• Z życia szkoły

      • Zebrania z rodzicami
       • Zebrania z rodzicami

       • W dniach 29 listopada (poniedziałek) w klasach 1 - 3 oraz 30 listopada (wtorek) w klasach 4 - 8 odbędą się zebrania rodziców.Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną odbędą się one na platformie Teams.

        Szczegółowy harmonogram znajduje się w pliku poniżej:

        zebranie_rodzicow_29-30.11.2021r..doc​​​​​​​

      • ŚWIĄTECZNY KONKURS PLASTYCZNY
       • ŚWIĄTECZNY KONKURS PLASTYCZNY

       • ORGANIZATOR: 

        Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie

         

        Cele:

        1. Pielęgnowanie  tradycji i obrzędów Świąt Bożego Narodzenia
        2. Kształtowanie twórczej i aktywnej postawy wobec sztuki i tradycji świątecznych
        3. Propagowanie postaw prospołecznych.
        4. Rozwijanie zdolności plastycznych i inwencji twórczej.
        5. Popularyzacja  i wspieranie  artystycznej twórczości uczniów.

         

        Regulamin Konkursu:

        • Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruszkowie.
        • Konkurs rozpoczyna się od 24.11.2021 r i będzie trwać do 10.12. 2021r.
        • Przedmiotem Konkursu są prace rękodzieła artystycznego - przestrzenne dekoracje, wykonane samodzielnie z użyciem naturalnych i sztucznych materiałów, typu: włóczka, wstążki, sizal, rafia, gałązki, świerk,  drewno, suszone owoce i kwiaty,  sznurek, papier, filc, bibuła, krepina, cekiny, koraliki itp. , dopuszcza się  również styropianowe bombki,  choinki  i wieńce- jako podstawy do wykonania ozdób świątecznych.
        • Konkurs jest adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 .

        Warunki uczestnictwa w Konkursie:

        A). Zadanie konkursowe polega na  wykonaniu  dowolnej ozdoby świątecznej związanej z tradycją Świąt Bożego Narodzenia, np. stroiku,  szopki Bożonarodzeniowe; ozdobnej kartki świątecznej, ozdób choinkowych np.bombki, łańcucha; gwiazdki; lampionu świątecznego; gwiazdy kolędniczej; anioła świątecznego i innych.

        B). Praca konkursowa powinna być wykonana  dowolną techniką przestrzenną, wielkości nie większej niż format A3, z wykorzystaniem różnych  materiałów, preferowane jest użycie materiałów naturalnych.

        C). Każdy z uczniów może przekazać maksymalnie dwie prace. Uwzględniane będą również zbiorowe prace klasowe. Prace plastyczne powinny być podpisane danymi osobowymi (imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły). Dane będą służyć do kontaktu Organizatora z uczestnikami Konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu.

        D). Osoby biorące udział w  konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r.,Dz.. U. Nr 133 poz.. 833, z późn. zm.).

        E). Prace na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi…, nie przedstawianymi na innych konkursach.

        F). Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą zakwalifikowane do Konkursu.

        G). Prace przechodzą na własność Organizatora,  w celach promocyjnych i marketingowych, zostaną sprzedane na szkolnym Kiermaszu świątecznym na rzecz zakupu aparatu do reanimacji  serca (defibrylatora)  .

         

        Termin składania prac do 10 grudnia 2021 r. do Pani Katarzyny Kornackiej, albo do Pana Roberta Kochańskiego.

         

        Ocena prac Konkursowych:

        Każda z osób szkół może przekazać na Konkurs maksymalnie 2 prace.

        Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

        klasy 1-3;

        klasy 4-8 .

        Komisja konkursowa rozstrzygnie Konkurs wyłaniając laureatów.

        Kryteria oceny prac:

        • ogólny wyraz artystyczny pracy,
        • zgodność z tematem,
        • wykorzystanie materiałów naturalnych,
        • estetyka i staranność pracy;
        • własny pomysł, kreatywność, oryginalność;

        Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

        Ogłoszenie wyników Konkursu:

        • Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły.
        • Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione  o wynikach Konkursu przez Wychowawców klas.
        •  Prace laureatów, jak również pozostałe prace zgłoszone do Konkursu będą prezentowane na  Szkolnym Kiermaszu Świątecznym  w Szkole Podstawowe nr 1 w Pruszkowie.
        • Uroczyste ogłoszenie wyników  odbędzie się się 22 grudnia 2021 r.

        Nagrody główne i dodatkowe:

        • Organizator przyzna 3 główne nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.
        • Obok nagród rzeczowych, Organizator przyzna także wyróżnienia i upominki.
        • Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe., oraz ocenę cząstkową z plastyki: 6, jeśli praca będzie spełniać kryteria Regulaminu .

         

         Dodatkowe informacje:

        Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów statutowych SP nr 1 w Pruszkowie związanych z organizacją konkursu, wyrażają także zgodę na publikację prac  na stronach internetowych.

        Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Organizatora. Zmiana Regulaminu zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był ogłoszony Regulamin.

        Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej pracy i sukcesów w Konkursie:

        K. Kornacka i R. Kochański

      • PRAWA DZIECKA NASZYMI PRAWAMI
       • PRAWA DZIECKA NASZYMI PRAWAMI

       • W Szkole Podstawowej Nr.1 w Pruszkowie im. Józefa Piłsudskiego Prawa dziecka stanowią jeden z podstawowych filarów funkcjonowania naszej placówki. Znajdują one uzasadnienie we wzajemnych relacjach całej społeczności szkolnej.

        Nasi nauczyciele dokładają starań, by uczniowie czuli się tu bezpiecznie, a nauka była dla nich przyjemnością. Wychowawcy klas cyklicznie przeprowadzają zajęcia, na których jest mowa o prawach dziecka. Pani pedagog szkolna sporządziła gazetkę ścienną, zawierającą kluczowe treści zaczerpnięte z Konwencji o Prawach Dziecka

      • Obchody 11 listopada Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole
       • Obchody 11 listopada Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole

       • Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto, obchodzone co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Święto ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w roku 1989.

        Atmosferę obchodów Święta Niepodległości w naszej szkole dało się wyczuć już kilka dni wcześniej, kiedy na szkolnych korytarzach zaczęły pojawiać się okolicznościowe gazetki i  białoczerwone ozdoby przygotowywane na drzwiach wejściowych do sal lekcyjnych. W na parterze szkoły pojawiła się tematyczna dekoracja oraz patriotyczna fotobudka. 10 listopada punktualnie o godz. 11:11 przystąpiliśmy do akcji Szkoła Do Hymnu. W galowych strojach, przy dźwiękach muzyki uroczyście odśpiewaliśmy hymn państwowy Mazurek Dąbrowskiego.

        Klasy które w tym dniu będą przebywały na kwarantannie wzięły udział w  akcji ”Warte Zapamiętania” pod patronatem grupy Superbelfrzy RP. Akcja polegała na uzupełnieniu specjalnie na tę okazję zaprojektowanej Karty cytatów znanych Polek i Polaków. 

        11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie jest czymś trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować.

       • Góra Grosza

       • Drodzy Rodzice i Uczniowie,

        Serdecznie zapraszamy Wszystkich sympatyków pruszkowskiej jedynki do przyłączenia się do corocznej akcji Góra Grosza. Celem XXII akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego.

         

        Drobne monety będzie można wsypać do dużej, złotej skarbonki ustawionej na parterze szkoły.

        Naszym celem jest wypełnienie skarbonki po same brzegi.  

        Akcja trwa od 2 listopada do 2 stycznia 2022 r.

         

     • Godziny dzwonków

      Środa 04.10.2023
     • Media społecznościowe

     • Librus Synergia
     • Biuletyn informacji publicznej
     • Galeria zdjęć

       brak danych
     • Aktualności

    • Kontakt

     • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszków
     • 22 758 63 52
     • ul. Topolowa 10 05 - 800 Pruszków Poland
   • Galeria zdjęć

     brak danych