• Z życia szkoły

       • NARODOWY SPIS POWSZECHNY

       • Szanowni Państwo

         

        Tylko do 30 września trwa największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

         

        Podstawową i obowiązkową metodą udziału w spisie jest wypełnienie formularza na stronie https://liblink.pl/HYG8A33fs4 Jest też najbardziej przyjazną i bezpieczną - możemy się spisać w domu w dogodnym dla siebie terminie. Do elektronicznego formularza zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki.

         

        Osoby, które nie mają komputera z Internetem i które wolą mieć wsparcie rachmistrza powinny zadzwonić na Infolinię Spisową 22 279 99 99 i postępować zgodnie z komunikatami. Trzeba jednak liczyć się z tym, że pod koniec września może być duże obciążenie Infolinii i ta metoda nie będzie tak szybka jak samospis internetowy. Warto spisać się jak najszybciej.

         

        Informacje zbierane są również przez rachmistrzów spisowych. Jeśli skontaktuje się z nami rachmistrz (bezpośrednio lub telefoniczne) nie możemy odmówić mu przekazania danych!

         

        Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Spis objęty jest tajemnicą statystyczną.

         

        Jeśli jeszcze nie spisałeś siebie i swoich bliskich, nie zwlekaj. Spisz się już teraz! Więcej informacji: https://liblink.pl/NLRXiTnMu5

         

         Gminne Biuro Spisowe

         Miasta Pruszkowa

       • Spektakl ekologiczny

       • Dnia 21 września odbył się w naszej szkole spektakl ekologiczny dla  klas I-III pod tytułem ,,Aladyn: na ratunek światu”.

        Aktorzy z Krakowa przedstawili w  niebanalny sposób inscenizację jednego z najsłynniejszych fragmentów „Baśni z 1001 nocy” — opowieści o Aladynie i jego cudownej lampie.

         

        Główna postać — Aladyn, to biedny chłopak, zamieszkujący piękne, lecz bardzo zanieczyszczone królestwo. Jego ciężkie życie odmienia się za sprawą niezwykłej lampy, z której pojawia się Dżinn i chce spełnić jego trzy życzenia. Jednak nasz bohater zamiast bogactw i szczęścia pragnie uratować Ziemię przed nadciągającą nieuchronnie katastrofą ekologiczną (i tym samym zdobyć serce księżniczki Dżasminy).

         

        Tematyką spektaklu są zagadnienia związane z niską emisją co2, smogiem, zanieczyszczeniem powietrza, segregacją odpadów i degradacją środowiska naturalnego.

        Dzieci z zainteresowaniem obejrzały powyższy spektakl przygotowany z okazji Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza Dla Błękitnego Nieba, który był obchodzony po raz drugi  7 września z inicjatywy ONZ.

       • EKO-zbiórka dla Bogusia

       • Szanowni Państwo

        Serdecznie zachęcamy Was do wsparcia akcji „Eko-zbiórka dla Bogusia”, polegającej na zbiórce małych i wielkogabarytowych elektroodpadów.

         

        Zbiórka małych elektroodpadów, np. telefonów, tabletów etc. odbędzie się w naszej Szkole w dniach 13-17 września 2021 r.

        Osoby, które chciałyby wesprzeć akcję oddając elektroodpady wielkogabarytowe, np. telewizory, pralki, lodówki, mogą:

        • zadzwonić pod numer telefonu: 731 985 042 lub

         

        • wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy:

         

            https://forms.gle/AUz24nTB2ooHfDbU6

         

        Zbiórka odpadów wielkogabarytowych zgłoszonych do oddania nastąpi w dwóch terminach – 25 września lub 2 października bezpośrednio z adresów wskazanych przez Państwa w zgłoszeniu.

        Środki zgromadzone w czasie zbiórki zasilą subkonto Bogusia w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”  https://www.dzieciom.pl/podopieczni/37322

      • Stypendium szkolne
       • Stypendium szkolne

       • O stypendium szkolne mogą się ubiegać rodzice uczniów, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 528,00 zł.

        Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć następujące dokumenty:

        • zaświadczenie o uzyskanych dochodach netto za miesiąc sierpień 2021 r.
        • odcinek renty/ emerytury za miesiąc sierpień 2021 r.
        • oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym lub wyciągiem z banku itp.) za miesiąc sierpień 2021 r.
        • zaświadczenie o liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych
        • zaświadczenie (lub decyzja/ oświadczenie) z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej
        • zaświadczenie wydawane przez naczelnika urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł- dotyczy dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
        • zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o zarejestrowaniu , w przypadku braku zarejestrowania oświadczenie o braku jakiejkolwiek pracy
        • inne oświadczenia lub dokumenty, które wnioskodawca uzna za potwierdzenie sytuacji bytowej rodziny.

        Druk wniosku należy pobrać od pedagoga szkolnego . Wypełniony wniosek wraz z zaświadczeniami należy złożyć do pedagoga szkolnego do dnia 14.09.2021 r.

      • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
       • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

       • ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

        Dnia 1 września uczniowie SP1 rozpoczęli kolejny rok szkolny. Z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne w oficialnym rozpoczęciu mogli wziąć udział tylko uczniowie klas pierwszych oraz niewielka grupa rodziców. Rozpoczęcie roku połączone zostało ze ślubowaniem uczniów. Specjalnym gościem, który zaszczycił nas w tym uroczystym dniu swoją obecnością był prezydent Pruszkowa, Pan Paweł Makuch. 

        Życzymy wszystkim uczniom samych sukcesów w nauce.

        Zespół SP1 

         

     • Godziny dzwonków

      Sobota 09.12.2023
     • Media społecznościowe

     • Librus Synergia
     • Biuletyn informacji publicznej
     • Galeria zdjęć

       brak danych
     • Aktualności

    • Kontakt

     • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszków
     • 22 758 63 52
     • ul. Topolowa 10 05 - 800 Pruszków Poland
   • Galeria zdjęć

     brak danych