• Z życia szkoły

      • Zebrania z rodzicami
       • Zebrania z rodzicami

       • Szanowni Państwo,
        zapraszamy serdecznie na pierwsze w tym roku szkolnym zebrania rodziców i wychowawców klas.
        Rodziców uczniów z klas 0-3 zapraszamy w poniedziałek 4 września, natomiast rodziców uczniów z klas 4-8 we wtorek 5 września.
        Szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się w pliku poniżej:

        ZEBRANIA_RODZICOW.doc

       • Obiady w szkole- informacje dla rodziców

       •  

        Informacja dla rodziców chcących zapisać dziecko na obiady szkolne - klasy 0

         

        1. Posiłki szkolne dla klasy 0 będą wydawane od 01.09.2023 r.
        2. W dniach 01.09 i 04.09.2023 wszystkie dzieci z klasy 0 maja zapewnioną darmową zupę.
        3. Od 05.09.2023 r. posiłki będą wydawane wyłącznie dzieciom, których rodzice wypełnią aktualną kartę zgłoszenia dziecka na obiady.

        Dzieci bez wypełnionej i dostarczonej na stołówkę szkolną karty nie będą mogły skorzystać z obiadu.

        Karty można pobrać osobiście w stołówce szkolnej, lub poprosić o nią emailem pod adresem obiady@twister-catering.pl

        1. Cena podstawowa obiadu abonamentowego wynosi: 11,00 zł, w tym  zupa – 2,00 zł., II danie – 9,00 zł.
        2. Poszczególne dania można wykupić oddzielnie. Płatność może nastąpić  przelewem na konto:

        Twister Sp. z o.o., Nr 26 1020 1169 0000 8602 0068 6758.

        Przy dokonywaniu płatności na konto konieczne jest podanie imienia i nazwiska dziecka oraz informacji czego dotyczy płatność.

        Płatności gotówkowe będą przyjmowane tylko i wyłącznie we wtorki w godzinach

        7.30-10.30 14.00-15.30

        1. Płatność za posiłki wrześniowe powinna być wniesiona do 10.09.2023 r.
        2. Odwołania posiłków rodzice dokonują samodzielnie (bez udziału personelu szkoły) –

         sms 784-944-074 lub e-mailem obiady@twister-catering.pl

        1. Pozostałe informacje otrzymacie Państwo e-mailem po podaniu w karcie zgłoszenia adresu do korespondencji mailowej.

         

         

        Informacja dla rodziców chcących zapisać dziecko na obiady szkolne - klasy 1-8

         

        1. Posiłki szkolne dla klas 1 będą wydawane od 05.09.2023 r.
        2. Posiłki będą wydawane wyłącznie dzieciom, których rodzice wypełnią aktualną kartę zgłoszenia dziecka na obiady.

        Dzieci bez wypełnionej i dostarczonej na stołówkę szkolną karty nie będą mogły skorzystać z obiadu.

        Karty można pobrać osobiście w stołówce szkolnej, lub poprosić o nią emailem pod adresem obiady@twister-catering.pl

        1. Cena podstawowa obiadu abonamentowego wynosi: 11,00 zł, w tym  zupa – 2,00 zł., II danie – 9,00 zł.
        2. Poszczególne dania można wykupić oddzielnie. Płatność może nastąpić  przelewem na konto:

        Twister Sp. z o.o., Nr 26 1020 1169 0000 8602 0068 6758.

        Przy dokonywaniu płatności na konto konieczne jest podanie imienia i nazwiska dziecka oraz informacji czego dotyczy płatność.

        Płatności gotówkowe będą przyjmowane tylko i wyłącznie we wtorki w godzinach 7.30-10.30 14.00-15.30

        1. Płatność za posiłki wrześniowe powinna być wniesiona do 10.09.2023 r.
        2. Odwołania posiłków rodzice dokonują samodzielnie (bez udziału personelu szkoły) –

         sms 784-944-074 lub e-mailem obiady@twister-catering.pl

        1. Pozostałe informacje otrzymacie Państwo e-mailem po podaniu w karcie zgłoszenia adresu do korespondencji mailowej

         

         

         

      • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
       • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

       • Szanowni Państwo!

        Rozpoczęcie roku szkolnego w SP nr 1 im. J. Piłsudskiego w Pruszkowie odbędzie się w poniedziałek 4 września.

        Klasy 1-3 zapraszamy o godz. 9.00, a klasy 4-8 na godz. 10.00.

        Uroczystość odbędzie się na sali gimnastycznej. Uczniów obowiązuje strój galowy. 

        Rozpoczęcie roku katechetycznego odbędzie się także 4 września. Msze w kościele św. Edwarda będą o godz. 8.00 i 18.00 do wyboru.

        Dzieci z oddziału przedszkolnego zapraszamy 1 września 2023 r. Od tego dnia dzieci mają zajęcia w grupie. Prosimy rodziców o ewentualne zapisy na obiady. Wychowawczyni będzie czekała na dzieci od godz. 7.30.

      • Lato w mieście w naszej szkole
       • Lato w mieście w naszej szkole

       • Program „Lato w mieście

        w Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie

         

        CZAS ZAJĘĆ:

        Akcja „Lato w mieście” odbywa się w okresie 07.08.2023r. – 18.08.2023r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w czterech grupach dostosowanych wiekowo

        • kierownik wypoczynku:
        • wychowawcy: Monika Bartosik, Andrzej Krzemiński, Ryszard Osmólski, Magdalena Białobrzeska-Jarosz

         

        RAMOWY ROZKŁAD DNIA

        8:00 – 8:30 – czynności organizacyjne: sprawdzenie listy obecności, przedstawienie planu dnia, BHP

        9:00 – 9:30 – drugie śniadanie

        8:30 – 12:30 – zajęcia w grupach dostosowane do wieku

        12:30 – 13:30 – obiad

        13:30 – 15:30 – zajęcia w grupach

        15:30 – 16:00 – podsumowanie dnia, czynności porządkowe

         

        CELE PROGRAMU:

         

        • Zapewnienie dzieciom aktywnego i bezpiecznego wypoczynku.
        • Kształtowanie umiejętności właściwego organizowania czasu wolnego.
        • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.
        • Rozwijanie umiejętności porozumiewania się w grupie rówieśniczej.
        • Ukazywanie roli ruchu i czynnego wypoczynku dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.
        • Rozwijanie różnorodnych zainteresowań wśród dzieci.
        • Zapoznanie z bogactwem świata przyrody, wykształcenie w dzieciach odpowiedzialnej postawy i szacunku względem świata roślin i zwierząt.
        • Aktywny wypoczynek z wykorzystaniem gier i zabaw sportowych.
        • Doskonalenie sprawności fizycznej uczniów.
        • Zapewnienie pełnej regeneracji sił fizycznych i psychicznych.

         

        I TYDZIEŃ

        DATA

        GODZINY

        PROGRAM DNIA

         

        07.08.2023r.

        (poniedziałek)

        8:00 – 8:30

         Oficjalne rozpoczęcie półkolonii „Lato w mieście” - spotkanie dzieci z kierownikiem wypoczynku oraz wychowawcami.

        8:30 – 9:00

        Ustalenie zasad zachowania się podczas półkolonii. Podział na grupy. Zapoznanie z obowiązującymi regulaminami.

        9:00 – 9:30

        Drugie śniadanie – grupy 1, 2, 3, 4

        9:30 – 11:30

        Zajęcia „Strażnicy uśmiechu” grupa 1, 2, 3, 4

        11:30 – 12:30

        „Z ekologią za Pan -Brat” -  warsztaty gr. 3

        12:30 – 13:30

        „Z ekologią za Pan -Brat” -  warsztaty gr. 4

        12.30 – 13:30

        Obiad – grupy 1, 2, 3, 4,

        11.30 – 13.00

        Glina gr. 1,2

        13:30 – 14:30

        „Z ekologią za Pan -Brat” - warsztaty gr. 1

        14:30 – 15:30

        „Z ekologią za Pan -Brat” -  warsztaty gr. 2

        13.00 – 14.30

        Glina gr. 2,3

        14.30 – 16.00

        Glina gr. 4

        15:30 – 16:00

        Podsumowanie dnia, czynności porządkowe

         

        08.08.2023r.

        (wtorek)

        8:00 – 9:00

        Zajęcia „Strażnicy uśmiechu” - grupa 1, 2,

        „Rusz głową” - zabawy z rebusami i zagadkami, gry logiczne i planszowe – grupa 3, 4

        9.00 – 9.30

        Drugie śniadanie – grupy 1, 2, 3, 4

        9:30 – 12.30

        Seans filmowy w Multikinie

        12:30 – 13:30

        Obiad – grupy 1, 2, 3, 4,

        13:00 – 15:30

        Warsztaty w Centrum Folkloru Polskiego grupy 1,2

        13:00 – 15:30

        Zajęcia w MSHM w Pruszkowie – gr. 3,4

        15:30 – 16:00

        Podsumowanie dnia, czynności porządkowe

         

        09.08.2023r.

        (środa)

        8:30 – 9:00

        Drugie śniadanie – grupy 1, 2, 3, 4

        9:00 – 12:00

        Zajęcia ze Strażą Miejską – Miasteczko ruchu drogowego

        (9:30 – 10:30 grupy 3,4)

        (11:00 – 12:00 grupy 1,2)

        12:00 – 13:00

        Obiad – grupy 1, 2, 3, 4,

        13:00 – 15:30

        Warsztaty w Centrum Folkloru Polskiego grupy 3,4

        13:00 – 15:30

        Zajęcia w MSHM w Pruszkowie – gr. 1,2

        15:30 – 16:00

        Podsumowanie dnia, czynności porządkowe

         

        10.08.2023r.

        (czwartek)

        8:00 – 9:00

        Zajęcia „Strażnicy uśmiechu” - grupa 3, 4

        Konkurs plastyczny z wykorzystaniem bajek, baśni i lektur – grupa 1, 2

        9:00 – 9:30

        Drugie śniadanie – grupy 1, 2, 3, 4

        9:00 – 10:30

        Warsztaty rękodzielnicze gr.4

        10:30 – 12:00

        Warsztaty rękodzielnicze gr.3

        10:00 – 12:00

        Spartakiada gr. 1,2

        12:00 – 13:00

        Obiad – grupy 1, 2, 3, 4,

        12:30 – 14:00

        Warsztaty rękodzielnicze gr. 2

        14:00 – 15:30

        Warsztaty rękodzielnicze gr. 1

        13:30 – 15:30

        Spartakiada gr. 3,4

        15:30 – 16:00

        Podsumowanie dnia, czynności porządkowe

         

        11.08.2023r.

        (piątek)

        8:30 – 15:30

        Całodniowa wycieczka do Dzielnicy Filmowej w Zalesiu Górnym

        15:30 – 16:00

        „Do zobaczenia za rok” – podsumowanie półkolonii, wręczenie dyplomów

         

         

        Program jest określony w sposób ramowy i przybliżony. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian wynikających z zainteresowań dzieci, pogody oraz przyczyn technicznych (obiektywnych).

         

         

        II TYDZIEŃ

        DATA

        GODZINY

        PROGRAM DNIA

         

        14.08.2022r.

        (poniedziałek)

        8:00 – 8:30

        Oficjalne rozpoczęcie półkolonii „Lato w mieście” – spotkanie dzieci z kierownikiem wypoczynku oraz wychowawcami.

        8:30 – 9:00

        Ustalenie zasad zachowania się podczas półkolonii. Podział na grupy. Zapoznanie z obowiązującymi regulaminami.

        9:00 – 9:30

        Drugie śniadanie – grupy 1, 2, 3, 4

        9:30 – 11:30

        Zajęcia „Strażnicy uśmiechu” grupa 1, 2, 3, 4

        11:30 – 12:30

        „Z ekologią za Pan -Brat” -  warsztaty gr. 3

        12:30 – 14:30

        „Z ekologią za Pan -Brat” -  warsztaty gr. 2

        11:30 – 13:00

        Warsztaty rękodzielnicze gr. 4

        11:30 – 12:00

        Tenis dla początkujących gr. 1

        12.30 – 13:30

        Obiad – grupy 1, 2, 3, 4,

        13:30 – 14:30

        „Z ekologią za Pan -Brat” -  warsztaty gr. 1

        14:30 – 15:30

        „Z ekologią za Pan -Brat” -  warsztaty gr. 4

        13:30 – 15:00

        Warsztaty rękodzielnicze gr. 3

        13:30 – 15:30

        Tenis dla początkujących gr. 2

        15:30 – 16:00

        Podsumowanie dnia, czynności porządkowe

         

        15.08.2023r.

        (wtorek)

        Święto – dzień wolny

         

        16.08.2023r.

        (środa)

        8:30 – 9:00

        Drugie śniadanie – grupy 1, 2, 3, 4

        8:00 – 9:00

        Zajęcia „Strażnicy uśmiechu” - grupa 4, 3,

        9:00 – 12:30

        Zajęcia ze Strażą Miejską - Miasteczko ruchu drogowego

        (9:30 – 10:30 grupy 1, 3)

        (11:00 – 12:00 grupy 2, 4)

        12:00 – 13:00

        Obiad – grupy 1, 2, 3, 4,

        12:30 – 14:00

        Warsztaty rękodzielnicze gr. 1

        14:00 – 15:30

        Warsztaty rękodzielnicze gr. 2

        13:00 – 14:00

        Tenis dla początkujących gr. 3

        14:00 – 15:00

        Tenis dla początkujących gr. 4

        15:30 – 16:00

        Podsumowanie dnia, czynności porządkowe

         

        17.08.2023r.

        (czwartek)

        8:00 – 9:00

        Zajęcia „Strażnicy uśmiechu” - grupa 1, 2,

        „Rusz głową” - zabawy z rebusami i zagadkami, gry logiczne i planszowe – grupa 3,4

        9:00 – 9:30

        Drugie śniadanie – grupy 1, 2, 3, 4

        9:30 – 12:00

        Seans filmowy w Multikinie gr. 1,2,3,4

        12:00 – 13:00

        Obiad – grupy 1, 2, 3, 4,

        13:00 – 15:30

        Basen – pływalnia w Błoniu

         

        18.08.2023r.

        (piątek)

        8:30 – 15:30

        Całodniowa wycieczka do Parku rozrywki w Julinku

        15:30 – 16:00

        „Do zobaczenia za rok” – podsumowanie półkolonii, wręczenie dyplomów

         

         

        Program jest określony w sposób ramowy i przybliżony. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian wynikających z zainteresowań dzieci, pogody oraz przyczyn technicznych (obiektywnych).

         

         

         

         

         

         

         

         

      • Zakończenie roku szkolnego 2022/2023
       • Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

       • Uroczyste zakończenie roku katechetycznego odbędzie się w środę 21 czerwca o godz. 18.00 w kościele św. Edwarda.

        Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w piątek 23 czerwca, klasy I-III o godz. 9.00, a klasy IV-VII o godz. 10.00.

        Uroczyste zakończenie dla klas 8 odbędzie się w czwartek 22 czerwca o godz. 18.00

         

        Serdecznie zaparaszamy!

       • FINAŁ 🏆 ZGRANA KLASA

       • Z wielką radością ogłaszamy, że w roku szkolnym 2022/2023 tytuł Zgranej klasy otrzymały aż 3 klasy: 

        Klasa 1a
        Klasa 2a
        Klasa 4a 

        To był rok wielu wyzwań i działań, rok wytężonej pracy, rok wspólnej zabawy i wielu radosnych chwil. 

        Zwycięzcom jeszcze raz serdecznie GRATULUJEMY 👍

                                              Samorząd Uczniowski 

       • Drodzy Ósmoklasiści!

       • Przed Wami ważne wydarzenie - egzamin ósmoklasisty, który jednocześnie zamyka jeden etap edukacji i otwiera kolejny. Stres, niepewność na pewno dziś Wam towarzyszą - ale nie martwcie się, będzie dobrze! Przygotowywaliście się do tego wydarzenia przez cały czas nauki szkolnej, więc teraz możecie spokojnie podejść do rozwiązywania egzaminacyjnych zadań.

        Życzymy Wam powodzenia!

        Wykorzystajcie dobrze zdobytą wiedzę i umiejętności. Niech osiągnięte wyniki otworzą przed Wami nowe horyzonty, staną się fundamentem przyszłych sukcesów, pozwolą na realizację życiowych planów i marzeń, również tych, związanych z kontynuacją nauki w wybranych szkołach ponadpodstawowych.

        Trzymamy mocno kciuki 

         

        Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 

        SP 1 w Pruszkowie 

       • Odliczanie do wakacji

       • Drodzy Uczniowie, 

        z wielką radością informujemy, że Samorząd Uczniowski rozpoczął akcję -ODLICZAMY DO WAKACJI ☀️!!! 

         32,31,30,29…………..3,2,1,0-  HURRRRA !!! 

       • Zgrana Klasa Maj

       • Drodzy Uczniowie, już jutro, 16 maja zapraszamy Was do udziału w ostatnim działaniu konkursu ZGRANA KLASA Czas wyłonić zwycięzców !!! Życzymy udanej zabawy 👍

      • Zebrania z rodzicami
       • Zebrania z rodzicami

       • Szanowni Państwo,

        serdecznie zapraszamy na zebrania rodziców, które odbędą się w dniach 15 maja (poniedziałek) klasy 1 - 3 oraz 16 maja (wtorek) klasy 4 - 8.

        Zebranie Rodziców klasy 1a odbędzie się 16.05.2023 (wtorek) o godzinie 17:00 w sali 1.3, a klasy 1b 17.05.2023 (środa) o godzinie 17:00 w sali 1.4

        W dniu 16 maja dyżury będą mieli również nauczyciele przedmiotowi. 

        Szczegółowy harmonogram znajduje się w załączonym pliku:

        zebranie_rodzicow_15-16.05.2023.pdf

      • Lato w mieście 2023
       • Lato w mieście 2023

       • LATO W MIEŚCIE 2023

        „Lato w Mieście” – akcja kierowana przez Prezydenta Miasta Pruszkowa do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, w terminie od 26 czerwca do 18 sierpnia 2023 r.

        LATO W MIEŚCIE 2023

        Wykaz szkół biorących udział w akcji  LATO W MIEŚCIE:

        Placówka, która organizuje wypoczynek dla uczniów wszystkich szkół

        1. 26.06.2023 - 07.07.2023

        SP 10 ul. Pływacka 16, tel. (22) 299 39 19

        SP 2 ul. Jasna 2, tel. (22) 758 79 74

        2. 10.07.2023 – 21.07.2023

        SP 4 ul. Hubala 4, tel. (22) 758 68 07

        SP 8 ul. Obrońców Pokoju 44, tel. (22) 728 94 39

        3. 24.07.2023 – 04.08.2023

        SP 9 ul. Mostowa 6, tel. (22) 758 67 48

        SP 6 ul. Lipowa 31, tel. (22) 758 79 44

        4. 07.08.2023 – 18.08.2023

        SP 1 ul. Topolowa 10, tel. (22) 758 63 52

        SP 5 ul. Długosza 53, tel. (22) 486 31 21

         

        Szkoły przyjmują zapisy od 15 do 19 maja 2023 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

        Zapisy przyjmują szkoły, które w wybranym terminie organizują wypoczynek.

        W każdej ze szkół planujemy utworzenie 4 grup liczących 15 uczestników. Wyjątek stanowi Szkoła Podstawowa Nr 2, w której zostanie utworzonych 6 grup.

        Czas trwania zajęć - 8.00 – 16.00

        Odpłatność – 250 zł za tygodniowy udział w półkoloniach.

        W trakcie pobytu organizatorzy zapewniają opiekę, ciekawe zajęcia, gry i zabawy sportowe, wycieczki, wyjścia na basen, zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje oraz 2 posiłki w tym
        II śniadanie i obiad.

        Program wypoczynku będzie realizowany z udziałem wielu jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Pruszkowa:

        Miejski Ośrodek Kultury „Kamyk”, Pruszkowie Centrum Kultury i Sportu, Książnica Pruszkowska, Miejska Pływalnia „Kapry”, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Straż Miejska.

         

        Akcja finansowana jest z budżetu Urzędu Miasta Pruszkowa.

        Koordynatorem przebiegu akcji jest Wydział Edukacji UM.

         

        Poniżej jest plik do pobrania karty kwalifikacyjnej uczestnika:

         

        KARTA_KWALIFIKACYJNA_UCZESTNIKA_WYPOCZYNKU_2023.docx

         

       • Drodzy Rodzice i Uczniowie

       • Wasze zaangażowanie w zbiórkę korków przeszło nasze najśmielsze oczekiwania !!!
        B-R-A-W-O 👍!!!!

        Przypominamy- korki zostaną przeznaczone na potrzeby rehabilitacji wychowanka Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie. 

        Jesteście NIESAMOWICI !!!! 

                        DZIĘKUJEMY ♥️
                              Samorząd Uczniowski

       • AKCJA SPOŁECZNO- EDUKACYJNA ŻONKILE 

       • Już kolejny raz nasza szkoła włącza się w akcję społeczno–edukacyjną Żonkile organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN– upamiętniającą powstanie w getcie warszawskim.

        Żonkile są  symbolem pamięci o powstaniu które wybuchło w warszawskim getcie w 1944. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który co roku w rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby.

        Akcja Żonkile to ważny projekt społeczno-edukacyjny przypominający o powstaniu w getcie warszawskim.
        W tym roku w ramach udziału w projekcie, Samorząd Uczniowski SP1 przygotował żółte żonkile, które zostały zawieszone na drzwiach wszystkich sal lekcyjnych. 

        W bierzących tygodniu, w wielu klasach nauczyciele przeprowadzili lekcje na podstawie scenariuszy przygotowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
        Uczniowie zapoznali się z opowiadaniami oraz obejrzeli filmy odpowiednie dla ich grupy wiekowej, m.in.: „Historia z pewnej ulicy”, „Takich dwóch, jak nas trzech”, „Zdążyć przed Panem Bogiem”. 

    • Godziny dzwonków

     Środa 28.02.2024
    • Kalendarz

      brak danych
    • Media społecznościowe

    • Librus Synergia
    • Biuletyn informacji publicznej
    • Galeria zdjęć

      brak danych
    • Aktualności

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszków
    • 22 758 63 52
    • ul. Topolowa 10 05 - 800 Pruszków Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych