• Z życia szkoły

       • Koniec zbiórki

       • Drodzy Rodzice,
        serdecznie dziękujemy za tak duże zaangażowanie w zbiórkę artykułów szkolnych.
        Na dzień dzisiejszy KOŃCZYMY ZBIÓRKĘ ! Zebraliśmy wystarczającą ilość artykułów do zaspokojenia pierwszych potrzeb goszczących w naszej szkole uczniów z Ukrainy. 

        Dziękujemy, że możemy na Państwa liczyć 🇺🇦♥️

        Samorząd Uczniowski SP1 

       • Zbiórka artykułów szkolnych

       • Szanowni Państwo,

        Drodzy Uczniowie,

         

        W szkole prowadzimy zbiórkę nowych artykułów szkolnych (piórniki, kredki, kleje, długopisy, nożyczki itp.)        dla uczniów przybywających z Ukrainy do naszej szkoły

        UWAGA: zbieramy tylko NOWE rzeczy.          

        Rzeczy można zostawić na parterze szkoły w przygotowanym pudełku

        Liczymy na Waszą pomoc .

         

        Samorząd Uczniowski

         

       • # RazemMożemyWięcej - pomoc dla Ukrainy

       • Bardzo dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc i serce ❤️❤️❤️

        Wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 9 udało nam się zgromadzić wszystkie potrzebne rzeczy ❤️

        Nasz niby mały pojazd rozciągnął się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki🚙🚚 Wszystko udało się zapakować 👍

        Ruszamy w drogę 🛣️

       • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

       • 21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Zapraszamy całą społeczność szkolną do zapoznania się z gazetką znajdującą się na parterze.

        Na wtorek ( 22 lutego) przygotowana została gra terenowa.

        Samorząd Uczniowski zaprasza do wspólnej zabawy:

        • weź udział w szkolnych podchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego pt:” Polacy nie gęsi, iż swój język mają”,
        • rozwiąż 10 zagadek dotyczących języka polskiego – zagadki znajdziesz na szkolnych korytarzach: gazetkach, filarach itp.
        • kartę z odpowiedziami oddaj do opiekunów samorządu: R.Ciastek, K. Chmielewskiej w godzinach 10.35- 13.30
        • uczniowie klasy, w której będzie najwięcej poprawnych odpowiedzi zostaną nagrodzeni

         

        Samorząd Uczniowski

         

       • 1% dla Oskara

       • Szanowni Państwo,

        serdecznie zachęcamy do przekazania 1% dla Oskara - ucznia naszej szkoły. Nadal potrzebna jest stała, ale kosztowna rehabilitacja. Konieczna jest wymiana ortez na nowe, ponieważ z obecnych Oskar już wyrasta.

        Aby pieniążki trafiły konkretnie na subkonto Oskarka należy wpisać:12305 SOBCZYK OSKAR, KRS 0000037904 (Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą")"wyrażam zgodę"

       • Finał WOŚP

       • Podziękowanie

        30 stycznia podsumowaliśmy zbiórkę do puszki WOŚP 💰💰💰
        DZIĘKUJEMY całej społeczności szkolnej za każdą monetę, za każdy bilon. 
      • Zebrania z rodzicami
       • Zebrania z rodzicami

       • Szanowni Państwo,

        w dniach 24 stycznia (poniedziałek) w klasach 1 - 3 oraz 25 stycznia (wtorek) w klasach 4 - 8 odbędą się zebrania rodziców. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną odbędą się one na platformie Teams.

        Połączenie będzie się odbywało przez konta Państwa dzieci.

        W załączonym pliku  znajduje się szczegółowy harmonogram zebrań.

        zebranie_rodzicow_24-25.01.2022.doc​​​​​​​

      • Defibrylator przy wejściu do naszej szkoły
       • Defibrylator przy wejściu do naszej szkoły

       • W ostatnich dniach grudnia przy wejściu głównym do budynku  Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruszkowie został zamontowany defibrylator.

        AED to mały i prosty w obsłudze defibrylator. Może uratować życie, gdy zauważymy osobę nieprzytomną z nagłym zatrzymaniem krążenia. Wydaje komendy głosowe i krok po kroku podpowiada, jak postępować. Urządzenie posiada tryb pediatryczny, czyli może być używane również w razie potrzeby ratowania życia dziecka.

        Jako społeczność szkolna serdecznie dziękujemy Prezydentowi miasta Pruszkowa Pawłowi Makuchowi  za wybór tej lokalizacji.

       • Projekt artystyczny dla szkół podstawowych w Pruszkowie

       • PROJEKT ARTYSTYCZNY - Nasz Pruszków

        Termin i miejsce realizacji: rok szkolny 2021/ 2022, (3 listopada 2021r. - 4 kwietnia 2022 r.) Szkoła Podstawowa nr 1,  im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie.

        Adresat: Uczniowie Szkół Podstawowych w Pruszkowie.

        Założeniem projektu jest promocja „małej" Ojczyzny- miasta Pruszkowa,  poprzez zachęcenie uczniów szkół pruszkowskich/ młodych mieszkańców do samodzielnego podejmowania działań i inicjatyw artystycznych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. 

        Projekt artystyczny - Nasz Pruszków, został opracowany z okazji obchodów rocznicy 105 -lecia nadania praw miejskich, pod patronatem Prezydenta Miasta Pruszkowa .

        Cele projektu

        Cele główne:

        1. Identyfikacja z „małą” Ojczyzną i poczucie współodpowiedzialności za jej rozwój.
        2. Promocja własnego miasta oraz jego walorów historycznych, przyrodniczych i kulturowych.
        3. Kształtowanie poczucia tożsamości i patriotyzmu lokalnego.
        4. Ukierunkowanie na wszechstronny rozwój ucznia .
        5. Tworzenie sytuacji dających uczniom możliwość do procesu twórczego i aktywizacji kulturalnej.

        Cele szczegółowe:

        1. Poszerzenie wiedzy uczniów na temat miejscowości, w której mieszkają, wzbudzenie

        zainteresowania przeszłością miasta oraz dniem współczesnym.

        1. Kształtowanie postawy młodego aktywnego i twórczego obywatela, który inspiruje działalność dla

        dobra wspólnego.

        1. Kształtowanie postawy prokulturowej.
        2. Kształtowanie świadomości ucznia, że sztuka jest ważną sferą działalności kulturalnej człowieka.
        3. Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości uczniów.
        4. Podejmowanie działań promujących uczniów aktywnych i uzdolnionych.
        5. Popularyzacja różnych form wyrazu artystycznego (śpiew; teledysk; układ taneczno- ruchowy; grafika użytkowa; fotografia; instalacja; spot reklamowy; pokaz audiowizualny).
        6. Znajomość  podstaw prawa autorskiego dotyczących własności intelektualnych i sposobu korzystania z Internetu .

        Realizacja programu oparta jest na metodzie projektu , który sprzyja nabywaniu umiejętności praktycznych, poszerzaniu wiedzy, kształtowaniu kompetencji interpersonalnych, twórczym myśleniu i krytycznej samoocenie.  Strategia projektu przygotowuje  uczniów do wyzwań dalszej edukacji i rynku

        pracy.

        Zgłoszenia: w formie mailowej na adres Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruszkowie: sp1@miasto.pruszkow.pl

        Nagrody: Fundatorem nagród jest Prezydent Miasta Pruszkowa .

        Przebieg projektu:

        1. Rozesłanie informacji o Projekcie do pruszkowskich Szkół Podstawowych.
        2. W każdej Szkole powołanie koordynatorów Projektu, którzy również będą pełnili funkcję Jury w Konkursach.  

        Zgłoszenia Szkoły i koordynatora do udziału w Projekcie do 30 listopada 2021 r .

        1. Prace nad Projektem w pruszkowskich Szkołach Podstawowych:

        3 listopad 2021r. do 4 kwietnia 2022 roku .

        IV. Dostarczenie do dnia 4 kwietnia 2022 roku prac uczniów. V. Powołanie komisji w SP nr 1.

        1. Finał Projektu - wybranie zwycięskich prac.

        Ogłoszenie wyników – 22 kwietnia 2022 roku.

        1. Gala finałowa Projektu -   rozdanie nagród.
        2. Wystawa Pokonkursowa – 25 .04 - 27 .05. 2022 r.

        Projekt uwzględnia działania uczniów – muzyczne i plastyczne w postaci Konkursów międzyszkolnych, podzielone na kategorie wiekowe .

        Konkursy zawierają  szczegółowe Regulaminy i procedury, które stanowią załączniki Projektu.

        Postanowienie końcowe: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty rozstrzygnięcia konkursów i powołania komisji konkursowych .

        Z prac i inicjatyw artystycznych uczniów -  utworzenia folderu albo pokazu audiowizualnego).

        (Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r.,Dz.. U. Nr 133 poz..

        833, z późn. zm.).

        Organizatorzy i twórcy projektu: K. Kornacka; M. Winter. Regulaminy konkursów: plastycznego i muzycznego. 

        „Nasz Pruszków”

        - międzyszkolny konkurs


        Cele:

        1. Rozbudzanie szacunku i przynależności do środowiska lokalnego i regionalnego.
        2. Upamiętnienie rocznicy 105 lat nadania praw miejskich.
        3. Zainspirowanie dzieci i młodzieży do działań o charakterze twórczym na rzecz swojego środowiska szkolnego i lokalnego .
        4. Rozwijanie zdolności plastycznych i inwencji twórczej.
        5. Promowanie uczniów zdolnych i aktywnych.

        Regulamin Konkursu:

        • Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruszkowie.
        • Konkurs rozpoczyna się od 3.11. 2021 r.  i będzie trwać do 4.04. 2022 r.
        • Tematem prac konkursowych  jest promocja „małej” Ojczyzny - Nasz Pruszków .
        • Konkurs jest adresowany do uczniów Szkół Podstawowych  z Pruszkowa.

        Warunki uczestnictwa w Konkursie:

        1. Zadanie konkursowe polega na  wykonaniu  pracy indywidualnej o charakterze  artystycznym / kulturowym.

        Szkoły Podstawowe:

        I. Klasy 1 – 3:  do wyboru jeden temat:

        • Projekt plastyczny na – Pocztówkę panoramiczną; 
        • Znaczek okolicznościowy, np. upamiętniający 105 rocznicę nadania praw miejskich;   Wzór na logo Pruszkowa.

        II. Klasy 4-8 : do wyboru jedna z opcji pracy:

        1. „Pruszków  w obiektywie” - fotografie znanych i ciekawych miejsc w Pruszkowie: 
         • Plac Jana Pawła II;
         • Muzeum Starożytnego  Hutnictwa Mazowieckiego/ Rzeźba Narcyza;
         • Pałac Potulickich;
         • Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego – Oranżeria ;
         • Mostek w Parku Potulickich:
         • Ulica Ignacego Kraszewskiego;
         • Kościół św.  Kazimierza;;
         • Ulica Berenta 12 (wcześniej Komorowska, zachodnio – północna pierzeja placu targowego);
         • Ulica Kościelna - Kamienica czynszowa z 1906 roku;
         • Urząd Miejski w Pruszkowie;
         • Kościół na Żbikowie pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny;
         • Pałac nad Utratą;
         • Zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny w Tworkach:
         • Brama szpitala w Tworkach;
         • Duża Hala Znicz;
         • Tor kolarski w Pruszkowie;
         • Centrum Dziedzictwa Kulturowego;
         • Dworzec PKP;
         • Zan – Liceum Ogólnokształcące nr 26, im. Tomasza Zana
         • Pałacyk Sokoła;
         • Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki;
         • Willa rodziny Hoserów, przy ulicy Żbikowskiej 56
         • Kolegiata – budynek dyrekcji Warsztatów Kolejowych Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej
         • Rampa Kolejowa na terenie Zakładów Taboru Kolejowych w Pruszkowie;
         • Brama Fabryki Ołówków;
         • Fabryka obrabiarek Stowarzyszenia Mechaników Polskich;
         • Starostwo Powiatowe; Willa „Topolówka”
         • Młyn nad Utratą .

        Prace konkursowe dla klas 1 – 3 powinny być wykonana na papierze typu brystol (blok techniczny), w formacie A4, techniką plastyczną płaską, np. tusz, ołówek, węgiel, pastele, gwasz, tempera. Prace konkursowe dla klas 4 – 8: fotograficzny kolaż połączony z techniką plastyczną -  ujęcie perspektywiczne.

        Opis wykonania pracy: zdjęcie przyklejone na kartkę z bloku technicznego formatu A4, w dowolnym miejscu kartki. Dobranie do zdjęcia rodzaju perspektywy, i dorysowanie/domalowanie pozostałych części otoczenia dowolną techniką, np. pastele, ołówek,  tempera itp.

        Projekt na „Instalacje” -  miejsca pamięci w Pruszkowie .

        Tworzenie projektu instalacji, formy przestrzennej o przesłaniu społecznym. W pracy wykorzystanie charakterystycznych sposobów obrazowania, planowania, łączenia przedmiotów w celu nadania im określonej wymowy artystycznej. 

        Projekt na Instalacje – kompozycja  przestrzenna; dowolność  materiałów, wymiary: 1m x 1m. Instalacja może zawierać rysunkową lub fotograficzną wizualizację.  Przykładowe miejsca pamięci w Powiecie Pruszkowskim:

         • Pomnik Szesnastu;
         • „Tędy przeszła Warszawa”;
         • Muzeum Dulag 121;
         • Pomnik upamiętniający egzekucje Polaków w 1943 roku - niewielki odcinek ulicy Bolesława Prusa niedaleko od mostu na Utracie do budynku Związku Zawodowych Kolejarzy;
         • Dwór w Pęcicach, i inne .  
        1. Spot reklamowy o Pruszkowie z motywami historyczno – współczesnymi .

        Spot reklamowy o Pruszkowie – nagrany na dowolny nośnik pamięci np. płytę CD, włożony do koperty opatrzony metryczką autora (imię, nazwisko, nazwa szkoły). 

        Powinien trwać od 30 sekund do 1 minuty,  pełnić funkcję  informacyjną, promocyjną, gwarancyjną, emocjonalną . 

        Nośniki pamięci do odebrania w sekretariacie SP nr 1 w Pruszkowie, po ogłoszeniu wyników .  

        1. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę (eliminacje wewnątrzszkolne).  

        Organizator zastrzega, że tylko jedna praca dla każdego uczestnika będzie oceniana.  

        Praca plastyczna powinna być podpisana danymi osobowymi (imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły).  Dane będą służyć do kontaktu Organizatora z uczestnikami Konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu.

        1. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r.,Dz.. U. Nr 133 poz.. 833, z późn. zm.).
        2. Prace na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach.
        3. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą zakwalifikowane do Konkursu.

        Termin składania prac do 4 kwietnia 2022 r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruszkowie, z dopiskiem „ Prace Konkursowe – Nasz Pruszków”. Ocena prac Konkursowych:

         • Każda ze Szkół  Podstawowych  może przesłać na Konkurs maksymalnie 4 prace, każda innego autora, wyłonione wcześniej w eliminacjach wewnątrzszkolnych.   

        Prace powinny być dostarczone  do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruszkowie, w zbiorczej kopercie z dopiskiem: Prace Konkursowe: Nasz Pruszków”, prace można składać osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską do dnia 4 kwietnia 2022 r., decyduje data stempla pocztowego na  adres:

        Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego ul. Topolowa 10 05 – 800 Pruszków  sp1@miasto.pruszkow.pl

         • Organizator powołuje Jury konkursowe, w skład którego wejdą  nauczyciele przedmiotowi ze Szkół Podstawowych (nauczyciele plastyki, informatyki), którzy wcześniej pełnili funkcję koordynatorów Projektu.
         • Komisja konkursowa rozstrzygnie Konkurs wyłaniając laureatów.
         • Kryteria oceny prac: 
         • ogólny wyraz artystyczny pracy;
         • zgodność z tematem konkursu;
         • estetyka i staranność pracy; kreatywność, oryginalność;
         • stopień trudności wykonania;
         • poziom merytoryczny;
         • pomysłowość oraz nowatorstwo pracy; atrakcyjność formy prezentacji prac .

        Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

        Ogłoszenie wyników Konkursu:

         • Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefoniczne/ faxem o wynikach Konkursu.
         • Od ogłoszenia wyników i przyznania nagród -  prace laureatów, jak również pozostałe prace zgłoszone do Konkursu będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Pruszkowie.
         • Uroczyste ogłoszenie wyników i wystawa pokonkursowa odbędą się 22 kwietnia 2022 r. 

        Nagrody główne i dodatkowe:   

         • Organizator przyzna 3 główne nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.
         • Obok nagród rzeczowych, Organizator przyzna także Wyróżnienia.
         • Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe.
         • Fundatorem nagród jest Prezydent Miasta Pruszkowa .

        Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga Organizator.

        Wyniki Konkursu międzyszkolnego oraz bieżące informacje będą prezentowane na stronie internetowej Organizatora.

        Osoby odpowiedzialne za konkurs w SP 1: Katarzyna Kornacka, Maja Winter


        „Nasz Pruszków” 

        - międzyszkolny konkurs

        Cele konkursu:

         1. Rozbudzanie szacunku i przynależności do środowiska lokalnego i regionalnego.  
         2. Prezentacja dorobku artystycznego uczniów ze szkół podstawowych w Pruszkowie.
         3. Zainspirowanie dzieci i młodzieży do działań o charakterze twórczym na rzecz swojego środowiska szkolnego i lokalnego .
         4. Rozwijanie zdolności muzycznych.
         5. Promowanie uczniów zdolnych i aktywnych.

        Regulamin Konkursu:

        Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruszkowie.

        Konkurs rozpoczyna się od 3.11. 2021 r.  i będzie trwać do 4.04. 2022 r.

        Tematem prac konkursowych  jest promocja „małej” Ojczyzny – Nasz Pruszków. Konkurs jest adresowany do uczniów Szkół Podstawowych z Pruszkowa.

        Warunki uczestnictwa w Konkursie:

        1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu  utworu indywidualnie lub grupowo w jednym z dwóch obszarów:

        Obszar I – śpiew

        Obszar II – taniec  

        Obszar I – śpiew: Piosenka o Pruszkowie 

         Wiele miast polskich ma swoje własne piosenki, szczególnie dobrze znane są te o Warszawie. Pragniemy, aby powstały również utwory o Pruszkowie. Piosenki, które będą opowiadać jego historię, ukazywać jego piękno, pokazywać życie mieszkańców.  

         W ramach naszego projektu należy ułożyć słowa piosenki promującej nasze miasto – Pruszków, a następnie zaśpiewać i nagrać własne wykonanie. Zachęcamy do ułożenia słów do melodii innych znanych piosenek. Jeśli chodzi o gatunek muzyczny również pozostawiamy dowolność. Piosenki można układać i nagrywać indywidualnie lub zespołowo (całą klasą lub mniejszą grupą). Autor słów piosenki nie musi być wykonawcą muzycznej wersji.  

        Kategorie wiekowe:

         • Klasy 1 – 3 tekst + muzyka (podkład dowolny)
         • Klasy 4 – 6 tekst + muzyka (podkład dowolny)
         • Klasy 7 – 8 tekst + muzyka (podkład dowolny) + nagranie teledysku 

        Nagrania dostarczamy na dowolnym nośniku pamięci do 4 kwietnia 2022r. do SP nr 1 w Pruszkowie. Prosimy, aby znalazły się tam słowa piosenki podpisane autorem/autorami słów (plik dokument tekstowy) oraz plik video z nagraną piosenką oraz informacje kto wykonuje dany utwór.  

        Obszar II - taniec i ruch: Młodzi i utalentowani mieszkańcy Pruszkowa.

        Zadaniem uczniów jest nagranie układu choreograficznego do dowolnego utworu muzycznego. Dzięki temu zadaniu chcemy pokazać jak utalentowani są uczniowie naszego miasta. Zachęcamy do sięgania po rozmaity repertuar od utworów tanecznych współczesnych wykonawców po tańce np. zespołu Mazowsze.  

        Kategorie wiekowe:

         • Klasy 1 – 3 prezentacja układu choreograficznego do dowolnego utworu muzycznego – indywidualne lub grupowe 
         • Klasy 4 – 8 prezentacja układu choreograficznego do dowolnego utworu muzycznego – indywidualne lub grupowe

        Nagrania dostarczamy na dowolnym nośniku pamięci do 4 kwietnia 2022r.  

        Ze względu na bezpieczeństwo uczestników i obostrzenia panujące w szkołach z powodu pandemii Covid-19 nie przewidujemy stacjonarnych prezentacji ułożonych tańców i śpiewu piosenek.   

        Nośniki pamięci będą do odebrania w sekretariacie SP nr 1 w Pruszkowie,  po ogłoszeniu wyników.  

        1. Każdy z uczniów (lub każda grupa uczniów) może przekazać tylko jedną pracę (eliminacje wewnątrzszkolne).  

        Organizator zastrzega, że tylko jeden utwór każdego uczestnika będzie oceniany.  

        Pliki zawierające tekst piosenki oraz pliki video z wykonaną piosenką lub tańcem, powinny być podpisane danymi osobowymi (imię i nazwisko, klasa, nazwa Szkoły).  

        Dane będą służyć do kontaktu Organizatora z uczestnikami Konkursu. Utwory nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu.

        1. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r.,Dz.. U. Nr 133 poz..

        833, z późn. zm.).

        1. Piosenki i układy choreograficzne na Konkurs muszą być własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach.
        2. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą zakwalifikowane do Konkursu.

        Ocena prac Konkursowych:

         • Każda ze Szkół  Podstawowych  może przesłać na Konkurs maksymalnie 4 utwory z obszaru śpiewu i 4 układy choreograficzne, z obszaru tańca. Utworu powinny zostać wyłonione wcześniej w eliminacjach wewnątrzszkolnych.  Zwycięskie utwory powinny być dostarczone  do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruszkowie, w zbiorczej kopercie z dopiskiem: Prace Konkursowe:

        Nasz Pruszków”.   Można je składać osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską do dnia 4 kwietnia 2022 r., decyduje data stempla pocztowego na  adres:  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego ul. Topolowa 10 05 – 800 Pruszków sp1@miasto.pruszkow.pl

         • Organizator powołuje Jury konkursowe, w skład którego wejdą  nauczyciele przedmiotowi ze Szkół Podstawowych w Pruszkowie (nauczyciele muzyki, wf, informatyki), którzy wcześniej pełnili funkcję koordynatorów Projektu.
         • Komisja konkursowa rozstrzygnie Konkurs wyłaniając laureatów.
         • Kryteria oceny utworów muzycznych: 

        ➢aranżacja utworów;

        ➢ewentualny własny akompaniament;

        ➢walory głosowe;

        ➢poczucie rytmu;

        ➢interpretacje;

        ➢dykcję;

        ➢ogólny wyraz artystyczny;

         • Kryteria oceny utworów tanecznych:  

        ➢technika tańca ( sposób i dokładność wykonywania kroków tanecznych – należy uwzględnić rodzaj prezentowanego tańca)

        ➢choreografia (sposób połączenia ze sobą kroków i figur tanecznych: ciekawe połączenie kroków i figur, nie powtarzają się kroki i figury, występuje urozmaicony rysunek przestrzenny – występujący zmieniają  miejsce, kierunek tańca)

        ➢dobór muzyki (występujący  słyszą  muzykę-tańczą dostosowując się do tempa i rytmu)

        ➢dobór kostiumu (podkreśla rodzaj i charakter tańca,, estetyka kostiumu)

        ➢ogólny wyraz artystyczny (spójność powyższych elementów składających się na występ zespołu).

                

        Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

        Ogłoszenie wyników Konkursu:

         • Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefoniczne/ faxem o wynikach Konkursu.
         • Od ogłoszenia wyników i przyznania nagród-  utwory laureatów zgłoszone do Konkursu będą prezentowane na wystawie pokonkursowej na stornie Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruszkowie.
         • Uroczyste ogłoszenie wyników i pojawienie się zwycięskich utworów na stronie internetowej SP nr 1 odbędzie się 22 kwietnia 2022 r. .

        Nagrody główne i dodatkowe:   

         • Organizator przyzna 3 główne nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej w dwóch opisanych obszarach.
         • Obok nagród rzeczowych, Organizator przyzna także Wyróżnienia.
         • Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe.
         • Fundatorem nagród jest Prezydent Miasta Pruszkowa .

        Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga Organizator.

        Wyniki Konkursu międzyszkolnego oraz bieżące informacje będą prezentowane na stronie internetowej Organizatora.

        Osoby odpowiedzialne za konkurs w SP 1: Katarzyna Kornacka, Maja Winter


       • Międzyszkolny projekt pt. Zimowa kartka sensoryczna

       • W tym roku Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w międzyszkolnym projekcie pt. Zimowa kartka sensoryczna organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim. W ramach którego wykonali ponadto trzydzieści kartek pocztowych o tematyce zimowo-świątecznej. Wykorzystaliśmy do tego wiele materiałów tj. papier o różnej fakturze, gotowe elementy w różnych kształtach, watę i wiele innych. Jednak najmilszą częścią projektu była możliwość wysłania własnoręcznie zrobionych kartek, wraz z życzeniami świątecznymi, do pozostałych uczestników projektu. Uczestnictwo w tym projekcie dało możliwość świetnej zabawy, rozwoju i pobudzenia kreatywności oraz przede wszystkim pięknej, ale zapomnianej już tradycji wysyłania kartek pocztowych z okazji Świąt.

    • Godziny dzwonków

     Środa 28.02.2024
    • Kalendarz

      brak danych
    • Media społecznościowe

    • Librus Synergia
    • Biuletyn informacji publicznej
    • Galeria zdjęć

      brak danych
    • Aktualności

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszków
    • 22 758 63 52
    • ul. Topolowa 10 05 - 800 Pruszków Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych