• Biblioteka szkolna

     • Wyniki konkursów

     • Laureaci bibliotecznego konkursu plastycznego dla klas 1

       „Biblioteka moich marzeń”

       

      MIEJSCE I

      Alan Cymborski kl. 1c

      Kornelia Grykołowska kl. 1a

       

      MIEJSCE II

      Amelia Delegacz kl. 1c

      Michał Belka kl. 1a

       

      MIEJSCE III

      Natan Marczak kl. 1c

      Julia Migda kl. 1b

       

      WYRÓŻNIENIA

      Julia Wilk kl. 1c

      Barbara Wrzosek kl. 1b

       

      Laureaci bibliotecznego konkursu plastycznego dla klas 2

       „Moja ulubiona postać z bajki”

       

      MIEJSCE I

      Mikołaj Paćko kl. 2b

      Wiktoria Pykała kl. 2a

       

      MIEJSCE II

      Małgorzata Leszcz kl. 2a

      Julia Nowicka kl. 2a

       

      MIEJSCE III

      Marzena Wultańska kl. 2b

      Weronika Dziedzic kl. 2a

       

      Laureaci bibliotecznego konkursu plastycznego dla klas 3

       „ Moja ulubiona lektura”

       

      MIEJSCE I

      Dominik Kowalski kl. 3c

      Nina Golińska kl. 3a

       

      MIEJSCE II

      Aleksander Gorzkowski kl. 3c

      Hanna Leszczyk kl. 3a

       

      MIEJSCE III

      Gabriela Delegacz  kl.3b

      Marcelina Traczyk kl. 3a

       

      WYRÓŻNIENIA

      Stanisław Szczuchniak kl. 3b

      Rozalia Chamernik kl. 3a

       

      Laureaci bibliotecznego konkursu plastycznego dla klas 4-7

      „By czytać się chciało, zakładkę zrób wspaniałą”

       

      MIEJSCE I

      Bartek Plasota kl. 6a

      Marysia Gierek kl.6a

       

      MIEJSCE II

      Maja Wiaderek kl. 7b

      Filip Kowalski kl. 6a

       

      MIEJSCE III

      Maria Czerwińska kl.7a

      Natalia Binaszek kl.7c

       

      WYRÓŻNIENIA

      Larysa Hajduk kl.4b

      Stanisław Zwierzchowski kl.4a

       

       • KONKURSY BIBLIOTECZNE  2021/2022
      • Konkurs plastyczno-biblioteczny dla klas 1
      • „Biblioteka moich marzeń”  Listopad  2021

      • Konkurs plastyczno-biblioteczny dla klas 2
      •  „Moja ulubiona postać z bajki” Marzec 2022

      • Konkurs plastyczno-biblioteczny dla klas 3
      •  „Moja ulubiona lektura”  Marzec 2022

      • Konkurs plastyczno-biblioteczny dla klas 4-7
      • By czytać się chciało, zakładkę zrób wspaniałą”  Marzec 2022

      • Konkurs czytelniczy dla klas 1-3 i 4-8     
      •  „Najlepszy czytelnik roku szkolnego 2021/2022”

        

     • Laureaci bibliotecznego konkursu plastycznego dla klas 3 „Okładka mojej ulubionej książki”

     • MIEJSCE I

      Lena Siudek kl. 3b

      Aleksandra Kochniarz kl. 3b

       

      MIEJSCE II

      Klaudia Wiśniewska kl. 3b

      Tymon Legucki kl. 3b

       

      MIEJSCE III

      Dmytro Batura kl.3c

      Igor Miazga kl. 3c

       

      WYRÓŻNIENIA

      Agnieszka Pachnia kl. 3c

      Wiktoria Łęczycka kl. 3c

     • Laureaci bibliotecznego konkursu plastycznego dla klas 1 „Biblioteka moich marzeń”

     • MIEJSCE I

      Zofia Rokicka kl. 1b

      Małgorzata Leszcz kl. 1a

       

      MIEJSCE II

      Patryk Rudziński kl. 1b

      Nela Zamłyńska kl. 1a

       

      MIEJSCE III

      Marzena Wultańska kl. 1b

      Emilia Legucka kl. 1a

     • KONKURSY BIBLIOTECZNE  2020/2021

     • Konkurs plastyczno-biblioteczny dla klas 1

      • „Biblioteka moich marzeń”  Styczeń  2020

      Konkurs recytatorski dla klas 1-4                       

      • „Strofy dla mojej Ojczyzny” Listopad 2020

      Konkurs recytatorski dla klas 5-8      

      • „Strofy dla mojej Ojczyzny”  Marzec 2021

      Konkurs czytelniczy dla klas 1-3 i 4-8     

      • „Najlepszy czytelnik roku szkolnego 2020/2021”
     • Laureaci szkolnego konkursu recytatorskiego dla klas 1 -3 „Strofy dla mojej Ojczyzny”

     • MIEJSCE I

      Fryderyk Wyszyński kl.2b

      Weronika Mazepa kl. 1a

       

      MIEJSCE II

      Ksawery Dominiak kl. 1a

      Franciszek Jach kl. 1a

       

      MIEJSCE III

      Róża Wąsowska kl.1b

      Ida Turzyńska kl. 3b

       

      WYRÓŻNIENIA

      Małgorzata Leszcz kl. 1a

      Nela Zamłyńska kl. 1a

     • REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  „Strofy dla mojej Ojczyzny”

     • Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

      Temat przewodni: wiersz o tematyce patriotycznej (np. nawiązujący do odzyskania niepodległości w 1918r. lub sławiący piękno, siłę naszej ojczyzny, wyrażający miłość do Polski)

      1. Cele konkursu:

      • rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,
      • kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,
      • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień polonistycznych,
      • promowanie talentów recytatorskich,
      • wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa,
      • popularyzacja literatury pięknej,
      • kształtowanie postaw patriotycznych.

       

      2. Warunki uczestnictwa

      Szkolny konkurs recytatorski „Strofy dla mojej Ojczyzny” adresowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 1.

       

      3. Zasady i przebieg konkursu

      Konkurs składa się z dwóch etapów:

      • klasowy – wszyscy chętni uczniowie przygotowują wybrany tekst poetycki o tematyce patriotycznej, który deklamują na forum klasy. Nauczyciel wybiera maksymalnie trzy najlepsze prezentacje utworu i kwalifikuje je do etapu szkolnego,
      • szkolny – uczniowie prezentują wybrany przez siebie utwór w finale konkursu, który odbędzie się w bibliotece szkolnej.

      Czas występu nie może przekroczyć 5 minut.

       

      4. Kryteria oceny recytacji:

      • wybór utworu w kontekście tematu konkursu,
      • opanowanie pamięciowe utworu,
      • trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza),
      • ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony: gest sceniczny, element ruchu, strój, rekwizyt)

      Wszyscy uczniowie etapu klasowego otrzymują oceny za recytację. Etap szkolny wyłania trzech laureatów na każdym poziomie wiekowym (klasy I – III, klasy IV - VIII). Przewidywane są również wyróżnienia.

       

      5. Terminy

      • do 31 Października 2020r. – wyłonienie laureatów etapu klasowego i zgłoszenie uczestników do biblioteki
      • 4 listopada 2020r. – rozstrzygnięcie szkolnego etapu konkursu klas I - III
      • 5 listopada 2020r. – rozstrzygnięcie szkolnego etapu konkursu klas IV – VIII

       

      6. Ocena i nagrody

      W składzie jury zasiądą:, nauczyciel bibliotekarz oraz  nauczyciel j. polskiego.

       Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

       

                                                                                            Wszystkich serdecznie zapraszam

                                                                                                    Dorota Hoffmann

       

     • KONKURSY BIBLIOTECZNE  2019/2020

     • Konkurs plastyczno-biblioteczny dla klas 1

      „Biblioteka moich marzeń”  Październik  2019

       

      Konkurs recytatorski dla klas 1-4                        

      „Wiersze Wandy Chotomskiej” Listopad 2019

       

      Konkurs recytatorski dla klas 5-8      

      „Wiersze Czesława Miłosza”  Grudzień 2019

       

      Konkurs czytelniczy dla klas 1-3 i 4-8     

      „Najlepszy czytelnik roku szkolnego 2019/2020”

     • KONKURSY BIBLIOTECZNE  2018/2019

     • Konkurs plastyczno-biblioteczny dla klas 1

       

      „Znamy naszą bibliotekę”  Październik  2018

       

      Konkurs recytatorski dla klas 1-4      

                        

      „Wiersze Juliana Tuwima” Listopad 2018

       

      Konkurs recytatorski dla klas 5-8

         

        „Wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego”  Styczeń 2019

       

      Konkurs czytelniczy dla klas 1-3 i 4-8     

       

      „Najlepszy czytelnik roku szkolnego 2018/2019”

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszków
   • sp1@miasto.pruszkow.pl
   • 22 758 63 52
   • ul. Topolowa 10 05 - 800 Pruszków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych