• Z życia szkoły

       • PROŚBA O PRZYŁĄCZENIE SIĘ DO AKCJI ZBIÓRKI FUNDUSZÓW NA LECZENIE I REHABILITACJĘ

       •  

        Witam serdecznie,

        jestem wychowawczynią klasy trzeciej integracyjnej. Jednym z moich uczniów jest Oskar, niezwykle dzielny i zawsze uśmiechnięty 10 – letni chłopiec, który na co dzień zmaga się ze swoją niepełnosprawnością. Oskar i jego wspaniali rodzice potrzebują naszego wsparcia, gdyż zbierają pieniążki na dalsze leczenie i rehabilitację, które są bardzo kosztowne. Dlatego zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o zapoznanie się z historią Oskara na stronie  https://www.siepomaga.pl/oskar-sobczyk i wsparcie aktywnej zbiórki. Wierzę w to, że wspólnymi siłami uda się zebrać jak najwięcej funduszy i pomóc rodzicom Oskarka w trudnej walce o sprawnośći uśmiech ich dziecka.                                                                                                                                                                                Z góry bardzo dziękuję za życzliwość i każdą okazaną pomoc.

                                                                                                             Z wyrazami szcunku,

                                                                                                             Ewelina Jarecka.

       • Zmiana organizacji ruchu

       • Szanowni Państwo,przypominamy, że przy szkole zmieniona została organizacja ruchu. Obecnie ulica Topolowa jest ulicą jednokierunkową - wjeżdżamy od ulicy Bohaterów, wyjeżdżamy ulicą Narutowicza.Prosimy o tym pamiętać.

       • Informacja pedagoga szkolnego o stypendium

       • Szanowni Państwoo przyznanie stypendium szkolnego mogą się ubiegać rodzice ucznia, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu nie przekracza 528 złotych netto na osobę.Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:- zaświadczenia o uzyskanych dochodach netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,- odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,- zaświadczenie (lub oświadczenie)z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej (zasiłki, dodatki itp),- oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym lub wyciągiem bankowym) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,- zaświadczenie o liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych,- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu, w przypadku braku zarejestrowania oświadczenie o braku jakiejkolwiek pracy,- zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł podane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,- inne oświadczenia lub dokumenty, które wnioskodawca uzna za potwierdzenie sytuacji bytowej rodziny.Druk wniosku należy pobrać i wypełniony wraz z dokumentami złożyć do pedagoga szkolnego w godzinach jego pracy do 15.09.2020r.Wszelkie pytania proszę kierować telefonicznie lub poprzez Librus do pedagoga szkolnego.Anna Falandysz - pedagog szkolny

       • Zebrania rodziców

       •  

        ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH RODZICÓW NA ZEBRANIA

         

        01.09.2020 r (wtorek)

         

        KLASY I-III – godz. 1600

        KLASY IV-VIII – godz. 1800

      • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21
       • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

       •  

        Szanowni Państwo!

        Pierwszego września rozpoczyna się nowy rok szkolny. Powrót dzieci do szkoły po ponad półrocznej przerwie w nauce stacjonarnej przy utrzymujących się trudnościach epidemiologicznych wiąże się z dużymi obawami i lękiem. Naszym zadaniem będzie tak pracować i działać, aby zapewnić dzieciom i pracownikom szkoły maksymalne bezpieczeństwo. Zgodnie z wytycznymi MEN i GIS rozpoczniemy naukę w formie tradycyjnej (wariant A) z jednoczesnym wdrożeniem paru zmian, np.: uczniowie klas IV-VIII tak jak dzieci z klas I-III  będą realizować zajęcia przeważnie w jednej sali lekcyjnej, większość przerw międzylekcyjnych dzieci będą spędzać na boisku, części korytarza i w salach lekcyjnych. Posiłki będą spożywane o różnych porach według opracowanego harmonogramu. Szczegółowe procedury zostaną udostępnione jeszcze w tym tygodniu w e-dzienniku.

        Informuję Państwa, że tegoroczna inauguracja roku szkolnego będzie miała również zmienioną formę. Na oficjalne rozpoczęcie, dnia 1  września, do szkoły zapraszamy tylko dzieci. Rodzice, którzy chcą odprowadzić dziecko do szkoły proszeni są o niewchodzenie na teren szkoły
        i pozostanie poza budynkiem.  Opisana zasada nie dotyczy rodziców uczniów klas I-III, których zapraszamy wraz z dzieckiem (jeden opiekun bez osób towarzyszących).

        Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły, w tym uczniowie, zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub założenia jednorazowych rękawiczek ochronnych oraz do zakrycia nosa i ust.

         

        Poniżej zamieszczam harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego:

         

         

        Każda klasa wchodzi do szkoły głównym wejściem, najwcześniej  10 minut przed ustalonym czasem,  i spotyka się z wychowawcą klasy w wyznaczonej sali lekcyjnej. Po uczniów klas 2 i 3 nauczyciele wychowawcy schodzą na parter.

                                                                                               Dyrektor Szkoły

                                                                                                 Ewa Nowicka

         

        Godz. 800

         

        Klasa IIa – sala 1.4

        Klasa IIb – sala 1.2

        Klasa VIIIa – sala 1.3

         

         

        Godz. 830

         

        Klasa IIIa – sala 1.5

        Klasa IIIb – sala 1.2

        Klasa IIIc – sala 1.1

         

         

         


         

        Godz. 900

        (wejście od strony boiska na salę gimnastyczną)

         

        Klasa Ia – sala gimnastyczna

        Klasa Ib – sala gimnastyczna

         

         

         

         

        Godz. 1000

         

        Klasa IVa    – sala 2.4

        Klasa VIa    – sala 1.7

        Klasa IIc – sala 2.1

         

         

         

         

         

         

        Godz. 1030

         

        Klasa Va   – sala 2.1

        Klasa VIb – sala 2.6

        Klasa VId – sala 2.2

         

        Godz. 1100

         

        Klasa VIc   – sala 1.7

        Klasa VIIb – sala 1.6

        Klasa VIIc – sala 1.9

         

        Godz. 1130

         

        Klasa IVb    – sala 2.5

        Klasa VIIIb – sala 2.3

         

        Godz.1200

         

        Klasa VIIa   – sala 1.6

        Klasa VIIIc  – sala 2.6

         

         ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH RODZICÓW NA ZEBRANIA

          01.09.2020 r (wtorek)

         

        KLASY I-III – godz. 1600

        KLASY IV-VIII – godz. 1800

       • Informacja o przygotowaniach do roku szkolnego

       • Szanowni Państwo.

        Uprzedzając pytania telefoniczne i mailowe- informujemy, że jesteśmy w trakcie intensywnych przygotowań Szkoły do rozpoczęcia bezpiecznej nauki w czasie pandemii ( konsultacje z Organem Prowadzącym, Kuratorium Oświaty, Sanepid). O ustaleniach i zasadach bezpieczeństwa poinformujemy poprzez edziennik i na stronie www.

       • Prosimy o głosy na poniższy projekt:))

       • Dzień dobry, 

        Szanowni Państwo, Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele, Pruszkowianie jutro zaczyna się głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego.

         

        Zgłosiliśmy projekt pod nazwą

        5. Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 (Obszar III)

        Prosimy Was o poparcie swoim  głosem projektu.  

         

        Zasady głosowania:

         

        Jak głosować?

         

        Od 15 do 24 lipca 2020 można głosować na projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa.

         

        Zasady głosowania mieszkańców Pruszkowa na projekty są następujące: 

        - głosować można w terminie określonym w Terminarzu Budżetu Obywatelskiego; 

        - każdy mieszkaniec może głosować tylko raz;

        - mieszkaniec oddaje głos w ten sposób, że dysponując łącznie 10 punktami, w dowolnym podziale obdziela dowolną liczbę wybranych projektów. 

         

        Wybór następuje poprzez wpisanie przyznanej liczby punktów przy tytułach wybranych projektów na karcie do głosowania.

         

        W celu realizacji zasady równości i bezpośredniości głosowania mieszkaniec głosuje za pomocą karty do głosowania zawierającej imię i nazwisko, adres zamieszkania, a w przypadku głosowania na papierowej karcie do głosowania również podpis.

         

        Wzór karty do głosowania, o której mowa w pkt. 4 można pobrać https://liblink.pl/32wxrBZnw3

         

        Głos można oddać w formie: 

        - papierowej umieszczając kartę do głosowania w urnie, w punktach do głosowania wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa i podanych do publicznej wiadomości w terminie określonym w Terminarzu Budżetu Obywatelskiego,

        - elektronicznej przy użyciu aplikacji elektronicznej do głosowania na stronie internetowej https://budzetobywatelski.pruszkow.pl

         

        Kolejność projektów na karcie do głosowania ustalana jest w drodze publicznego losowania w terminie określonym w Terminarzu Budżetu Obywatelskiego.

         

        Głos jest traktowany jako nieważny, jeśli głosujący:

        - wziął udział w głosowaniu kilkukrotnie, wówczas wszystkie oddane przez niego głosy są nieważne,

        - nie przydzielił na karcie do głosowania żadnych punktów,

        - przydzielił łącznie więcej niż 10 punktów,

        - podał dane osobowe niezgodne ze stanem faktycznym lub niepełne,

        - pozostawił kartę do głosowania bez podpisu, w przypadku karty papierowej,

        - oddał głos po terminie głosowania określonym w Terminarzu Budżetu Obywatelskiego.

           

        Robert Kochański

         

       • Zakończenie roku szkolnego

       •     

           Miniony rok szkolny dla wielu z nas był czasem wytężonej pracy i nauki. Poszerzaliśmy wiedzę i umiejętności. Rozwijaliśmy własne talenty, zainteresowania i pasje. Dziś rozpoczynamy upragnione wakacje. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego było inne niż poprzednie. Patrzyliśmy na siebie znad maseczek, dzielił nas duży dystans. Świadectwa odbieraliśmy klasami z rąk swoich wychowawców, jedni w wejściu do szkoły, inni na stołówce czy też w sali gimnastycznej. Na tej uroczystości zabrakło rodziców, dziadków, młodszego rodzeństwa. To smutne, że nasi najbliżsi nie mogli z nami dzielić radości z naszych sukcesów☹

           Dzisiejszy dzień to również ostatni dzień w szkole naszych kolegów – ósmoklasistów. Ich pożegnanie także było inne niż te, które dotąd odbywały się w naszej „Jedyneczce”. Nie było programu artystycznego, przekazania sztandaru, poloneza.

           Uroczystość rozpoczęła się krótkim przemówieniem pani dyrektor Ewy Nowickiej. Tradycyjnie na forum, niestety tylko klas ósmych, wręczono nagrody Prezydenta Miasta Pruszkowa, Dyrektora szkoły i Rady Rodziców.

        W tym roku szkolnym nagrody te otrzymali:

         

        Rafał Jelski - Nagroda Prezydenta Miasta Pruszkowa

        Liliana Hajduk – Nagroda Dyrektora Szkoły

        Oliwia Zacharko – Nagroda Rady Rodziców

        Antoni Łukasik – Nagroda Rady Rodziców

        Jakub Gorzeński - Nagroda Rady Rodziców

        Mikołaj Zarzecki - Nagroda Rady Rodziców

           Następnie wychowawcy klas ósmych pogratulowali i podziękowali swoim uczniom wręczając im świadectwa, dyplomy i pamiątkowe książki. Nagrody z rąk wychowawców odebrali także rodzice, na których pomoc i wsparcie mogliśmy liczyć w ciągu tych ośmiu lat nauki w szkole.

           Naszym koleżankom i kolegom z klas ósmych życzymy udanych wakacji oraz spełnienia planów związanych z wyborem nowych szkół.

           Rozpoczynamy upragnione wakacje. Mamy nadzieję, że we wrześniu spotkamy się w szkolnych murach, a nie przed ekranem komputera.

       • Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie

       •  

        Szanowni Rodzice,

        W dniach 26 czerwca oraz 29 czerwca w naszej szkole odbędą się indywidualne spotkania uczniów z wychowawcami celem wręczenia świadectw.

        Pracownicy szkoły dołożą wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim możliwe środki bezpieczeństwa.

        Bardzo prosimy o przestrzeganie poniższych zasad i ustalonego harmonogramu.

         

        Zasady odbioru świadectw:

        1. Każda klasa w wyznaczonym miejscu i godzinie spotyka się z wychowawcą. Uczniowie z  zachowaniem odpowiednich odległości indywidualnie odbierają świadectwo od wychowawcy. Bardzo prosimy o punktualność.  

        2. Młodsze klasy oraz dzieci wymagające wsparcia osoby dorosłej przychodzą do szkoły pod opieką tylko jednego rodzica/opiekuna. Starsi uczniowie odbierają dokumenty samodzielnie.

        3. Po odbierze dokumentów dzieci udają się do domów. Prosimy o przestrzeganie zasad dystansu i  unikanie gromadzenia się.

        4. Pracownicy szkoły będą wyposażeni w rękawiczki jednorazowe i maseczki.

        Harmonogram odbioru świadectw

        DATA

        KLASA

        GODZINA

        MIEJSCE

         

        26 czerwca (piątek)

         

        Dyżur godz. 8:00 – 11:30

        Łazarz-Szopa Katarzyna (Przed budynkiem szkoły od ul. Bohaterów Warszawy).

        Drygas Tomasz (ul. Topolowa - na wysokości  sekretariatu)

        Piotrowska Anna (przy bramie na parking od strony ul. Topolowej).

        Łukasik Iwona (od strony boiska szkolnego).

         

         

         

         

        Dyżur godz. 11:30 – 14:30

        Rychliński Sebastian (Przed budynkiem szkoły od ul. Bohaterów Warszawy).

        Piasecka Patrycja (ul. Topolowa - na wysokości  sekretariatu).

        Prus Urszula (przy bramie na parking od strony ul. Topolowej).

        Kornacka Katarzyna (od strony boiska szkolnego na wysokości parkingu).

        Michałowski Tomasz (od strony boiska szkolnego na wysokości sali gimnastycznej).

         

         

        1a

        08:00- 08:30

        Główne wejście do szkoły od strony ulicy Topolowej

        1b

        08:15- 08:45

        Wejście do szkoły od strony boiska szkolnego. Uczniowie wchodzą na teren szkoły przez parking pracowniczy

        1c

        10:00- 10:30

        Główne wejście do szkoły od strony ulicy Topolowej

        2a

        10:15- 10:45

        Wejście do szkoły od strony boiska szkolnego. Uczniowie wchodzą na teren szkoły przez parking pracowniczy

        2b

        10:45 - 11:15

        Główne wejście do szkoły od strony ulicy Topolowej

        2c

        11:00 - 11:30

        Wejście do szkoły od strony boiska szkolnego. Uczniowie wchodzą na teren szkoły przez parking pracowniczy

        3a

        11:30 - 12:00

        Główne wejście do szkoły od strony ulicy Topolowej

        3b

        11:45 - 12:15

        Wejście do szkoły od strony boiska szkolnego. Uczniowie wchodzą na teren szkoły przez parking pracowniczy

        3c

        12:15 – 12.45

        Główne wejście do szkoły od strony ulicy Topolowej

        4a

        12:30 – 13:00

        Wejście do szkoły od strony boiska szkolnego. Uczniowie wchodzą na teren szkoły przez parking pracowniczy

        5a

        13:00 – 13:30

        Główne wejście do szkoły od strony ulicy Topolowej

        5b

        13:15 – 13:45

        Wejście do szkoły od strony boiska szkolnego. Uczniowie wchodzą na teren szkoły przez parking pracowniczy

        5c

        13:45 – 14:15

        Główne wejście do szkoły od strony ulicy Topolowej

        5d

        Sala gimnastyczna

        14:00 – 14:30

        Wejście do szkoły przy Sali gimnastycznej od ul. Topolowej.

         

         

        29 czerwca (poniedziałek)

         

        Dyżur godz. 12:00 – 14:15

        Szychowska Edyta (ul. Topolowa - na wysokości  sekretariatu).

        Michalska Alina (Przed budynkiem szkoły od ul. Bohaterów Warszawy).

        Cieślicki Wojciech (hol  przy sali gimnastycznej).

        Tartanus Paulina (hol szkoły - parter).

         

        6a

        Sala gimnastyczna

        12:00- 12:30

        Wejście do szkoły przy Sali gimnastycznej od ul. Topolowej.

        6b

        Stołówka szkolna

        12:15- 12:45

        Główne wejście do szkoły od strony ulicy Topolowej

        6c

        Sala gimnastyczna

        12:45 - 13:15

        Wejście do szkoły przy Sali gimnastycznej od ul. Topolowej.

        7a

        Stołówka szkolna

        13:00- 13:30

        Główne wejście do szkoły od strony ulicy Topolowej

        7b

        Sala gimnastyczna

        13:30- 14:00

        Wejście do szkoły przy Sali gimnastycznej od ul. Topolowej.

        7c

        Stołówka szkolna

        13:45- 14:15

        Główne wejście do szkoły od strony ulicy Topolowej

         

        Uczniowie klas odbierających świadectwa w sali gimnastycznej i stołówce szkolnej mają obowiązkowo być w maseczkach.

        Zakończenie roku szkolnego dla klas ósmych

        Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły podstawowej odbędzie się 26  czerwca o  godz. 09:00  w sali gimnastycznej.

        Uczniowie wchodząc do szkoły korzystają z wejścia przy sali gimnastycznej od strony boiska szkolnego.

         

        Uczniów klas ósmych prosimy o zabranie maseczek.

         

        Bardzo dziękujemy Państwu oraz wszystkim uczniom za wyrozumiałość i całoroczną współpracę.

        Życzymy dużo zdrowia oraz bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku.

        Mamy nadzieję, że wraz z 1 września spotkamy się wszyscy w szkolnych murach.

         

       • Podziękowania

       • Szanowni Państwo,

        przed nami koniec roku szkolnego 2019/2020, który przyniósł nam nieoczekiwane rozwiązania. Musieliśmy w bardzo krótkim czasie przeorganizować pracę całej szkoły. Zmiany te dotknęły uczniów, rodziców i wszystkich pracowników placówki. Jednak, aby móc realizować zadania dydaktyczno- wychowawcze, należało szukać nowych rozwiązań w postaci zdalnego nauczania. Kolejny raz okazało się, że bez Państwa pomocy, zaangażowania oraz dużego wysiłku naszych uczniów, nie byłoby to możliwe. Dlatego jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania za włożony trud w to, aby okres kwarantanny, był bezpiecznym, ale również owocnym i efektywnym czasem pracy. Wspólnie udowodniliśmy, że szkoła, to nie tylko budynek, ale przede wszystkim ludzie i za to jesteśmy Wam wdzięczni drodzy Rodzice i Uczniowie.

         Czerwiec każdego roku, był to czas kiedy każdy myślał już o zakończeniu roku, świadectwach i ostatnich spotkaniach przed wakacyjnym odpoczynkiem. Niestety tegoroczne zakończenie roku szkolnego w tradycyjnej formie nie jest możliwe. Dbając o bezpieczeństwo uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły, nie spotkamy się w sali gimnastycznej oraz salach szkolnych, chociaż wiemy, że był to zawsze szczególny czas dla wszystkich i na pewno będzie nam tego brakowało. W tym roku ułożony jest harmonogram dla klas, które oddzielnie będą przychodziły po odbiór świadectw.

        Wszystkim życzymy, aby wakacje były okresem wytchnienia, ale też czasem przygód, realizowania własnych pasji i podążania za marzeniami. Do zobaczenia wkrótce.

        Dyrektor Szkoły Ewa Nowicka wraz z pracownikami

       • WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

       • Tornister:

        Książki

        Piórnik z zawartością

        • 2-3 ołówki
        • temperówka
        • 2 gumki
        • kredki drewniane
        • linijka
        • nożyczki
        • klej w sztyfcie  gruby

        Zeszyty według listy

        1 zeszyt gładki 32 kartkowy

        1 zeszyt 32 kartkowy w kratkę na dzienniczek


        Do szkoły dziecko przynosi i zostawia:

        2 podpisane teczki papierowe

        3 bloki rysunkowe białe

        1 blok techniczny biały

        3 bloki rysunkowe kolorowe lub 1 ryza kolorowych kartek

        Plastelina (podpisana)

        Kredki bambino (podpisane)

        Farby plakatowe (podpisane)

        Pędzelki

        Nożyczki

        4 kleje w sztyfcie

        1 ryza papieru Xero

        1 paczka chusteczek higienicznych wyciąganych

        1paczka ręczników papierowych

        Worek na kapcie (podpisany)

        Pepegi lub tenisówki na białej podeszwie z pełną piętą


        Klasa 1a woreczek z materiału na kulki  prostokątny 10x15 ze sznureczkiem do powieszenia (najpóźniej na 11 września).

        Poniżej w pliku znajduje się charakterystyka dojrzałości szkolnej ucznia klasy pierwszej:

        Pierwszoklasista.docx​​​​​​​

       • TRZYMAMY ZA WAS KCIUKI !!!

       • Drodzy Uczniowie!

        We wtorek rozpoczną się egzaminy ósmoklasisty, na które z niecierpliwością czekacie już od kilku miesięcy. Odbędą się one w szczególnych okolicznościach związanych z pandemią. Będziecie musieli zachować pewne zasady bezpieczeństwa, ale jestem przekonana, że to w niczym nie zakłóci Waszej pracy.

         Większość z Was wspaniale zdalnie pracowała w domu, za co otrzymaliście bardzo dobre wyniki na koniec roku. Świadczy to o Waszej ogromnej dojrzałości. Jestem dumna, że mam takich uczniów. Wierzę, że egzaminy ósmoklasisty  udowodnią, że jesteście świetnie przygotowani i posiadacie wystarczającą wiedzę.

        Z całego serca życzę Wam 100%  z egzaminów, lekkości pisania, łatwych zadań i  zadowolenia z efektów swojej pracy.

        Trzymam za Was kciuki!  Powodzenia!

        Dyrektor szkoły

        Ewa Nowicka

       • Kangur 2020

       • W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2020 wzięło udział  31 uczniów z naszej szkoły. Otrzymaliśmy już wyniki i z przyjemnością informujemy, że wyróżnienia w tym roku zdobyli uczniowie:

        1.Marta Mróz

        2.Katarzyna Dudziec

        3.Anna Rokicka

        4.Mikołaj Zarzecki

        5.Jan Twarowski

        6.Jakub Gorzeński

        7.Antoni Łukasik

        Gratulujemy!

       • EGZAMIN KLAS 8

       •  

        HARMONOGRAM I ORGANIZACJA EGZAMINU

         

        Wtorek  (16.06.2020 r)- język polski

        Egzamin trwa 120 minut

        Egzamin dla uczniów, dla których czas jest przedłużony trwa 180 minut

        Potrzebne przybory: długopis lub pióro z czarnym tuszem

        Środa ( 17.06.2020 r. )- matematyka

        Egzamin trwa 100 minut

        Egzamin dla uczniów, dla których czas jest przedłużony trwa 150 minut

        Potrzebne przybory: długopis lub pióro z czarnym tuszem i linijka.

        Czwartek (18.06.2020 r.)- język angielski

        Egzamin trwa 90 minut

        Egzamin dla uczniów, dla których czas jest przedłużony trwa 135 minut

        Potrzebne przybory: długopis lub pióro z czarnym tuszem.

         

        Uczniowie powinni być ubrani w strój galowy i mieć ze sobą ważne legitymacje szkolne. Można zabrać małą butelkę wody.

        Wejście uczniów do szkoły w dniu egzaminu ( dotyczy każdego dnia egzaminu):

        Wejście główne:

        klasa VIII a – 8:20

        klasa VIII b – 8:30

        klasa VIII c – 8:40

         

        Po wejściu do szkoły uczniowie zachowując bezpieczne odległości, udają się do sal w których piszą egzamin.

        Egzamin_osmoklasisty_.doc

         

       • Rekrutacja dla uczniów klas ósmych

       • Szanowni Państwo
        Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół
        ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania
        rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych
        szkół ponadpodstawowych, które przekazujemy Państwu w załącznikach.
        Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów
        ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez
        okręgowe komisje egzaminacyjne.

        https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-
        ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

        Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik w wersji word 

        Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021.docx

        Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik pdf 

        Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021.pdf

        Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 –
        komunikat MEN 

        Harmonogram_rekrutacji_do_szkol_ponadpodstawowych_-_komunikat_MEN.DOCX

    • Godziny dzwonków

     Sobota 10.06.2023
    • Kalendarz

      brak danych
    • Media społecznościowe

    • Librus Synergia
    • Biuletyn informacji publicznej
    • Galeria zdjęć

      brak danych
    • Aktualności

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszków
    • 22 758 63 52
    • ul. Topolowa 10 05 - 800 Pruszków Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych