• Zasady Edukacji Zdalnej

    • ZASADY EDUKACJI ZDALNEJ

    •  

     w Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie

     od dnia 26.10.2020

      

     1. Wszystkie lekcje przebiegają według dotychczasowego planu lekcji.
     2. Dbając o relacje i dobrostan uczniów, godziny wychowawcze będą odbywać się na platformie TEAMS.
     3. Lekcja online trwa 30 minut, pozostałe 15 minut, to czas na pracę własną lub konsultację z nauczycielem.
     4. Przedmioty: język polski, j. angielski, j. niemiecki, matematyka, fizyka, chemia, informatyka będą prowadzone wyłącznie online na platformie Teams.
     5. W przypadku, gdy w tygodniu występują 2 godziny historii, biologii, przyrody, geografii, to jedna lekcja odbywa się online, a druga poprzez dziennik elektroniczny. Jeżeli w tygodniu z tych przedmiotów jest tylko 1 godzina lekcyjna, to zajęcia odbywają się online.
     6. Pozostałe przedmioty będą prowadzone głównie poprzez dziennik elektroniczny, to znaczy nauczyciele będą wysyłać zadania i określać termin ich wykonania.
     7. Nauczyciele prowadzący zajęcia za pośrednictwem dziennika elektronicznego, będą dostępni dla uczniów na platformie Teams w zespołach lekcyjnych,  w czasie trwania lekcji, aby w razie potrzeby uczniowie mogli się z nimi skonsultować.
     8. Uczniowie mają obowiązek odsyłać prace w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
     9.  Obecność na lekcji będzie zaznaczana na podstawie zalogowania się na platformę Teams (w przypadku lekcji online) lub odczytania wiadomości w dzienniku elektronicznym, w dniu w którym jest dana lekcja.
     10.  Brak logowania na Teams lub nieodczytanie zadania w czasie lekcji będzie zaznaczone w dzienniku jako nieobecność.
     11.  Zajęcia dodatkowe, przygotowujące do egzaminu klas 8 (język polski, język angielski, matematyka) będą odbywały się online według planu.
     12.  Zajęcia indywidualne oraz specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacji, itp.) odbywać się będą zgodnie z tygodniowym planem zajęć.
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszków
   • 22 758 63 52
   • ul. Topolowa 10 05 - 800 Pruszków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych