• Z życia szkoły

      • WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W PRUSZKOWIE
       • WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W PRUSZKOWIE

       • Nasza Szkoła, jak co roku, bierze udział w zbiórce na rzecz

        Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!
         

        Idąc przykładem lat ubiegłych działamy przy sztabie SP nr 10

        - bo wiadomo w GRUPIE SIŁA.

         

        Finał akcji przewidziany jest na 30 stycznia 2022 roku.

        Ale na finał nie czekamy i już zbieramy! :)

         

        W holu szkoły znajduje się puszka, do której możemy dorzucać się od 10.12.2021 do 30.01.2022, dodatkowo w najbliższych dniach przedstawiciele samorządu szkolnego będą odwiedzać wszystkie klasy. Liczymy na hojność wszystkich dzieci :-)

        Polecamy się Państwa hojności!
         

        Samorząd Uczniowski

         

      • Zebrania z rodzicami
       • Zebrania z rodzicami

       • W dniach 29 listopada (poniedziałek) w klasach 1 - 3 oraz 30 listopada (wtorek) w klasach 4 - 8 odbędą się zebrania rodziców.Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną odbędą się one na platformie Teams.

        Szczegółowy harmonogram znajduje się w pliku poniżej:

        zebranie_rodzicow_29-30.11.2021r..doc​​​​​​​

      • ŚWIĄTECZNY KONKURS PLASTYCZNY
       • ŚWIĄTECZNY KONKURS PLASTYCZNY

       • ORGANIZATOR: 

        Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie

         

        Cele:

        1. Pielęgnowanie  tradycji i obrzędów Świąt Bożego Narodzenia
        2. Kształtowanie twórczej i aktywnej postawy wobec sztuki i tradycji świątecznych
        3. Propagowanie postaw prospołecznych.
        4. Rozwijanie zdolności plastycznych i inwencji twórczej.
        5. Popularyzacja  i wspieranie  artystycznej twórczości uczniów.

         

        Regulamin Konkursu:

        • Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruszkowie.
        • Konkurs rozpoczyna się od 24.11.2021 r i będzie trwać do 10.12. 2021r.
        • Przedmiotem Konkursu są prace rękodzieła artystycznego - przestrzenne dekoracje, wykonane samodzielnie z użyciem naturalnych i sztucznych materiałów, typu: włóczka, wstążki, sizal, rafia, gałązki, świerk,  drewno, suszone owoce i kwiaty,  sznurek, papier, filc, bibuła, krepina, cekiny, koraliki itp. , dopuszcza się  również styropianowe bombki,  choinki  i wieńce- jako podstawy do wykonania ozdób świątecznych.
        • Konkurs jest adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 .

        Warunki uczestnictwa w Konkursie:

        A). Zadanie konkursowe polega na  wykonaniu  dowolnej ozdoby świątecznej związanej z tradycją Świąt Bożego Narodzenia, np. stroiku,  szopki Bożonarodzeniowe; ozdobnej kartki świątecznej, ozdób choinkowych np.bombki, łańcucha; gwiazdki; lampionu świątecznego; gwiazdy kolędniczej; anioła świątecznego i innych.

        B). Praca konkursowa powinna być wykonana  dowolną techniką przestrzenną, wielkości nie większej niż format A3, z wykorzystaniem różnych  materiałów, preferowane jest użycie materiałów naturalnych.

        C). Każdy z uczniów może przekazać maksymalnie dwie prace. Uwzględniane będą również zbiorowe prace klasowe. Prace plastyczne powinny być podpisane danymi osobowymi (imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły). Dane będą służyć do kontaktu Organizatora z uczestnikami Konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu.

        D). Osoby biorące udział w  konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r.,Dz.. U. Nr 133 poz.. 833, z późn. zm.).

        E). Prace na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi…, nie przedstawianymi na innych konkursach.

        F). Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą zakwalifikowane do Konkursu.

        G). Prace przechodzą na własność Organizatora,  w celach promocyjnych i marketingowych, zostaną sprzedane na szkolnym Kiermaszu świątecznym na rzecz zakupu aparatu do reanimacji  serca (defibrylatora)  .

         

        Termin składania prac do 10 grudnia 2021 r. do Pani Katarzyny Kornackiej, albo do Pana Roberta Kochańskiego.

         

        Ocena prac Konkursowych:

        Każda z osób szkół może przekazać na Konkurs maksymalnie 2 prace.

        Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

        klasy 1-3;

        klasy 4-8 .

        Komisja konkursowa rozstrzygnie Konkurs wyłaniając laureatów.

        Kryteria oceny prac:

        • ogólny wyraz artystyczny pracy,
        • zgodność z tematem,
        • wykorzystanie materiałów naturalnych,
        • estetyka i staranność pracy;
        • własny pomysł, kreatywność, oryginalność;

        Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

        Ogłoszenie wyników Konkursu:

        • Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły.
        • Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione  o wynikach Konkursu przez Wychowawców klas.
        •  Prace laureatów, jak również pozostałe prace zgłoszone do Konkursu będą prezentowane na  Szkolnym Kiermaszu Świątecznym  w Szkole Podstawowe nr 1 w Pruszkowie.
        • Uroczyste ogłoszenie wyników  odbędzie się się 22 grudnia 2021 r.

        Nagrody główne i dodatkowe:

        • Organizator przyzna 3 główne nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.
        • Obok nagród rzeczowych, Organizator przyzna także wyróżnienia i upominki.
        • Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe., oraz ocenę cząstkową z plastyki: 6, jeśli praca będzie spełniać kryteria Regulaminu .

         

         Dodatkowe informacje:

        Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów statutowych SP nr 1 w Pruszkowie związanych z organizacją konkursu, wyrażają także zgodę na publikację prac  na stronach internetowych.

        Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Organizatora. Zmiana Regulaminu zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był ogłoszony Regulamin.

        Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej pracy i sukcesów w Konkursie:

        K. Kornacka i R. Kochański

      • PRAWA DZIECKA NASZYMI PRAWAMI
       • PRAWA DZIECKA NASZYMI PRAWAMI

       • W Szkole Podstawowej Nr.1 w Pruszkowie im. Józefa Piłsudskiego Prawa dziecka stanowią jeden z podstawowych filarów funkcjonowania naszej placówki. Znajdują one uzasadnienie we wzajemnych relacjach całej społeczności szkolnej.

        Nasi nauczyciele dokładają starań, by uczniowie czuli się tu bezpiecznie, a nauka była dla nich przyjemnością. Wychowawcy klas cyklicznie przeprowadzają zajęcia, na których jest mowa o prawach dziecka. Pani pedagog szkolna sporządziła gazetkę ścienną, zawierającą kluczowe treści zaczerpnięte z Konwencji o Prawach Dziecka

      • Obchody 11 listopada Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole
       • Obchody 11 listopada Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole

       • Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto, obchodzone co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Święto ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w roku 1989.

        Atmosferę obchodów Święta Niepodległości w naszej szkole dało się wyczuć już kilka dni wcześniej, kiedy na szkolnych korytarzach zaczęły pojawiać się okolicznościowe gazetki i  białoczerwone ozdoby przygotowywane na drzwiach wejściowych do sal lekcyjnych. W na parterze szkoły pojawiła się tematyczna dekoracja oraz patriotyczna fotobudka. 10 listopada punktualnie o godz. 11:11 przystąpiliśmy do akcji Szkoła Do Hymnu. W galowych strojach, przy dźwiękach muzyki uroczyście odśpiewaliśmy hymn państwowy Mazurek Dąbrowskiego.

        Klasy które w tym dniu będą przebywały na kwarantannie wzięły udział w  akcji ”Warte Zapamiętania” pod patronatem grupy Superbelfrzy RP. Akcja polegała na uzupełnieniu specjalnie na tę okazję zaprojektowanej Karty cytatów znanych Polek i Polaków. 

        11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie jest czymś trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować.

       • Góra Grosza

       • Drodzy Rodzice i Uczniowie,

        Serdecznie zapraszamy Wszystkich sympatyków pruszkowskiej jedynki do przyłączenia się do corocznej akcji Góra Grosza. Celem XXII akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego.

         

        Drobne monety będzie można wsypać do dużej, złotej skarbonki ustawionej na parterze szkoły.

        Naszym celem jest wypełnienie skarbonki po same brzegi.  

        Akcja trwa od 2 listopada do 2 stycznia 2022 r.

         

      • Dyktando z okazji Święta Edukacji Narodowej
       • Dyktando z okazji Święta Edukacji Narodowej

       • Szanowni Państwo,

        Serwis edukacyjny www.dyktanda.pl serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w specjalnym dyktandzie z okazji Święta Edukacji Narodowej!

        Dla wszystkich uczestników przewidziane zostały nagrody, a dla najlepszego Nauczyciela portal Dyktanda.pl przygotował nagrodę główną - do wyboru tablet (Samsung 10 cali) lub projektor (Overmax Multipic 5.1)

        Dyktando na Dzień Edukacji Narodowej rozgrywane będzie w dwóch kategoriach: 

        dla Uczniów o godzinie 19:00 (14.10.2021 r.)

        dla Nauczycieli o godzinie 20:00 (14.10.2021 r.)

        Udział w dyktandzie jest bezpłatny! Pod uwagę brana będzie poprawność udzielanych odpowiedzi oraz tempo rozwiązywania (im szybciej, tym lepiej).

        Aby dołączyć do Dyktanda na Święto Edukacji Narodowej wystarczy zalogować lub zarejestrować się na portalu Dyktanda.pl, a następnie kliknąć przycisk “Zapisz się do konkursu” na poniższej stronie:

        https://dyktanda.pl/konkursy/dyktando-na-dzien-edukacji-narodowej

        Dyktanda konkursowe udostępnione zostanie do rozwiązywania o wskazanych godzinach (tj. o 19:00 dla uczniów i o 20:00 dla nauczycieli).

        Serdecznie prosimy o udostępnienie powyższej informacji wraz z linkiem do strony konkursu na Państwa stronie internetowej oraz na profilach w mediach społecznościowych. Dzięki temu wiadomość ta będzie mogła dotrzeć do wszystkich zainteresowanych. Z góry serdecznie dziękujemy!

        Z wyrazami szacunku,Zespół Dyktanda.pl

       • NARODOWY SPIS POWSZECHNY

       • Szanowni Państwo

         

        Tylko do 30 września trwa największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

         

        Podstawową i obowiązkową metodą udziału w spisie jest wypełnienie formularza na stronie https://liblink.pl/HYG8A33fs4 Jest też najbardziej przyjazną i bezpieczną - możemy się spisać w domu w dogodnym dla siebie terminie. Do elektronicznego formularza zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki.

         

        Osoby, które nie mają komputera z Internetem i które wolą mieć wsparcie rachmistrza powinny zadzwonić na Infolinię Spisową 22 279 99 99 i postępować zgodnie z komunikatami. Trzeba jednak liczyć się z tym, że pod koniec września może być duże obciążenie Infolinii i ta metoda nie będzie tak szybka jak samospis internetowy. Warto spisać się jak najszybciej.

         

        Informacje zbierane są również przez rachmistrzów spisowych. Jeśli skontaktuje się z nami rachmistrz (bezpośrednio lub telefoniczne) nie możemy odmówić mu przekazania danych!

         

        Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Spis objęty jest tajemnicą statystyczną.

         

        Jeśli jeszcze nie spisałeś siebie i swoich bliskich, nie zwlekaj. Spisz się już teraz! Więcej informacji: https://liblink.pl/NLRXiTnMu5

         

         Gminne Biuro Spisowe

         Miasta Pruszkowa

       • Spektakl ekologiczny

       • Dnia 21 września odbył się w naszej szkole spektakl ekologiczny dla  klas I-III pod tytułem ,,Aladyn: na ratunek światu”.

        Aktorzy z Krakowa przedstawili w  niebanalny sposób inscenizację jednego z najsłynniejszych fragmentów „Baśni z 1001 nocy” — opowieści o Aladynie i jego cudownej lampie.

         

        Główna postać — Aladyn, to biedny chłopak, zamieszkujący piękne, lecz bardzo zanieczyszczone królestwo. Jego ciężkie życie odmienia się za sprawą niezwykłej lampy, z której pojawia się Dżinn i chce spełnić jego trzy życzenia. Jednak nasz bohater zamiast bogactw i szczęścia pragnie uratować Ziemię przed nadciągającą nieuchronnie katastrofą ekologiczną (i tym samym zdobyć serce księżniczki Dżasminy).

         

        Tematyką spektaklu są zagadnienia związane z niską emisją co2, smogiem, zanieczyszczeniem powietrza, segregacją odpadów i degradacją środowiska naturalnego.

        Dzieci z zainteresowaniem obejrzały powyższy spektakl przygotowany z okazji Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza Dla Błękitnego Nieba, który był obchodzony po raz drugi  7 września z inicjatywy ONZ.

       • EKO-zbiórka dla Bogusia

       • Szanowni Państwo

        Serdecznie zachęcamy Was do wsparcia akcji „Eko-zbiórka dla Bogusia”, polegającej na zbiórce małych i wielkogabarytowych elektroodpadów.

         

        Zbiórka małych elektroodpadów, np. telefonów, tabletów etc. odbędzie się w naszej Szkole w dniach 13-17 września 2021 r.

        Osoby, które chciałyby wesprzeć akcję oddając elektroodpady wielkogabarytowe, np. telewizory, pralki, lodówki, mogą:

        • zadzwonić pod numer telefonu: 731 985 042 lub

         

        • wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy:

         

            https://forms.gle/AUz24nTB2ooHfDbU6

         

        Zbiórka odpadów wielkogabarytowych zgłoszonych do oddania nastąpi w dwóch terminach – 25 września lub 2 października bezpośrednio z adresów wskazanych przez Państwa w zgłoszeniu.

        Środki zgromadzone w czasie zbiórki zasilą subkonto Bogusia w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”  https://www.dzieciom.pl/podopieczni/37322

      • Stypendium szkolne
       • Stypendium szkolne

       • O stypendium szkolne mogą się ubiegać rodzice uczniów, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 528,00 zł.

        Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć następujące dokumenty:

        • zaświadczenie o uzyskanych dochodach netto za miesiąc sierpień 2021 r.
        • odcinek renty/ emerytury za miesiąc sierpień 2021 r.
        • oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym lub wyciągiem z banku itp.) za miesiąc sierpień 2021 r.
        • zaświadczenie o liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych
        • zaświadczenie (lub decyzja/ oświadczenie) z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej
        • zaświadczenie wydawane przez naczelnika urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł- dotyczy dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
        • zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o zarejestrowaniu , w przypadku braku zarejestrowania oświadczenie o braku jakiejkolwiek pracy
        • inne oświadczenia lub dokumenty, które wnioskodawca uzna za potwierdzenie sytuacji bytowej rodziny.

        Druk wniosku należy pobrać od pedagoga szkolnego . Wypełniony wniosek wraz z zaświadczeniami należy złożyć do pedagoga szkolnego do dnia 14.09.2021 r.

    • Godziny dzwonków

     Środa 28.02.2024
    • Kalendarz

      brak danych
    • Media społecznościowe

    • Librus Synergia
    • Biuletyn informacji publicznej
    • Galeria zdjęć

      brak danych
    • Aktualności

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszków
    • 22 758 63 52
    • ul. Topolowa 10 05 - 800 Pruszków Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych