• Zasady Nauczania Zdalnego

    • Zasady Zdalnego Nauczania w Klasach 1-3

    •  

     1. Lekcje edukacji wczesnoszkolnej prowadzimy online. Zgodnie z przepisami BHP czas zajęć online i w związku z tym czas spędzony przed monitorem komputera przez ucznia nie może przekraczać 120min w ciągu dnia. O ilości przerw w danym dniu i czasie ich trwania decyduje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
     2. Materiały do zrealizowania z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej, informatycznej  oraz wychowania fizycznego nauczyciel przesyła w ustalonym terminie poprzez dziennik  Librus.
     3. Zajęcia z języka angielskiego odbywają się zgodnie z planem.
     4. Jedna jednostka lekcyjna trwa 30 minut.
     5. Materiał do zrealizowania z religii nauczyciel przesyła poprzez dziennik  Librus w dniu zgodnym z planem lekcji. Obecność ucznia jest odnotowywana na podstawie odczytania wiadomości w danym dniu.
     6. Na wyznaczone zajęcia online uczeń dołącza punktualnie, o godzinie określającej początek zajęć, opuszcza je po ich zakończeniu przez nauczyciela.
     7. Uczeń powinien być do lekcji przygotowany, tj. posiadać niezbędne, określone przez nauczyciela podręczniki, zeszyty oraz pomoce dydaktyczne.
     8. Uczeń ma obowiązek brać aktywny udział w zajęciach lekcyjnych, wykonywać polecenia nauczycieli, zgodnie współpracować w ich realizacji z innymi uczniami.
     9. Podczas lekcji prowadzonych online uczeń powinien okazywać szacunek innym uczestnikom spotkania tj.:

     a) wyglądać schludnie, czysto,

     b) powstrzymać się od zakłócania zajęć,

     c) zachowanie ucznia podczas zajęć szkolnych powinno cechować się dbałością o kulturę języka,

     d) wypowiadanie własnych poglądów i słuchanie wypowiedzi innych odbywać się powinno w czasie wyznaczonym przez nauczyciela i z poszanowaniem poglądów innych,

     e) niedopuszczalne jest używanie wulgaryzmów i obrażanie innych uczniów,

     f) niedopuszczalne jest również jedzenie podczas zajęć lub rozpraszanie się w inny sposób   np. przeglądając strony internetowe do celów prywatnych lub pisząc na czacie (rozmowy z kolegami).

      

     10. Zajęcia prowadzone online są przeznaczone dla uczniów naszej szkoły. Udział w zajęciach online innych osób oraz nagrywanie przebiegu spotkania jest możliwe jedynie po uzyskaniu wcześniejszej zgody prowadzącego dane zajęcia nauczyciela.

     11. Uczestnictwo uczniów w zajęciach jest monitorowane przez nauczycieli. Obecność jest sprawdzana i odnotowywana w dzienniku Librus.

     12. W przypadku  trudności w udziale w zajęciach online z powodu problemów technicznych, obecność ucznia jest wtedy odnotowywana na podstawie informacji od rodziców o zaistniałej sytuacji w dzienniku Librus.

     13. W czasie lekcji zalecamy włączyć kamerę i podłączyć mikrofon  (jest to potrzebne do monitorowania pracy uczniów w trakcie lekcji).

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszków
   • 22 758 63 52
   • ul. Topolowa 10 05 - 800 Pruszków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych