz oceny celujące z techniki.

      Pozdrawiamy.

       

      Konkurs Aktywny Ja

      Jury w składzie Grażyna Garbacz, Piotr Misztal, Rafał Jończyk, Robert Kochański zdecydowało o przyznaniu dwóch pierwszych miejsc dla:

      Wiktora Zawadzkiego i  Leny Siudek.

      Wyróżnienia zdobyli  - Maja Mielcarz, Maksymilian Czmil, Lena Czmil, Andrzej Dziewiecki, Jakub Stawski.

      Uczestnicy - Magda Koczkodaj, Jakub Gryżewski, Amielia Migda, Filip Kowalski, Maja Kowalska, Gracjan Ściegliński, Jacek Rudziński, Michalina Fronczak, Agata Sarba, Basia Sarba, Marysia Gierek.

      17.01.2020 r.

      Olivia Zacharko I miejsce w III Mazowieckim Konkursie Historycznym pt. "Kampania wrześniowa 1939 r. oczami młodzieży"

      2018.11.23 Ryngraf Polski - Szkaplerz Duchowy

      Konkurs  RYNGRAF POLSKI - SZKAPLERZ DUCHOWY  z okazji 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości    
      PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĄŁ: KS. KANONIK DR MAREK PRZYBYLSKI - DYREKTOR WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY KURII METROPOLITALNEJ WARSZAWSKIEJ

      Organizatorami Konkursu są: doradca metodyczny nauczania religii Zofia Zawadzka, Ks. Tomasz Michałowski                                              
      Współpraca: Ks. Piotr Jaworski, katecheci 
      Wspierającymi Konkurs są: Archidiecezjalne Muzeum w Warszawie, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie, parafia św. Kazimierza, par. św. Edwarda w Pruszkowie 
      Regulamin Konkursu (założenia ogólne)
      Cel Konkursu:
      - Przybliżenie idei  Ryngrafów w Tradycji Polskiej 
      - Zachęta do głębszego włączenia się w przygotowanie, propagowanie i przeżywanie 100- lecia  Odzyskania Niepodległości Polski. 
      Założenia ogólne Konkursu:
      Konkurs RYNGRAF POLSKI - SZKAPLERZ DUCHOWY  z okazji 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości trwa od 9 listopada 2018 roku do 22 listopada 2018 roku.

       

      Szkolnymi koordynatorami konkursu były: Katarzyna Kornacka i Dorota Walkowiak

       

      Konkurs RYNGRAF POLSKI - SZKAPLERZ DUCHOWY z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
      Uczestnicy podzieleni na trzy kategorie wiekowe ( kl.0-III; IV-VI; VII-VIII) wykonywali prace plastyczną na wymieniony temat, różnymi technikami.

      Pierwszy etap - szkolny konkursu odbył się 8 listopada, wyłoniono laureatów:
      KL. I-III
      I miejsce: Larysa Hajduk
                Cezary Juszczyk
      II miejsce: Blanka Biernat
      III miejsce: Jacek Rudziński

      Klasy IV-VI
      I miejsce: Bartosz Guz
      II miejsce: Paweł Marczak
      III miejsce: Aleksander Kopiński

      Kl. VII-VIII
      I miejsce: Liliana Hajduk
      II miejsce: Roksana Burnatowska 

       

       


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2018.11.18 "Zagraj w Niepodległość"

       

           W październiku w naszej szkole ogłoszony został konkurs pod nazwą "Zagraj w niepodległość". Adresatami konkursu byli uczniowie klas 0-3 i 4-8. 

           Do zadań uczniów należało przygotowanie gry, domina lub puzzli o tematyce niepodległościowej.

      Dnia 5 listopada upłynął termin składania prac. 

       

      Komisja konkursowa oceniła prace w trzech kategoriach:

                1. Gra patriotyczna

                2. Puzzle

                3. Domino

       

      Wyniki 

      Kategoria - GRA PATRIOTYCZNA

       

      I MIEJSCE

      Uczniowie klasy Vc - Maksymilian Czmil

                                        Bartosz Guz

                                        Maja kowalska

      II MIEJSCE

                                       Cezary Juszczyk

                                       Aleksander Kopiński

      III MIEJSCE 

                                       Hanna Podgórska

                                       Karolina Rutkowska

      WYRÓŻNIENIE

                                       Mateusz Starużyk

                                       Natalia Sztyk

      Kategoria PUZZLE

      I MIEJSCE

                                          Agata Sarba

      II MIEJSCE

                                         Barbara Sarba

       

      Kategoria DOMINO

       

      I MIEJSCE                   Wojciech Bąkowski

       

      Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

      Zdjęcia nagrodzonych prac można zobaczyć w Galerii


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2017.05.18 Gminny Konkurs Matematyczny

       

           1 kwietnia 2017r w Szkole Podstawowej nr 6 w Pruszkowie odbył się II etap Gminnego Konkursu Matematycznego "Mistrz Matematyki 2017". Naszą szkołę, w tym etapie, reprezentowało 10 uczniów, z czego 7 zdobyło "miejsce na podium"

      w klasach 1- 3

      Mikołaj Zarzecki (kl.3b) - I miejsce

      Maksymilian Czmil (kl.3c) - II miejsce

      Leon Stefański (kl.3b) - II miejsce

      Maja Wengrzik (kl.3d) - III miejsce

       

      w klasach 4 - 6

      w kategorii klas 4 

      Jan Twarowski (kl.4b) - II miejsce

      w kategorii klas 6

      Grzegorz Krawczyk (kl.6b) - III miejsce

      Kamil Twarowski (kl.6c) - III miejsce

           Wręczenie nagród odbyło się 17 maja 2017r. Niestety nie wszyscy mogli je odebrać z rąk Pani Naczelnik Wydziału Edukacji ponieważ byli w tym czasie na zielonej szkole.

      Zwycięzcom gratulujemy.


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2017.05.12 Wyniki KANGURA

       

       

      Znamy już wyniki Kangura Matematycznego 2017. Miło nam ogłosić, że wyróżnienia w tym konkursie otrzymali: 

      Tomasz Jaszczuk

      Jan Twarowski

      Gezgorz Krawczyk 

      Kamil Twarowski

      Gratulujemy

      Wyniki punktowe uczniów naszej szkoły można zobaczyć tutaj


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2017.03.18 Imieniny Marszałka

       

           Z ogromną przyjemnością informujemy, że w Międzyszkolnym Konkursie „Imieniny Marszałka” organizowanym przez Gimnazjum Nr 3 w Warszawie, nad którym patronat objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Minister Obrony Narodowej, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz Burmistrz Dzielnicy Mokotów

           w kategorii literackiej I miejsce otrzymała Antonina Mioduszewska – uczennica klasy 6b

          W tej kategorii przyznano również wyróżnienia, które między innymi otrzymali:

                                                 Przemysław Piorunek i Oskar Głowacki (uczniowie klasy 6a).

           W kategorii plastycznej II miejsce otrzymała Zuzanna Grębska z klasy 6b.

      Gratulujemy


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2017.03.11 Kuratoryjny Konkurs z Matematyki

       

          Z radością informujemy, że Grzegorz Krawczyk - uczeń klasy 6b - zakwalifikował się do rejonowego Konkursu Matematycznego z Matematyki i przeszedł do etapu wojewódzkiego. Na każdym etapie trzymaliśmy za niego mocno kciuki. Ostatecznie Grzegorz został finalistą Konkursu Kuratoryjnego z matematyki w roku szkolnym 2016/2017.

          Gratulujemy i życzymy sukcesów również w następnych latach.


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2017.02.10 Bądź widoczny na drodze

       

      Konkurs Techniczny

      „Bądź widoczny na drodze”

           W grudniu 2016 oraz styczniu 2017 został przeprowadzony w naszej szkole konkurs, mający na celu promowanie bezpiecznego poruszania się po drogach z użyciem elementów odblaskowych. Konkurs nosił tytuł: „Bądź widoczny na drodze”.

           Spośród 49 osób klas 4-6, które dostarczyły plakaty poświęcone temu zagadnieniu, wyróżniono 10 wśród których wytypowano trzech zwycięzców:

                                                       I miejsce zajęła Martyna Ładosz (kl. 4 a)

                                                       II miejsce zajęła Liliana Hajduk (kl. 5c)

                                                       III miejsce zajęła Matylda Dołęgowska (kl. 6c)

          Zwycięzcy oraz wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymali oceny celujące i bardzo dobre z zajęć technicznych.


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2016.12.18 Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych „GLORIA IN EXCELSIS DEO”

      VI Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych „GLORIA IN EXCELSIS DEO” 

           16 grudnia 2016r. odbył się uroczysty wernisaż, podczas którego uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. 
       

                 Poniżej prezentujemy wyniki naszych uczniów.

           I Miejsce

      w kategorii 6 – 9 lat: Natalia Piasecka oraz Amelia Kaszper

      w kategorii Szkoła: Liliana Hajduk i Dawid Szadkowski

      w kategorii Rodzina i Przyjaciele: Zuzanna, Gabriel, Ewa Grębscy

       

           II Miejsce

      w kategorii 6 – 9 lat: Maria Gierek oraz Kacper Barczak

      w kategorii Szkoła: Aleksandra Opara, Maja Kowalska, Nikola Sobiczewska

       

           III Miejsce

      w kategorii Szkoła: uczniowie kl. III a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruszkowie

      w kategorii Rodzina i Przyjaciele: Małgorzata Goś z Rodziną oraz Joanna Tadra z Rodziną

       

           Podziękowania za uczestnictwo trafiły do:

      Aleksandra Gawrysia;

      Krystyny Ciechomskiej;

      Antoniego Bogiela;

      Mai Głowala;

      Alicji i Zuzanny Gawot z Rodzicami.


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2016.12.10 Szkolny Konkurs Matematyczno-Techniczny

       

          8 grudnia odbył się szkolny konkurs matematyczno - techniczny. Zadaniem uczniów było składanie techniką origami wybranych elementów związanych ze świetami (gwiazdek, choinek, prezentów), korzystając z podanych instrukcji.

       

       Laureaci konkursu matematyczno - technicznego to:

       Mateusz Rawa i Mateusz Wiaderek z kl 6b

       oraz wyróżnieni za udział w konkursie Oliwier Krochmal i Oskar Marciniak z kl 5b.

      (kl 4 - nie wzięły udziału)


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2016.11.05 Szkolny Konkurs Matematyczno-Plastyczny

       

           3 listopada odbył się szkolny konkurs matematyczno - plastyczny. Zadaniem uczniów było przedstawienie treści i rozwiązania zadania matematycznego za pomocą ilustracji. 

      Laureaci konkursu:

      kl 6 Kamil Twarowski i Karol Pawłowski

      kl 5 Anna Gryżewska i Oliwia Zacharko

      kl 4 Urszula Piorunek i Amelia Barańska

       

           Poniżej prezentujemy najciekawsze prace.

       

                                       

                                      

      2016.10.29 Szkolny konkurs na "Ozdoby z makaronu"

             Wyniki konkursu organizowanego przez Samorząd Szkolny

      „Ozdoba z makaronu:

       

           W naszym kalendarzu znajduje się wiele dni nietypowych, można by rzec dziwnych. Z okazji Dnia Makaronu Samorząd Szkolny klas IV-VI ogłosił konkurs na makaronową ozdobę. Poniżej przedstawiamy wyniki tego konkursu

       

      I miejsce – „Wazon z kwiatami” wykonany przez O. Wierzbicką i A. Kasianiuka z kl. IVa

      II miejsce - „Choinka” wykonawca I. Łabanowski kl. IVb

                         „Pudełko” wykonane przez siostry Gawot z kl. Va

      III miejsce - „Ozdobne kule” wykonane przez M. Kuciak i M. Marona z kl. IVc

      IV miejsce - „Listek” wykonany przez G. Dudziec z kl. IVb

       

      Gratulujemy. Dyplomy zostaną wręczone zwycięzcom na najbliższym apelu szkolnym.

       


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2016.10.02 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

      VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w SP1

         30.09. 2016r. po raz pierwszy obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Pracowało 7 komisji 2-osobowych - Mioduszewska Antonina, Krawczyk Grzegorz, Szymańczyk Marta, Grębska Zuzanna, Sztyk Oliwia, Rupniewska Kinga, Twarowski Kamil, Staszewski – Magiera Jakub, Kurpiel Olga, Wójcicka Łucja, Piorunek Urszula, Dąbrowski Patryk, Rydelek Franciszek, Król Adam.

          Do egzaminu przystąpiło łącznie 205 uczniów.

           Poniżej przedstawiamy listę uczniów, którzy zdali egzamin z tabliczki mnożenia w dniu 30.09.16

      Więcej >>


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2016.09.06 Rok szkolny 2016/2017

       

      Rok szkolny 2016/2017


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2016.04.25 Konkurs Literacki

       

      Konkurs Literacki „Przygody Olka po aryjskiej stronie”

              Organizatorem konkursu była Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza. Z uwagi na bardzo wyrównany i wysoki poziom prac Jury zdecydowało nie przyznawać nagrody głównej. Przyznano za to dziewięć równorzędnych wyróżnień z czego sześć uczniom naszej szkoły. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie klas 6a i 6b:

      Dominik Fill

      uczennica klasy VIb

      Jakub Bartnicki

      Aleksandra Kunka

      Jan Izydorczyk

      Małgorzata Grzybek

       

      Gratulujemy


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2016.04.07 Konkurs Recytatorski

       

      W recytatorskim Konkursie Warszawska Syrenka, naszą szkołę reprezentowali:

      uczennica klasy 6b

      Julia Pawlińska klasa 6b

      Aleksandra Madejska klasa 6a

      Adam Gostomski klasa 6a

      Kinga Rupniewska klasa 5c

      Zuzanna Grębska klasa 5b

      Magdalena Skrzyczyńska

      Anna Gryżewska klasa 4c

       

      Wszyscy pięknie recytowali utwory, które przygotowali pod kierunkiem pań Iwony Hajduk i Iwony Łukasik.

       


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2016.02.25 Moje Miasto Pruszków

       

           Z okazji 100-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu Samorząd Szkolny zorganizował konkursy dotyczące tego jubileuszu. Uczniowie klas IV – VI wykonywali plakaty, prezentacje multimedialne, a nawet kręcili swoje pierwsze filmy na tematy: „Perełki mojego miasta”, „Moja ulica – okolica”, „Symbole mojego miasta”, „Moje miasto w liczbach”, „Spacerem po mieście, czyli co warto zobaczyć w Pruszkowie”.

      Więcej >>


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2015.11.13 Pierwszy Dzień Wolności

       

      Konkurs Historyczno-Literacki „Pierwszy Dzień Wolności”

       Uczniowie klas szóstych brali udział w Konkursie Historyczno-Literackim „Pierwszy Dzień Wolności”.

                                 II miejsce w tym konkursie zdobyła Dominika Wojewódzka (kl. 6a),

                                  wyróżnienia otrzymali:

                                                    Jakub Bartnicki (kl. 6b) i Jan Izydorczyk (kl. 6a)  

       

      Gratulujemy


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2015.11.10 Jubileuszowe konkursy rozstrzygnięte!

             Pod koniec ubiegłego roku szkolnego w szkole odbyły się konkursy związane z jubileuszem jej 100-lecia. Ich rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 9 listopada 2015r. podczas uroczystego apelu z okazji Święta niepodległości. 

      Więcej >>


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2015.06.28 Wyniki konkursów.

       

      Miejski Konkurs „ Alternatywne źródła energii”

      Wyróżnienia:

      Julia Staszczyszyn z kl. VI a

      Emilia Kasianiuk z kl. VI a

      Nikola Dominiak z kl. V a

       

      Gminny konkurs Ekologiczny „ Nasza Utrata”

      II miejsce – Łukasz Wójcik z kl. VI a

      III miejsce – Jakub Aleksandrowicz z kl. VI a

       

      Etap Szkolny konkursu „ Must be English”

      I miejsce – M. Grzybek z kl. V a

      II miejsce – D. Hrecka z kl. V c

      1.                    A. Madejska z kl. V a

      III miejsce – P. Scibisz z kl. V c

                                 I.Borisowa z kl. V b

                                  J. Krawczyk z kl. V b

                                    J. Lenkiewicz z kl. V b

                                      A. Donkiewicz z kl. V b

       

      Szkolny Konkurs Matematyczny „ Co dwie głowy to nie jedna”

      Zwycięzcy:

      Kamil Twarowski z kl. IV c

      Aleksander Iwański z kl. IV c

      Piotr Karolak z kl. V b

      Jan Izydorczyk z kl. V a

      Julia Staszczyszyn z kl. VI a

      Laura Sikorska z kl. VI a

       

      Międzynarodowy Konkurs Matematyczny  „ Kangur”

      Wyróżnienia:

      Antoni Łukasik z kl. III b

      Jakub Romanowski z kl. III b

      Kamil Twarowski z kl. IV c

       

      Międzyszkolny Konkurs Małych Form Teatralnych „ Jem zdrowo”

      II miejsce dla klasy II b

       

      Miejski Konkurs „ Pisanka”

      III miejsce – Jerzy Ciechomski z kl. I a

      Wyróżnienie – Maja Ziółkowska z kl. I a

       

      XX Konkurs piosenki „ Wygraj sukces”

      Wyróżnienia dla:

      Maja Fal,

      Ola Borowska,

      Aleksandra Madejska,

      Zofia Trybuła

       

      FOX – Międzynarodowy Konkurs Języka Angielskiego

      Wynik dobry uzyskał  Mateusz Wiaderek z kl. IV b

       

      Gminny Konkurs przyrodniczy „ Tajemnice przyrody”

      Laureaci:

      Karol Sierociński z kl. IV b

      Mateusz Nazarek z kl. V b

      Jan Ciesielczyk z kl. VI b

       

      Wewnątrzszkolny Konkurs plastyczny „ Ćwiczę z klasą”

      I miejsce- Jakub Smolarek z kl. III a

      Wyróżnienia:

      Magdalena Koczkodaj z kl. II a

      Martyna Koczkodaj z kl. II a

      Marianna Tyc z kl. II a

       

      Gminny Konkurs – PIT przez internet

      I miejsce Jakub Smolarek z kl. III a

      Wyróżnienie – Rafał Jelski kl. III a

       

      Szkolny Konkurs „ Józef Piłsudski – patron szkoły”

      I miejsce – W. Szczepaniak, P. Stankiewicz

       

      Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

      Konkurs zorganizowano dla klas 0-3.

      I miejsce zajęła J. Kupnowicka z kl. I d

      Wyróżnienia otrzymali:

      K. Rutkowska kl. 0

      O. Krochmal kl. 3 b

      A. Łukasik  kl. 3 b


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2015.01.19 Wyniki konkursów

       

      Konkurs Pieśni Patriotycznej

       w kategorii klas IV – VI

                   I miejsce: Maja Fal i uczennica klasy Vb

                   II miejsce: zespół wokalny: Julia Trybuła i Julia Staszczyszyn VIa

                   III miejsce: Dominik Fill Vb

       wyróżnienia:

                   Aleksandra Madejska Va

                   Oliwia Sztyk

                   Matylda Dołęgowska

       

      Konkurs plastyczny klas I – III „Kartka bożonarodzeniowa”

       

                  I miejsce: Liliana Hajduk IIIc

                                    Nikola Sobiczewska Ic

                                    Daniel Hryciuk IIIb

                                    Nikola Kraśniewska Id

                                    Julia Burta Ib

       

                  II miejsce: Ola Opara Ic

                                    Julia Szczepaniak Id

                                    Patrycja Kornas IIc

                                    Milena Domaszczyńska Ia

                                    Mikołaj Zarzecki Ib

       

                  III miejsce: Maja Kowalska Ic

                                    Sebastian Kłoczko Ic

                                    Oliwia Kiełbasińska

                                    Zuzanna Warchałowska Ic

                                    Julia Wijata Id

       

      Konkurs recytatorski dla klas 0-I „Wiersze Jana Brzechwy” Styczeń 2015

       

                  I miejsce: Mikołaj Zarzecki Ib

                                  Karolina Rutkowska kl. 0a

                  II miejsce: Julia Burta kl. Ib

                                   Nikola Sobiczewska kl.Ic

                  III miejsce: Katarzyna Ordakowska kl. Ia

                                   Anna Klimek kl. Id

       

                  Wyróżnienie: Natalia Binaszek kl.0a

                                    Aleksandra Filochowska kl.0a

       

      Konkurs recytatorski dla klas II-III „Wiersze Jana Brzechwy” Styczeń 2015

       

                  I miejsce: Antoni Bogiel kl. IIc

                                 Zuzanna Gawot kl. IIIa

                  II miejsce: Szymon Włodarsk i Michał Tomaszewski kl. IIa

                                   Marianna Tyc, Antek Kasianiuk, Łukasz Kicek kl.IIa

                  III miejsce: Liliana Hajduk kl. IIc

                                   Anna Gryżewska kl.IIIc

                  Wyróżnienie: Natalia Piotrowska kl. IIc

                                   Martyna i Magdalena Koczkodaj kl.IIa

       

      Konkurs recytatorski dla klas IV-VI „Wiersze Jana Brzechwy” Styczeń 2015

       

                  I miejsce: Mateusz Wiaderek kl. IVb

                                  Klaudia Bury kl. IVb

                  II miejsce: Jan Tomaszewski kl. IVb

                                  Adam Gostomski kl. Va

                   III miejsce: Aleksandra Madejska kl. Va

                                  Antonina Mioduszewska, Katarzyna Paluchowska kl. IVb

                  Wyróżnienie: Patryk Pietrzak kl. IVb

                                  Gabriela Wojtasiak kl. Vc

      2014.06.20 Wyniki konkursu "Dobre nawyki lepszy klimat"

       

         Bardzo milo jest nam poinformować, że w konkursie „Dobre nawyki, lepszy klimat”, którego organizatorem był Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ...

      Więcej >>


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2014.05.28 Co dwie głowy to nie jedna

       

       W szkolnym konkursie „Co dwie głowy to nie jedna” w tym roku szkolnym wzięło udział 20 par, czyli 40 uczniów. Zadania rozwiązywali w trzech kategoriach.

      Więcej >>


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2014.05.22 Konkurs Ortograficzny

           Na dworze upał, a w szkole wielkie poruszenie. To właśnie dzisiaj (22 maja 2014r.) trzecioklasiści pruszkowskich szkół zmagali się z ortografią.

       

      Więcej >>


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2014.04.27 Mistrz Zadań Tekstowych 2014

       

      Mamy laureatów Wojewódkiego Konkursu Matematycznego

      MISTRZ ZADAŃ TEKSTOWYCH

          26 kwietnia 2014r. uczniowie naszej szkoły w konkursie zadan tekstowych "wyliczyli sobie":

      III miejsce w kategorii klas czwartych zajęła MAŁGOSIA GRZYBEK

      II miejsce w kategorii klas szóstych zajął KACPER JUŹWIAK

      Gratulujemy


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2014.03.04 PANGEA

      Wyniki I etapu Konkursu Matematycznego

      PANGEA

       

      W I etapie Konkursu wzięło udział 54 uczniów naszej szkoły.

      Warunkiem zakwalifikowania się do finału było zdobycie:

                                                     KLASA 4 - 70%

                                                     KLASA 5 - 73%

                                                     KLASA 6 - 78%

      możliwych do zdobycia punktów.

       

      Miło nam zakomunikować, że troje uczniów naszej szkoły do tego finału się zakwalifikowało. Uczniowie Ci to:

       

      Małgorzata Grzybek kl. 4a - 88%

      Filip Markowski kl. 4b - 92%

      Piotr Maj kl. 5a – 78%

      Finał odbędzie się:

      28 marca 2014 o godz. 12:00 w Warszawie

       

       GRATULUJEMY 


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2014.02.10 Konkurs Matematyczny

      Mamy laureata Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego

      Miło nam poinformować, że

      Kacper Juźwiak

      uczeń klasy 6b (uczeń p. Urszuli Prus)

      został

      laureatem

      Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego.

      Gratulujemy


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2014.02.04 Santo Subito

       

                     Archidiecezjalny Konkurs Santo Subito o Janie Pawle II

      Więcej >>


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2014.01.28 Zakładki

       

                     Uczniowie naszej szkoły wzięli udzial w konkursie

                  organizowanym przez Agencję Rynku Rolnego pod hasłem

                                WESOŁE OWOCE I WARZYWA

      Więcej >>


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2013.12.16 Doodle4Google

      Oto prace, które wysłaliśmy na konkurs pt.: "Mój sposób na pomaganie innym". Mamy nadzieję, że przejdą do II etapu i już 6 stycznia będzie można na nie głosować w internecie.

      Więcej >>


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2013.11.16 Język polski da się lubić

      W dniach 13 i 12 listopada 2013 roku w naszej Szkole odbyły się Ogólnopolskie Konkursy Polonistyczne "Z poprawną polszczyzną na co dzień" oraz "Z ortografią na co dzień" organizowanych przez Centrum Edukacji Humanistycznej "LOGOS" oraz objętych Patronatem KNP przy Polskiej Akademii Nauk. Uczniowie klas czwartych, piątych oraz szóstych musieli odpowiedzieć na 30 pytań zamkniętych.  

      2013.09.06 Zestawienie konkursów w roku szkolnym 2012-2013

       

      Osiągnięcia uczniów naszej szkoły w konkursach

      w roku szkolnym

      2012/2013

      Więcej >>


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2013.06.07 Konkurs Wiedzy Olimpijskiej

       

      Konkurs Wiedzy Olimpijskiej

      Więcej >>


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2013.06.07 FOX

       

       

      KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

      FOX

       

       

      Więcej >>


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2013.06.07 Kangur

      Więcej >>


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2013.05.20 Konkursy biblioteczne w roku szkolnym 2012/2013

       

      Laureaci konkursów bibliotecznych 2012/2013

       

      1.Konkurs plastyczno-biblioteczny dla klas I „Znamy naszą bibliotekę”

             Październik  2012

             I miejsce -  Ciechomska Krystyna kl. 1a

                                Gierek Kacper kl. 1b

                                Zacharko Oliwia kl. 1c

             II miejsce -  Gawot Alicja kl. 1a

                                  Stęplewski Norbert kl. 1b

                                  Hajduk Liliana kl. 1c

             III miejsce -  Olga Krupiel kl. 1b

                                   Alicja Tarka kl. 1b

                                   Warych Piotr kl.1c  

       

      2.Konkurs biblioteczny dla klas II „Czytam ze zrozumieniem-Łabędź niemy”

         Styczeń 2013

              I miejsce – Klaudia Bury kl. 2b,

                                Oliwia Szyk kl. 2c

             II miejsce – Aleksandra Kwaterka kl. 2a

                                 Kinga Rupniewska kl. 2c

             III miejsce -  Wiktoria Gruda kl. 2a

                                   Mateusz Wiaderek kl. 2b 

      3.Konkurs czytelniczy dla  klas  V„Tajemniczy ogród” Grudzień 2012

             I miejsce – Zofia Kosterska kl. 5b

             II miejsce – Antek Rutkowski kl. 5a

             III miejsce – Lena Demianiuk kl. 5b

       

      4.Konkurs czytelniczy dla  klas  IV „Opowieści z Narnii” Styczeń 2013

             I miejsce – Julia Staszczyszyn kl. 4a

             II miejsce – Klaudia Ruszel kl. 4b

             III miejsce – Laura Sikorka kl.4a

       

      5.Konkurs czytelniczy dla klas VI „Ten Obcy” Styczeń 2013

              I miejsce – Julia Trybuna kl. 6b

             II miejsce – Julia Parczewska kl. 6b

             III miejsce – Daniel Skrzydlak kl. 6a        

      6.Konkurs  czytelniczy  dla  klas III „Święta w Bullerbyn i u nas” Styczeń  2013

                   I miejsce – Dominik Fill kl. 3b

                   II miejsce –Marta Nowak kl. 3c

                   III miejsce – Jan Izydorczyk kl. 3a


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2013.05.19 Konkurs matematyczny klas III

       

      Dnia 8.05.2013 roku w Szkole Podstawowej nr 8 w Pruszkowie odbył się

      Konkurs Matematyczny dla klas III szkół podstawowych.

      Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:

      Wyróżnienie w konkursie  otrzymali:

      Kacper Młynarczyk   uczeń klasy III b

       Dominik Fill   uczeń klasy III b 


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2013.04.27 Co dwie głowy to nie jedna

      Już po raz drugi rozgrywany był wśród uczniów klas IV - VI matematyczny konkurs "CO DWIE GŁOWY TO NIE JEDNA". Jak sama nazwa wskazuje w konkursie brały udział pary, których zadaniem bylo rozwiązanie kilku problemów matematycznych. Poniżej prezentujemy wyniki tegorocznej edycji.

      Laureaci konkursu zostali nagrodzeni książkami i dyplomami na apelu szkolnym w dniu 26 kwietnia 2013, a zdjęcia możecie obejrzeć w galerii.

       

      Więcej >>


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2013.04.09 Gminny konkurs ortograficzny.

       

      We wtorek, 19 marca 2013roku w Szkole Podstawowej nr 9 w Pruszkowie odbył się gminny etap konkursu ortograficznego MISTRZ ORTOGRAFII.

      W kategorii -  uczniowie klas  III wzięło udział 24 uczniów ze wszystkich pruszkowskich szkół.

      MISTRZEM ORTOGRAFII  został  Dominik Fill uczeń klasy 3b

      III MIEJSCE zajęli ( ex aequo) Jan Izydorczyk uczeń klasy 3a

                                                       Nikola Kruglej uczennica klasy 3a

      W kategorii -  uczniowie klas  IV-VI wzięło udział 18 uczniów ze wszystkich pruszkowskich szkół.

      III MIEJSCE zajął  Daniel Skrzydlak uczeń klasy 6a

      Serdecznie gratulujemy wspaniałych wyników wszystkim naszym uczniom.


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2013.04.09 Konkurs plastyczny „ Irlandia oczami dziecka”

      Organizatorem konkursu plastycznego „IRLANDIIA OCZAMI DZIECKA” był GOKTROTER w Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie.

      Wyróżnienie w konkursie otrzymał uczeń klasy 1a - Franciszek Jelski.


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2013.03.30 Finał Konkursu Matematycznego

        8 marca 2013r uczniowie: Kacper Juźwiak, Klara Sajkowska, Hubert Lubański i Bartłomiej Łukasik brali udział w finale konkursu matematycznego PANGEA. W dniu 27 marca 2013r. na stronie internetowej organizatora konkursu Meridian International School pojawiły się wyniki zmagań finałowych.

         Mamy przyjemność poinformować, że Klara Sajkowska i Kacper Juźwiak znaleźli się w gronie 50 najlepszych uczniów ze Szkół Podstawowych (wszyscy uzyskali jednakową liczbę punktów).

        W dniu 9 kwietnia 2013r. odbędzie się ceremonia rozdania nagród.

         Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy osiągniętych wyników. A zdjęcia z ceremonii rozdania nagród prezentujemy w Galerii.

      2013.01.16 Konkurs Matematyczny

      Więcej >>


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2012.12.18 145 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego.

       

      Laureaci  Szkolnych Konkursów o Józefie Piłsudskim.

      Konkurs plastyczny.

      Klasy I-III

      I miejsce: Dominik Fill ( IIIb), Nikola Kruglej ( IIIa)

      II miejsce: Kacper Młynarczyk ( IIIb)

      III miejsce: Małgorzata Grzybek ( IIIa), Adam Gostomski ( IIIa)

      Klasy IV-VI

      I miejsce: Jaromir Golec ( VIa), Marcin Siedlecki ( VIa)

      II miejsce: Mateusz Kuczalski ( Va)

      III miejsce: Julia Parczewska ( VIb), Natalia Aleksandrowicz ( Vb)

      Wyróżnienie: Antoni Rutkowski ( Va)

       

      Konkurs wiedzy o Józefie Piłsudskim.

      Bartłomiej Łukasik ( VIa), Natalia Aleksandrowicz ( Vb), Paweł Kruszyński ( IVa),

      Julia Parczewska ( VIb)

      – wszyscy wymienieni uczniowie w konkursie wiedzy o Józefie Piłsudskim otrzymali maksymalną ilość punktów i zdobyli I miejsce – GRATULUJEMY.


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2012.12.16 Segregując odpady chronimy środowisko i klimat


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2012.11.16 Moje miasto bez elektrośmieci


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2012.06.30 Konkursy plastyczne 2011/2012

       Konkurs gminny na plakat o Marii Curie-Skłodowskiej. Koordynatorami konkursu były p. D.Hoffman i p. I. Łukasik. Uczennice z Koła plastycznego m.in. (P.Tomasik, W. Palińska,) wzięły udział w konkursie wykonując jeden plakat, który otrzymał wyróżnienie.

       „Anioły takie są…” ogólnopolski konkurs w Lubinie. Zostało wysłanych 50 prac uczniów z klas III-VI.

       „Jesienne drzewo”, świetlicowo-szkolny konkurs plastyczny, dla uczniów z klas 0-IV. W konkursie wzięło udział ponad 100 uczniów. Konkurs został rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych, dla klas 0; dla klas I-III oraz dla uczniów z klas IV. Koordynatorami konkursu były p. K. Kornacka; p. A. Piotrowska.

       W ramach rocznego projektu autorskiego: „Człowiek w świecie wartości, spotkania poetyckie z Czesławem Miłoszem” odbyły się dwa konkursy:

      • Konkurs plastyczny dla klas III-VI, zatytułowany: „Polak i Europejczyk Czesław Miłosz” oraz „Ilustracja plastyczna poezji Czesława Miłosza”. 61 uczniów wzięło udział w konkursie. Prace były rozstrzygane w dwóch kategoriach wiekowych, dla klas III i dla klas IV-VI. Przyznano I, II, III miejsce i po 3 wyróżnienia w każdej z grup wiekowych.
      • Konkurs recytatorski dla klas IV-VI, zatytułowany: „Mowa rodzinna niech będzie prosta, ażeby każdy kto usłyszy słowo widział jabłonie, rzekę i zakręt drogi…”.W konkursie wzięło udział 10 uczniów, przyznano I, II, i III miejsce oraz 1 wyróżnienie.
      • Konkursy zostały rozstrzygnięte na przełomie grudnia i stycznia 2012 roku.
      • Koordynatorami konkursów i autorkami projektu były p. I. Łukasik; p. K. Kornacka.

       

      Program autorski zajęć czytelniczo-plastycznych, pod patronatem kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”. W ramach programu odbyły się dwa konkursy:

      • Konkurs plastyczno-czytelniczy – „Ilustracja mojej ulubionej ksiązki” dla klas I-III oraz klas IV-VI. 47 uczniów wzięło udział. Przyznano I, II, III, miejsce oraz jedno wyróżnienie w klasach starszych, i I, II, III, miejsce oraz 3 wyróżnienia w klasach młodszych.

       

      Konkurs plastyczno- czytelniczy – Ilustracja mojej ulubionej książki”

      dla klas IV-VI:

      I miejsce Mateusz Kuczalski, kl. IV a;

      II miejsce Weronika Lewandowska, kl. VI a

      III miejsce Julia Parczewska, kl. V b

      Wyróżnienie: Kamila Śniatkowska, kl. IV b

      Klasy I-III

      I miejsce: Jakub Stępniewski, kl. III b

      II miejsce: Marta Nowak, kl. II c

      III miejsce: Adrianna Daszkiewicz, kl. II b

      Wyróżnienie: Julia Staszczyszyn, kl. III a;

      Wyróżnienie: Jan Izydorczyk, kl. II a;

      Wyróżnienie: Małgorzata Grzybek, kl. II a

       Konkurs pięknego czytania-„Kto czyta nie błądzi”. 52 uczniów wzięło udział, z klas I-VI. Konkurs  rozstrzygnięto w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas I-III, przyznano: I miejsce i tytuł Mistrza Pięknego Czytania Klas Młodszych; II i III miejsce oraz dwa wyróżnienia; dla klas IV-VI przyznano 2 miejsca I-sze z tytułem Mistrza Pięknego Czytania Klas Starszych oraz II, III miejsce i jedno wyróżnienie.

       Konkurs pięknego czytania – „Kto czyta nie błądzi”

      Klasy IV-VI:

      I miejsce i tytuł Mistrza Pięknego Czytania Klas Starszych:

       Sebastian Balcerzak, kl.VI b, i  Daniel Skrzydlak, kl. V a

      II miejsce: Kacper Pęczkowski, kl. VI a

      III miejsce: Krzysztof Krawczyk, kl. IV b

      Wyróżnienie: Norbert Bukato, kl. V a

      Klasy I-III:

      I miejsce i tytuł Mistrza Pięknego Czytania Klas Młodszych:

      Mateusz Wiaderek, kl.I b

      II miejsce: Jan Izydorczyk, kl. II a

      III miejsce: Julia Pawlińska, kl. II b

      Wyróżnienie: Joanna Szczepańska, kl. II b

      Wyróżnienie: Łukasz Dobrowolski, kl. II c

       „ 20 lat Straży Pożarnej – jak nas widza tak nas malują”, konkurs plastyczny ogólnopolski. Do konkursu przystąpiło ok. 45 uczniów, z klas I-VI.


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2012.06.30 Konkurs z języka angielskiego „ FOX”

      28 lutego 2012 roku uczniowie naszej szkoły  pisali ogólnopolski konkurs z języka angielskiego „ FOX”

       Adrian Zdunek  kl. V b ukończył konkurs z wynikiem bardzo dobrym.


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2012.06.30 Mistrz Ortografii

      W połowie maja w Szkole Podstawowej nr 2  odbył się międzyszkolny konkurs ortograficzny „ Mistrz Ortografii”.

      Wyróżnienia otrzymali: - Paulina Stankiewicz kl. III b

                                              Paweł Kruszyński     kl. III a

       


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2012.04.25 Gminny konkurs „ Super Matematyk” dla uczniów klas III

      25 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 6 odbył się gminny konkurs „ Super Matematyk” dla uczniów klas III.

      Wyróżnienie w konkursie „ Super Matematyk ” zdobył:

      Mateusz Jeliński IIIb


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2012.04.21 Wojewódzki Konkurs Matematyczny „Mistrz zadań tekstowych”

      Dnia 21 kwietnia 2012 r. w Izabelinie odbył się Wojewódzki Konkurs Matematyczny „Mistrz zadań tekstowych”.  W konkursie wzięło udział 10 uczniów z naszej szkoły z klas I-V.

      Wyróżnienie w kategorii klasach IV zdobył:

      -  Szymon Kuczalski IVa

      W kategorii klas młodszych III miejsce zdobył:

      - Mateusz Wiaderek Ib


      Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka
       

      2012.04.20 II etap Konkursu Matematycznego „Pentagram”

      Dnia 20 kwietnia 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się II etap Konkursu Matematycznego  „Pentagram”. 

      Laureatem konkursu „Pentagram” został :

      Kacper Juźwiak IVb

      Wyróżnienie w konkursie „Pentagram” zdobył:

      - Jakub Łukasik VIa

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

     Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

     Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszków
   • 22 758 63 52
   • ul. Topolowa 10 05 - 800 Pruszków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych